Circular award 2019 | Winnaar categorie kunststoffen

Kerncijfers en investeringen

Attero haalt steeds meer energie en grondstoffen uit het aangeboden restafval. Op dit moment krijgt circa 96 procent van het restafval een nuttige bestemming en wordt in Nederland slechts 3 tot 4 procent gestort. De potentie van afvalstromen is groot en nieuwe mogelijkheden en toepassingen dienen zich aan. Het is onze uitdaging om die verder rendabel te ontwikkelen en deze deelstromen als grondstof een hogere bestemming te geven op de recycle- en hergebruiksladder.

Onze resultaten

Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor hun afvalstromen. Op vijftien locaties verwerken onze ruim achthonderd gemotiveerde medewerkers een groot deel het Nederlandse huishoudelijk restafval. Daarnaast verwerken wij bedrijfsafval. Het gaat in totaal jaarlijks gemiddeld om zo'n 3,5 miljoen ton afval.

2018

  • we hebben 3,8 miljoen ton afvalstoffen aangevoerd en verwerkt op onze verwerkingslocaties.
  • en 306.000 ton hoogwaardige compost;
  • en tienduizenden tonnen metalen, kunststoffen, bouwstoffen en secundaire brandstoffen.

Financieel

  • onze netto omzet bedroeg over 2018 293,6 miljoen euro;
  • onze netto winst bedroeg -8,3 miljoen euro.

Het aantal fte's van Attero bedroeg in 2018 692.

R1-waarde

Afvalenergiecentrales die restafval verwerken en voldoende energie-efficiënt zijn, krijgen in ons land de status ‘installatie voor nuttige toepassing’. Dit wordt de R1-status genoemd. Alle Installaties in ons land hebben deze status. Hoe hoger het getal, hoe energie-efficiënter de installatie is. De minimumwaarde is 0,60.

De R1-waarde van de afvalenergiecentrale Moerdijk was in 2017 1,02 en behoort daarmee tot de top in Nederland. Met de bouw van de nieuwe stoomturbinegenerator zal dit getal stijgen. De afvalenergiecentrale in Wijster is door innovaties en aanpassingen gestegen naar 0,76. De installatie in Wijster wint uit een groot deel van het aangeboden restafval kunststoffen en organisch materiaal terug en zet dat om in groengas en recyclebare kunststoffen en drankenkartons. Dat wordt helaas niet meegenomen in de officiële R1-waarde. Zou het effect van de terugwinning van grondstoffen op de energiebesparing daarvan meegenomen worden in de berekening, dan zou de R1-waarde voor de AEC Wijster beduidend hoger uitvallen.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: