Composteerbare bioplastics

Maandag 18 Juli 2016

Als marktanalist, gft- en compostdeskundige bij Attero ben ik vanaf 2003 betrokken bij composteerbare bioplastics. Want zodra bioplastics  in de afvalfase belanden kunnen ze gecomposteerd worden.

Binnen de afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) heerste een flinke mate van scepsis tegen composteerbare bioplastics. Men was bang voor insleep van fossiele plastics en men twijfelde over de afbreekbaarheid van de bioplastics. Beiden vormden een bedreiging voor de kwaliteit van compost. Diverse proeven werden uitgevoerd en naast toetsing conform de Europese norm hadden we vooral behoefte aan een proef onder praktijkomstandigheden. Want de Nederlanders composteren toch echt sneller en beter dan de rest van Europa!

Composteerbare bioplastics nuttig als verpakking van voedsel en etensresten

Na uitvoerige discussies en diverse interventies zijn collega composteerders overtuigd van nut en noodzaak van composteerbare bioplastics. Met name het argument dat ook een sinaasappelschil of een stuk hout niet volledig desintegreert in de negentig dagen die de norm voorschrijft heeft de VA in 2003 doen besluiten om composteerbare bioplastics (conform EN 13432) met kiemplantlogo te accepteren. Maar wat voegt een composteerbare bioplastic nou toe aan het composteerproces? Als het bioplastic biologisch goed afbreekbaar is dan verdwijnt de koolstof als CO2 in de lucht en draagt niet bij aan de bodemverbeterende eigenschappen van compost. De eventuele voedingsstoffen zijn in ruime mate voorhanden dus ook dat is geen reden om bioplastics te composteren.

Wat moet de consument met bioplastics?

De consument wordt door Plastic Heroes enthousiast gemaakt om kunststof verpakkingen apart te houden. Je krijgt echter soms wel het idee dat je ervoor doorgeleerd moet hebben. Kunststof niet-verpakkingen, piepschuimverpakkingen, verpakkingen met aluminium folie en verpakkingen van chemische middelen moeten in de grijze bak. Sommige bioplastics kunnen worden gerecycled tot nieuwe kunststoffen en horen in de Plastic Heroes zak. Andere kan je composteren. En weer andere bioplastics horen ook in de grijze bak omdat ze wel een biologische oorsprong hebben, maar niet gerecycled kunnen worden. Consumenten raken het spoor bijster. Bioplastic verpakkingen voor huishoudens leiden in de praktijk dus veelal tot vervuiling van verschillende recyclestromen. Zoals in vele sectoren heeft ook de compostsector te maken met een transitie van afval naar grondstof. De afnemers van compost stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het product. Geen enkele akkerbouwer of particulier zit te wachten op stukjes plastic in het compost. Ook al zijn ze gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.  

Wanneer is het dan wel interessant om composteerbare bioplastics te gebruiken?

Er zijn twee situaties waarin bioplastics daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een beter milieu. De grootste kans ligt in het gebruik van composteerbare bioplastics als verpakking voor voedsel en als ’drager’ voor gft. Dit kan zowel als zakje of als bakje. Momenteel komt er nog 1 miljoen ton keukenafval bij het restafval. Door keukenafval van de grijze bak naar de groene bak te krijgen kunnen we samen het aandeel restafval drastisch verminderen. Als composteerbare bioplastics daarin kunnen faciliteren is dat mooi.

Een ander voorbeeld betreft monostromen zoals bijvoorbeeld festivalbekers die separaat kunnen worden ingezameld. Sommige verwerkers zijn goed in staat om deze stromen te recyclen of biologisch te verwerken.

Wanneer gebruiken we welk logo?

Het Kiemplantlogo is in mijn ogen bedoeld om consumenten duidelijk te maken wat er in de gft-bak hoort. Het Kennis Instituut Duurzame Verpakkingen (KIDV) rondt momenteel een onderzoek af naar de End-of-live fase van biobased en/of biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Onderstaande ‘weggooiwijzer’ moet voor de consument duidelijkheid scheppen in het oerwoud van plasticsoorten en in welke bak het gegooid moet worden. Samen met de producenten van composteerbare bioplastics, de verwerkers en de weggooiwijzer van KIDV  gaan we er voor zorgen dat meer en schoner gft wordt ingezameld en dat kunststofverpakkingen in de juiste bak terecht komen.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: