Circular award 2019 | Winnaar categorie kunststoffen

Kerncijfers

Attero. Energiek met milieu.

Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor hun afvalstromen. Op een vijftiental locaties verwerken onze ruim achthonderd gemotiveerde medewerkers het afval van meer dan 20 procent van het Nederlandse huishoudelijk restafval. Dat is het afval van ruim 4 miljoen mensen. Daarnaast verwerken wij bedrijfsafval. Het gaat in totaal jaarlijks om zo'n 3,3 miljoen ton afval.

Kerncijfers 2016

In 2016 is er 3,3 miljoen ton afvalstoffen aangevoerd en verwerkt bij de diverse verwerkingslocaties. Daaruit is ruim 1.130 gigawattuur elektriciteit geproduceerd, 18,7 miljoen kubieke meter groen gas, 300.000 ton compost en tienduizenden tonnen metalen, kunststoffen, bouwstoffen en secundaire brandstoffen. De netto winst bedroeg 30,8 miljoen euro bij een netto-omzet van 328,5 miljoen euro.

Kerncijfers 2015

In 2015 is er 3,4 miljoen ton afvalstoffen aangevoerd en verwerkt bij de diverse verwerkingslocaties. Daaruit is ruim 1.130 gigawattuur elektriciteit geproduceerd en 18,7 miljoen kubieke meter groen gas. De netto winst bedroeg 49,7 miljoen euro bij een netto-omzet van 339 miljoen euro.

Kerncijfers 2014

In 2014 is er bijna 3,3 miljoen ton afvalstoffen aangevoerd en verwerkt bij de diverse verwerkingslocaties. Daaruit is ruim 1.130 gigawattuur elektriciteit geproduceerd en 14,3 miljoen kubieke meter groen gas. De netto winst bedroeg 72 miljoen euro bij een netto-omzet van 338,8 miljoen euro.

Kerncijfers 2013

Over het jaar 2013 heeft Attero 3,3 miljoen ton afval verwerkt. De hoeveelheid elektriciteit die Attero hieruit geproduceerd heeft, bedroeg 1.132 gigawattuur en 11,7 miloen kubieke meter groen gas. Attero realiseerde over het jaar 2013 een netto-omzet van 328 miljoen euro. Attero heeft in 2013 een netto resultaat na belastingen gerealiseerd van EUR 67,2 miljoen negatief. Dit is fors lager dan in 2012 toe het netto resultaat 8,1 miljoen euro positief bedroeg. Het negatieve resultaat van 2013 is met name veroorzaakt door een aantal bijzondere gebeurtenissen in het verslagjaar.

Kerncijfers 2012

In 2012 hebben wij bijna 3,4 miljoen ton afval verwerkt. Hieruit produceerden wij onder meer 1.165 gigawattuur elektriciteit en 10,2 miljoen kubieke meter groen gas. Attero realiseerde in 2012 een netto-omzet van 325 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 34,1 miljoen euro (resultaat vóór rente en belasting). Het aantal eigen medewerkers bedroeg 835.

Kerncijfers 2011

Wij verwerkten in 2011 3,4 miljoen ton afval. Hieruit produceerden wij onder meer 1.240 gigawattuur elektriciteit en 10,8 miljoen kubieke meter groen gas. Attero realiseerde in 2011 een netto-omzet van 350 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 54,9 miljoen euro (resultaat vóór rente en belasting). Het aantal eigen medewerkers bedroeg 821.

Kerncijfers 2010

In 2010 verwerkten wij 2,4 miljoen ton afval. Wij produceerden 1191 gigawattuur elektriciteit en 10,4 miljoen kubieke meter groen gas. Attero realiseerde in 2010 een netto-omzet van 312,7 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 53,8 miljoen euro (resultaat vóór rente en belasting). Het aantal eigen medewerkers bedroeg 654.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: