Storten

Attero heeft vier operationele stortplaatsen: bij Landgraaf (Limburg), Tilburg (Brabant), Wijster (Drenthe) en Wilp (Gelderland). Op deze stortlocaties kunnen we de komende decennia nog op milieuverantwoorde wijze specifieke afvalstromen storten. Het gaat dan om stoffen die niet hergebruikt, gecomposteerd of verbrand kunnen worden, zoals verontreinigde grond, asbest, slib en onverwerkbare residuen uit scheidings- en industriële processen. In het afgelopen decennium is er steeds minder afval gestort door de overgang naar verbranden voor energieproductie en de toename van het hergebruik van uit afval teruggewonnen grondstoffen

Beheer en nazorg

Attero beheert naast de vier operationele stortplaatsen een groot aantal gesloten stortplaatsen. Dat betekent dat wij vrijkomend afvalwater opvangen en zuiveren. Ook winnen wij het stortgas en zorgen voor een milieuverantwoord gebruik ervan. Tot het beheer behoort ook het onderhoud van de gasopvang- en onttrekkingssystemen, van de verschillende afdeklagen en van het groen, de wandel- en fietspaden en de ontsluitingswegen. Verder richten onze werkzaamheden zich op vergunningverplichtingen (zoals controle en rapportage) en het opstellen en actualiseren van diverse (nazorg)plannen. Wij hechten veel waarde aan gebiedsontwikkeling rond onze locaties en stemmen onze plannen af met lokale en provinciale overheden en omwonenden. Zo staan onze stortplaatsen onder andere bekend als skibaan (locatie Uden), golfterrein (locatie Nuenen) en hoogste punt tijdens de Ronde van Drenthe (locatie Wijster). 

Regels

Voor het storten van afvalstoffen bestaan strenge regels die wettelijk vastliggen in het zogeheten Stortbesluit. De regels zijn opgesteld om het milieu te beschermen en om te zorgen voor een veilige en controleerbare verwerking. In de loop der tijd veranderen inzicht en kennis, en daarmee ook regels. Attero is betrokken bij de proef ‘Duurzaam stortbeheer’ van het ministerie van I&M.

Welk afval wordt gestort:

  • Asbesthoudend afval (aanleveren in big bags of in overleg)
  • Reinigingsresidu en niet reinigbare grond
  • Baggerspecie, niet toepasbaar
  • Minerale stromen zoals niet reinigbaar straalgrit
  • Industrieel slib
  • Gevaarlijk afval
  • Verontreinigd puin (ongeschikt voor hergebruik)
  • Niet-reinigbare grond (met verklaring Bodem+)
  • IBC-bouwstoffen (met of zonder partijkeuring)
Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?