Uw restafval wordt energie en grondstof

Nuttige toepassing van restafval

Per seconde gooien we in Nederland drie grijze minicontainers met afval weg. Opgeteld zijn dat vele miljoenen tonnen restafval. Maar weggooien is niet hetzelfde als er nutteloos afstand van doen. We hergebruiken dit afval grotendeels in ons land. Als energiebron en als bron van grondstoffen.

Attero verwerkt jaarlijks rond 3,5 miljoen ton afvalstoffen, waarvan zo’n 1,8 miljoen ton restafval. Hieruit winnen we plastic, metaal en drankenkartons terug door nascheiding. In onze afvalenergiecentrales (AEC) produceren we uit restafval groen gas, hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte. Deze energie en de teruggewonnen grondstoffen vervangen fossiele brandstoffen en primaire grondstoffen en dat is winst voor ons leefmilieu.

 

Attero maakt van restafval duurzame energie. In een infographic laten we u hier graag meer over zien.

 

 

 

 

Top

Restafval uit Nederland en onder andere Engeland en Ierland, is brandstof voor onze efficiënte afvalenergiecentrales in Moerdijk, Wijster en Groningen. Onze installaties zijn ieder uniek en behoren (milieu)technisch gezien tot de top in de wereld. Alle afvalenergiecentrales in ons land leveren, na windenergie, de grootste bijdrage aan de hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie. Attero’s grootste centrale staat in Moerdijk. Deze centrale schakelt flexibel tussen de productie van hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte voor de industrie. Op zijn locatie in Wijster produceert Attero uit restafval zowel grondstoffen als energie. Nascheiding en vergisting leveren zowel groen gas als plastic, metaal en drankenkartons op. In Wijster produceert Attero bovendien hernieuwbare elektriciteit en warmte.

Afname

In het afgelopen decennium is er minder regulier restafval in ons land aangeboden. Veranderd beleid en gescheiden inzameling zijn de belangrijkste redenen. Onze vrijgekomen capaciteit vullen we in met residuen van recyclingprocessen en met geïmporteerd afval uit landen met een tekort aan juiste verwerkingscapaciteit, zoals afvalenergiecentrales of recyclinginstallaties. Dit restafval wordt voorbehandeld en als RDF brandstof ingezet (Refuse Derived Fuel, uit afval gewonnen brandstof). Zo voorkomt Attero dat dit afval op stortplaatsen terecht komt en daarmee CO2-emissies voorkomt. Dat is in lijn met het Europees beleid en levert bovendien een substantiële bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?