Meer met lignine

Donderdag 01 Augustus 2019

Een rigoureuze omslag naar de inzet van hernieuwbare grondstoffen is noodzakelijk om de CO2-emissie met 80-95% te reduceren binnen de Nederlandse chemie. 

Lignine verkregen uit biomassa is een belangrijke hernieuwbare grondstof die via een door Vertoro ontwikkelde doorbraaktechnologie kan worden omgezet naar Crude Ligning Oil (CLO). Het doel van de proeftuin ‘Meer doen met Lignine’ is het opschalen van het proces om lignine uit biomassa reststromen in te gaan zetten voor de chemische industrie.

Het doel van dit project is een ‘proef’ productieketen opgezet, waarmee de projectpartners de volgende resultaten behalen:

Opschaling en voorbewerking van biomassa:

Attero (verzamelaar van afval) en BTC (biomassa proeftuin) kunnen biomassa voorbewerken naar watervrije lignine houdende poeder. Attero en founders van BTC investeren in installaties om de benodigde schaalgrootte mogelijk te maken. 

Crude Lignin Oil (CLO)-productie:

Vertoro en Chemelot Inscite-TU/e verwerken de aangeleverde poeder tot CLO en pakken de opschaling van de CLO productie op. Belangrijk is dat CLO vloeibaar is en als zodanig als liquid input kan dienen in bestaande installaties. Vertoro organiseert de bouw van een pilot CLO-plant.

Ontwikkelen van toepassingen van CLO naar poly-urethanen en fenolen:

VITO, Indresmat en Vertoro demonstreren dat CLO geschikt is als duurzame grondstof voor de chemie. VITO en Indresmat ontwikkelen duurzame films/coating en rigide polyurethaan schuimen (PUR). Met deze grondstof kunnen PU fabrikanten hun productieproces steeds verder vergroenen. Indresmat maakt een raamkozijn van groene PUR. Onder regie van Vertoro wordt lab- en industrieel onderzoek verricht om van CLO naar fenolen te gaan. Dit moet een doorbraak gaan betekenen voor de productie van 100% groene, hoogwaardige materialen.

De unieke proeftuin ‘Meer doen met Lignine’ bestaat uit een nieuwe keten van reinigen, ‘chemie’ en formuleringen op basis van duurzame grondstoffen. Aangezien in deze samenhangende keten nog geen marktpartijen actief zijn, hebben projectpartners een directe marktvoorsprong. Het is efficiënt om faciliteiten en expertise van drie bestaande proeftuinen1 te combineren. Snelle valorisatie van de ontwikkelde doorbraaktechnologie wordt mogelijk en een wetenschappelijke voorsprong wordt gerealiseerd om nieuwe doorbraak technologieën te ontwikkelen binnen dit vakgebied. 

Met deze proeftuin wordt het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem versterkt en verbreed. Partners in het project zijn MKB-ers, grootbedrijven en kennisinstellingen. De proeftuin staat open voor nieuwe partners om aan te sluiten. 

De hier geschetste ontwikkeling is in lijn met de routekaart voor de Nederlandse chemie tot 2050, die de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) presenteerde in 2018 én met de afspraken van het Parijse Klimaatakkoord. Volgens de ‘Roadmap for the Dutch Chemical Industry towards 2050’ is verduurzaming van grondstoffen (naast energiegebruik) de cruciale succesfactor.  De projectorganisatie is ingericht op het behalen van de beoogde resultaten. Vertoro BV is de penvoerder. Projectpartners zijn betrokken bij verschillende WP’s, waarbij steeds één van de projectpartners eindverantwoordelijk is voor het behalen van de WP resultaten.

Projectpartners

  • Vertoro
  • Chemelot InSciTe
  • Attero
  • Hofmans Horst
  • Vito
  • Indresmat
  • Bio Treat Center

Subsidiepartners

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?