Attero werkt mee aan commentaar op 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Woensdag 13 December 2017

Nederland is op basis van de Nitraatrichtlijn in Nederland verplicht een actieprogramma op te stellen met maatregelen om verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen. Ook moet het verdere verontreiniging voorkomen. De uitvoering ervan wordt in het zesde actieprogramma vastgelegd voor de periode 2018-2021. Nederland zal op basis van dit actieprogramma aan Europa vragen officieel te mogen afwijken van de vastgestelde gebruiksnorm van 170 kilogram stikstof per hectare uit dierlijke mest per jaar. Dit noemen wij derogatie. Attero heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het gezamenlijke commentaar van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en de Vereniging Afvalbedrijven (VA) op dit zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Dit actieprogramma doet op uitdrukkelijk verzoek van de staatssecretaris uit het vorige kabinet een poging om meer ruimte te scheppen voor bodemverbeterende middelen als compost. Maar de voorgestelde extra ruimte is maar zeer beperkt. Zo biedt het uitsluitend op fosfaatrijke gronden de mogelijkheid 5 kilogram extra fosfaat per hectare toe te voegen in de vorm van een bodemverbeterend middel. Dit is minimaal voor compost- en vergelijkbare producten in relatie tot de omvangrijke inzet van dierlijke mest.

In het commentaar op het Actieprogramma hebben de BVOR en de VA de nadruk gelegd op het belang van organische stof voor de bodem. Ook is de negatieve invloed van een aantal regelingen aan de orde gesteld, zoals de 'vrijstellingsregeling plantenresten' en het belang van heldere definities wat compost is en wat een toetsbare typering is van bodemverbeterende middelen versus organische meststoffen. Momenteel verwerkt het ministerie alle commentaren en komt het binnenkort met een definitief voorstel. BVOR en VA, en dus ook Attero, verwachten dat hun commentaar op haar waarde en kwaliteit beoordeeld wordt.

 

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?