Circular award 2019 | Winnaar categorie kunststoffen

Proefproject duurzaam storten

Het idee achter duurzaam storten is dat de milieubelasting van een stortplaats binnen één generatie (dertig jaar) teruggebracht kan worden tot nul. Nu bestaat in Nederland voor stortplaatsen nog de verplichting van ‘eeuwigdurende nazorg’.

Duurzaam storten kán. Dat is gebleken uit een proefproject dat Attero met collegabedrijven Afvalzorg (Noord-Holland) en Van Gansewinkel Minerals (Maasvlakte) heeft uitgevoerd. Samen hebben wij in drie pilots de verschillende aspecten van duurzaam storten onder de loep genomen. Attero heeft zich daarbij specifiek toegelegd op organisch afval, Afvalzorg op niet-biologisch actief afval en Van Gansewinkel Minerals op het vastleggen van gevaarlijk afval.

In Landgraaf heeft Attero in het kader van het project een stortvak ingericht waarbij versneld afval gestabiliseerd wordt. Stabiliseren betekent hier: alles wat biologisch afbreekbaar is, wordt afgebroken. Het geproduceerde stortgas wordt volledig ingezet voor energieproductie en het percolaatwater (afvalwater uit een stortplaats) dat overblijft is relatief schoon. Met deze proef is aangetoond dat niet het volledig afdekken, maar juist het binnenlaten van regenwater sneller tot stabilisering van de stortplaats leidt.

Attero heeft, in nauw overleg met de provincie Noord-Brabant, een stortplaats geselecteerd voor verder onderzoek, namelijk De Kragge 2 in Bergen op Zoom.

Bezoek ook de website www.duurzaamstorten.nl.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: