Polymeren Recycling Plant

Aganfoils: bouw Polymeren Recycling Plant

Attero investeerde 30 miljoen euro in de bouw van de Polymeren Recycling Plant op de locatie Wijster. Deze fabriek werkt plastic zakken en andere folies uit huishoudelijk afval op tot hoogwaardig regranulaat voor recycling. Attero zet hiermee een belangrijke stap in het sluiten van de kringloop van deze kunststofsoort (LDPE). De fabriek is op 15 maart 2019 geopend door vicevoorzitter van de Europese Commissie, dhr. Frans Timmermans. Voor deze innovatieve aanpak met Aganfoils krijgt Attero een LIFE subsidie uit Europa. 

Aganfoils door Attero

Met het Aganfoils-project demonstreert Attero een nieuw recyclingproces, waarmee gebruikt plastic uit huishoudelijk afval opgewerkt wordt in ‘As Good As New folie’. Attero investeerde 30 miljoen euro in de bouw van de Polymeren Recycling Plant op de locatie Wijster. Deze fabriek werkt plastic zakken en andere folies uit huishoudelijk afval op tot hoogwaardig regranulaat voor recycling. Attero zet hiermee een belangrijke stap in het sluiten van de kringloop van deze kunststofsoort (LDPE).

Doelstellingen

Het AGANFOILS project is gestart met de volgende geformuleerde doelstellingen

  1. Aantonen dat post-consumer folie gerecycled kan worden tot een hoogwaardig plastic regranulaat met een hoge efficiëntie op een duurzame en economische manier, waardoor de behoefte aan nieuwe plastics uit olie (‘virgin plastics’) wordt verlaagd;
  2. Aantonen dat we een volledig geïntegreerde industriële hub konden realiseren die van afval een nieuwe plastic grondstof kon produceren waarbij state-of-the-art technologieën op een slimme manier gecombineerd worden in aansluiting op nascheiding en sortering;
  3. Het verlagen van de milieudruk van kunststof recycling door het efficiënt inzetten van beschikbare hernieuwbare energie en water en de reductie van CO2-emissies op transport.

Deze doelstellingen sluiten naadloos aan bij het Europees beleid, zoals de Roadmap for a Resource-Efficient Europe en de Circular Economy Package. Vanwege zijn innovatieve karakter en maatschappelijke relevantie kwam het project AGANFOILS in aanmerking voor financiële steun vanuit het Europese LIFE-programma.

Resultaten

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: