Polymeren Recycling Plant

Aganfoils: bouw Polymeren Recycling Plant

Attero investeerde 30 miljoen euro in de bouw van de Polymeren Recycling Plant op de locatie Wijster. Deze fabriek werkt plastic zakken en andere folies uit huishoudelijk afval op tot hoogwaardig regranulaat voor recycling. Attero zet hiermee een belangrijke stap in het sluiten van de kringloop van deze kunststofsoort (LDPE). De fabriek is op 15 maart 2019 geopend door vicevoorzitter van de Europese Commissie, dhr. Frans Timmermans. Voor deze innovatieve aanpak met Aganfoils krijgt Attero een LIFE subsidie uit Europa. 

Aganfoils door Attero

Met het Aganfoils-project demonstreert Attero een nieuw recyclingproces, waarmee gebruikt plastic uit huishoudelijk afval opgewerkt wordt in ‘As Good As New folie’. Attero investeerde 30 miljoen euro in de bouw van de Polymeren Recycling Plant op de locatie Wijster. Deze fabriek werkt plastic zakken en andere folies uit huishoudelijk afval op tot hoogwaardig regranulaat voor recycling. Attero zet hiermee een belangrijke stap in het sluiten van de kringloop van deze kunststofsoort (LDPE).

Beurs Kunststoffen 2019

Dit jaar is Attero wederom aanwezig op de beurs Kunststoffen.
De beurs vindt plaats op 25 en 26 september in NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven en is van 09.30 tot 17.00 uur geopend.

Je vindt Attero in de Kempenhal op stand 99.

Over de beurs
De 21e editie van de Kunststoffenbeurs belicht zowel op de beursvloer als in het congresprogramma actuele ontwikkelingen en kansen binnen thema’s als: circulaire economie, duurzaamheid, slimme grondstoffen, nieuwe materialen, kostprijsbesparing, innovatieve productiemethodes, productontwikkeling en businesskansen. Hierbij biedt de Kunststoffenbeurs u bovendien de gelegenheid om in één dag belangrijke spelers uit de industrie te ontmoeten.

Thema van de beurs: Kunststoffen, te waardevol om weg te gooien!

De vraag naar kunststofproducten stijgt onverminderd. Zo wordt er in 70% van alle nieuwe uitvindingen kunststof verwerkt. Het groeipotentieel is veelbelovend, maar zorgt ook voor vraagstukken als: Kiezen we voor nieuw of hergebruik? Hoe zetten we slimme materialen optimaal in? Welke business kansen biedt circulair ondernemen en hoe maken we de productieprocessen efficiënter? Een ding is zeker: Kunststoffen zijn te waardevol voor onze samenleving om weg te gooien. Niet voor niets is dit het thema van deze editie.

Terugblik

Het is duidelijk merkbaar op de beurs is dat de recycling en ontwikkeling van de markt voor harde kunststoffen als PP en HDPE al verder is dan de recycling van folie.
PP en HDPE worden veel toegepast en daar is dan ook veel vraag naar. 
De afzetmarkt voor gerecyclede folie is het meest 'nieuw', zeker voor het post-consumer verpakkingsmateriaal.
Hier zien we dat de doelstellingen van de EU samen met het plastic pact wat alle grote brandowners hebben gesloten hun schaduw al vooruitwerpen.
In 2025 moeten alle kunststoffen recyclebaar zijn en moet er 25% recycled content zijn toegepast in de hele markt.
Iedereen weet dat het er aan komt maar het is nu vooral nog de zoektocht naar de weg ernaar toe.
Kwaliteit is hierbij het sleutelwoord. De beste kwaliteiten vinden al vrij snel de weg naar toepassing. Maar de gerecyclede grondstoffen uit huishoudelijk verpakkingsmateriaal hebben een kwaliteit die niet zo makkelijk inzetbaar is. Hier moet veel tijd en energie gestoken worden in het vinden van de juiste combinaties.
De beurs in Veldhoven is de juiste plek om goed te luisteren naar de behoeftes van afnemers en op die manier contacten te leggen voor mogelijke inzet en afname in de toekomst.

Aganfoils: As good as new

De capaciteit van de nieuwe opwerkingsinstallatie is 24.000 ton folies per jaar. Attero loopt in Europa voorop met de bouw van deze granulaatfabriek. De locatie Wijster heeft grote voordelen. De scheidings- en sorteerfabriek ter plaatse levert de folies en dat betekent geen extra transport. De procesaanpak is uniek en verschilt van bestaande installaties elders, omdat gebruik gemaakt wordt van warm water met een temperatuur van 80 graden Celcius voor het intensieve wasproces. De reiniging van het plastic is daardoor optimaal en ook de geur verdwijnt. Voor deze innovatieve aanpak met Aganfoils krijgt Attero een LIFE subsidie uit Europa. De afvalenergiecentrale in Wijster levert de benodigde warmte en er is waterzuiveringscapaciteit beschikbaar. Het eindproduct, het regranulaat, komt zo als eindproduct hoger op de plastic-recycling-waarde ladder te staan. Naar verwachting zo hoog dat er weer nieuwe folieproducten zoals vuilniszakken van kunnen worden gemaakt.

Attero in de recycle keten

Kunststofproducenten zijn erg bezig met verduurzaming. Ze streven daarom naar een hoger percentage hoogwaardig re-granulaat in hun producten. Attero is daarom optimistisch over de afzet van Aganfoils, omdat de fabriek straks granulaat levert met een zeer hoge zuiverheid. Goed als grondstof voor hoogwaardige producten, zoals folies, buizen en specifieke toepassingen in de auto-industrie. Attero wil opschuiven in de keten van recycling. Daarom willen we kunststoffen ook graag zelf opwerken.

Polymeren Recycling Plant, updates

Update april 2019
Plastics Recyling Show
Ook dit jaar was Attero aanwezig als standhouder op de Plastics Recycling Show Europe in Amsterdam ter promotie van onze nieuwe PRP (Polymer Recycling plant) en specifiek het InfiniteFilm LDPE regranulaat. We hebben een zeer succesvolle beurs gehad met veel internationale belangstelling. Steeds meer neemt het bedrijfsleven haar rol als belangrijke speler in het verduurzamen op zich. Door middel van het inzetten van ons InfiniteFilm LDPE regranulaat kan zij dit tastbaar maken in de vorm van nieuwe eindproducten en ook zichtbaar maken richting haar klanten.

Update 15 maart 2019
Opening PRP
Op 15 maart werd de PRP geopend door vicevoorzitter van de Europese Commissie, dhr. Frans Timmermans. Lees hier ons nieuwsbericht over de opening. Tijdens de opening presenteerden we onderstaande animatie.

 

Update maart 2019
Nieuwsbrieven
We verzenden regelmatig nieuwsbrieven aan onze relaties. De laatste nieuwsbrief leest u hier.
Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen: meld u hier dan aan.

Update februari 2019
Attero wint The Circular Award Business
Samen met 120 andere deelnemers, had Attero een aanvraag ingediend om een Circular Award te winnen tijdens de Nationale Conferentie over de Circulaire Economie. Deze werd georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur & Waterzaken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en werd bijgewoond door staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Minister Sigrid Kaag.

Attero won de Business Circular Award in de categorie Kunststoffen voor de nieuwe Polymer Recycling Plant (PRP, ook bekend als project AGANFOILS). We werden daarom gevraagd om onze innovatie tijdens de conferentie te pitchen voor een publiek van 700 mensen uit de ministeries, bedrijven, onderwijs en NGO's. We hebben de unieke combinatie van technologieën toegelicht en hebben onze steun uitgesproken voor het LIFE-programma. Omdat de circulaire economie niet alleen door Attero kan worden gerealiseerd, hebben we ook ons nieuwe circulaire project met onze partners Pokon Naturado, Oerlemans Packaging, Dow, TU / e en TUSTI laten zien om samen compostzakken voor consumenten te produceren van het LDPE-regranulaat uit de PRP.

Update november 2018
Timelaps
In een timelaps laten we zien hoe de bouw de afgelopen twee jaar verliep.

   
           

Update juni 2018
In werking
De installatie draait in volcontinu dienst. Er wordt nu gewerkt aan het optimaal laten draaien van de apparatuur. Omdat er veel verschillende leveranciers zijn betrokken worden de apparaten op elkaar afgestemd zodat de folie makkelijk door de fabriek gaat en als schone korrel eruit komt. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de leveranciers, de operators, de technische dienst en het projectteam. Ook worden kinderziekten opgespoord en samen opgelost.
Het granulaat is prachtig schoon en zuiver.
De korrels worden nu op proef afgezet bij de verschillende klanten. Zij kunnen ervaring opdoen met het materiaal en zien hoe het in hun productie kan worden toegepast. Daaruit komt ook een terugkoppeling naar Attero, zodat wij de korrels kunnen maken die aan hun eisen voldoen.

Update december 2017
Operatorroom
Voor de start van het testen (commissioning) zal ook de data-installatie klaar moeten zijn. Dit betekent dat de 'operatorroom' in het kantoor voorzien moet zijn van beeldschermen en bekabeling die verbonden zijn met de schakelruimtes in de hal en de servers in het kantoor van Attero. Ook hier werken we hard aan. Voordat de fabriek voor Aganfoils gaat draaien, moeten we eerst alle machines en apparatuur testen. Het plan van aanpak hiervoor wordt nu geschreven. Wat, hoe en in welke volgorde willen we testen. Besloten is om lijn 2 en het algemene deel als eerste test klaar te maken en te testen. Lijn 1 zal dan met een interval van 3 weken opgepakt worden.

De eerste korrels uit de fabriek
Na het testen, gaan we de 'performance' van de installatie nauwkeurig na. In deze periode draaien de nieuw opgeleide operators van Attero met de installatieproef.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: