Groningen

Locatie Groningen

Aan de oostkant van de stad Groningen staat de gecombineerde afvalscheidings- en vergistingsinstallatie van Attero, Attero’s zogenaamde EFW2.0-concept. Hier wordt het restafval uit een groot deel van de provincie Groningen verwerkt. In de scheidingsinstallatie worden metalen, vervangende brandstoffen en organisch afval (organische natte fractie) uit het afval gehaald. Een speciaal ontwikkelde scheidingsinstallatie haalt er kunststof verpakkingen en drankenkartons uit, zodat deze gerecycled kunnen worden. Na de scheiding van het restafval ondergaat het organische afval een was- en zeefbehandeling en wordt dan naar de vier vergistingsreactoren gepompt. Hier zetten bacteriën de organische materialen om in biogas. Een gasbol houdt het gas op een constante druk. Sinds 2010 werken we het gas op locatie op tot aardgaskwaliteit. Het gas wordt als groen gas ingevoed op het aardgasnet. Het afvalwater van de locatie wordt verwerkt in de eigen waterzuiveringsinstallatie. Het uitgewerkte materiaal dat na het vergistingsproces overblijft, wordt verwerkt in Attero’s afvalenergiecentrales in Wijster en Moerdijk.

Adresgegevens

Duinkerkenstraat 99
9723 BP Groningen
Postbus 4114
6080 AC Haelen
T centraal nummer: (088) 550 10 00
T doorkiesnummer: (088) 550 17 50
F (088) 550 17 60

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur. Op zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur geopend.
Laatste inweging: 30 minuten voor sluitingstijd.

Inhaalzaterdagen en de openingstijden op de feestdagen in 2018

Gesloten/afwijkend open op Vanwege Inhaalzaterdag Openingstijden
Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag Zaterdag 30 december 2017 9.30 - 16.00 uur
    Zaterdag 6 januari 2018 9.30 - 16.00 uur
Maandag 2 april 2018 2e Paasdag Zaterdag 31 maart 2018 9.30 - 16.00 uur
Vrijdag 27 april 2018 Koningsdag Zaterdag 28 april 2018 9.30 - 16.00 uur
Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag Zaterdag 12 mei 2018 9.30 - 16.00 uur
Maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag Zaterdag 19 mei 2018 9.30 - 16.00 uur
Dinsdag 25 december 2018 1e Kerstdag Zaterdag 22 december 2018 9.30 - 16.00 uur
Woensdag 26 december 2018 2e Kerstdag Zaterdag 29 december 2018 9.30 - 16.00 uur
Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag Zaterdag 5 januari 2019 9.30 - 16.00 uur
       

Deze locatie is op 5 mei 2018 conform de reguliere openingstijden open. 

Wilt u er rekening mee houden dat de laatste inweging ongeveer een half uur voor sluitingstijd plaatsvindt? Op deze wijze hebben alle voertuigen rond sluitingstijd het terrein verlaten. Ook op de locaties zelf worden de aangepaste tijden bekend gemaakt.

Inhaalzaterdagen zijn in het leven geroepen voor inzamelaars van gemeentelijke afvalstromen, zoals huishoudelijk restafval en gft-afval. Onze poorten zijn dan ook specifiek voor hen geopend.

Attero heeft, naast een groot aantal eigen locaties, dienstverleningsovereenkomsten met locaties van andere exploitanten. Voor vragen en informatie over openingstijden van deze zogenoemde externe locaties kunt u contact opnemen met ons Shared Services Center via telefoonnummer (088) 550 25 00 of per e-mail ssc@attero.nl.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatie ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: