Inconsistent overheidsbeleid

Het overheidsbeleid is met de aankondiging van de importheffing niet langer consistent.

  • Veel kamervragen over effectiviteit invoering importheffing tijdens behandeling Belastingplan. Klik hier.

  • LAP3, B15.4.3 (19-7-2019): “Vanuit klimaatperspectief is benutting van de restcapaciteit voor verbranding van restafval uit het buitenland nuttig omdat momenteel in veel Europese landen storten of verbranden zonder energieterugwinning nog de standaard is. (…) Nederland zet zich in om ervoor te zorgen dat lidstaten met elkaar samenwerken om de beschikbare afvalverbrandingscapaciteit in de regio optimaal te benutten.” Klik hier voor het LAP3.

  • In de Urgenda brief wordt de importheffing aangekondigd met als doel CO2-emissies te besparen: klik hier.

  • In 2014 pleitte de heer Wiebes in een Kamerdebat nog tegen de invoering van een importheffing op afval omdat het tot een ongelijk speelveld zou leiden. Nederlandse afvalenergiecentrales zouden niet langer in Europa kunnen concurreren: klik hier.

  • Op 22 juli vroeg SGP-Kamerlid Stoffer al: “Welke netto CO2-emissiereductie zal de importheffing naar verwachting opleveren, rekening houdend met de potentiële weglekeffecten?” De berekening laat nog steeds op zich wachten. Download hier de kamervragen. Maar de vraag zal herhaald blijven worden tot dat er opheldering is.

  • De Staatssecretaris beantwoord Kamervragen en geeft aan dat de CO2-berekening is gevalideerd door experts (maar deelt deze berekening niet) en beweert geheel onterecht dat de importheffing niet tot meer storten in het buitenland gaat leiden. Klik hier.

  • De RDF Industry Group weerlegt de uitspraken van de Staatssecretaris op basis van Britse overheidspublicaties in een brief aan de Kamerleden. Download hier de brief.

  • 16-10-2019: Na wederom een verzoek van de 2e Kamer om de CO2-berekening beantwoordt de Staatssecretaris V. Veldhoven weer dat de berekening klopt maar weigert die wederom per direct te verstrekken (zie p. 34): klik hier.

  • In de beantwoording van de vragen van de financieel woordvoerders ontkent Staatssecretaris Snel dat er door de importheffing meer afval gestort zal worden in het buitenland en verwijst hij naar het PBL voor de CO2-effecten van de importheffing. Klik hier.

  • 18-10-2019: PBL stelt over het klimaateffect van de importheffing: “Het is niet duidelijk wat het effect zal zijn van het invoeren van een afvalstoffenbelasting over geïmporteerd afval”. Klik hier.

Wilt u ook helpen de invoering van de importheffing op afval te voorkomen?
Neem contact op met:
Attero - Robert Corijn
E-mail: robert.corijn@attero.nl
Telefonisch: (06) 15 85 70 95

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: