Attero tegen voorgenomen importheffing

Niet schoon, maar schijn

Goed bedoelde importheffing op afval leidt tot meer CO2-uitstoot.

Wat bedoelen wij met "Niet schoon maar schijn"? Bekijk onze landelijke media campagne.

 

 

De importheffing op afval werd op 28 juni aangekondigd als één van de klimaatmaatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Volgens het Ministerie zal deze importheffing 0,2 Mton CO2-besparing opleveren door de import van afval economisch onmogelijk te maken. Het Ministerie van Financiën heeft begroot dat de importheffing na twee jaar geen belastinginkomsten meer genereert, omdat de import van afval dan gestopt zal zijn. De afvalsector en verschillende experts hebben twijfels bij de juistheid van de CO2-berekeningen, maar helaas worden de berekeningen niet openbaar gemaakt.

De importheffing zal grote negatieve gevolgen hebben voor het klimaat, milieu, recycling, energierekening van de burger en ook voor de werkgelegenheid in de afvalsector. Er zal meer CO2-uitstoot zijn, meer afval in Europa gestort worden, minder gerecycled worden, minder duurzame energie geproduceerd worden, en dit alles ten koste van de Nederlandse werkgelegenheid. Dit wordt aangetoond in verschillende onderzoeken en bevestigd door allerlei belangenorganisaties (zie position papers).

De afvalsector heeft haar CO2-uitstoot al met 58% gereduceerd sinds 1990 en blijft investeren in verdere verbetering. De Vereniging Afvalbedrijven is daarom met een alternatief voorstel gekomen om per 2020 0,1 Mton CO2-uitstoot te besparen als de importheffing van tafel gaat. Daarnaast gaat de sector graag in gesprek over de mogelijkheden voor verdere CO2-besparingen in de toekomst.

Wilt u ook helpen de invoering van de importheffing op afval te voorkomen?
Neem contact op met:
Attero - Robert Corijn
E-mail: robert.corijn@attero.nl
Telefonisch: (06) 15 85 70 95

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: