Wat gebeurt er met deze afvalstroom?

Van groente-, fruit- en tuinafval maken wij weer compost, biosubstraatgrondstoffen, groene energie en biomassa.

 

Attero is in Nederland marktleider in de verwerking van gft-afval tot compostproducten en duurzame energie en de afzet daarvan. Hierin ligt ook de oorsprong van Attero. 

In Tilburg, Maastricht, Venlo en Deurne staan onze tunnelcomposteerinstallaties; in Wijster en Moerdijk wordt in grote hallen gecomposteerd en in Wilp composteren we in de open lucht. In Tilburg, Venlo, Wilp en Wijster vergisten we bovendien gft en produceren uit het biogas groene stroom en groen gas. De installatie op onze locatie Venlo is uitgebreid met een speciale tweefasenvergister. Deze techniek biedt de mogelijkheid biosubstraatgrondstoffen te produceren.

Naast bovengenoemde locaties is het ook mogelijk gft-stromen aan te leveren op onze overslaglocaties Montfort en Landgraaf.

Waar kan ik gft aanbieden?

Op deze locaties is het mogelijk om gft aan te bieden.

Deurne Landgraaf
Maastricht Moerdijk
Montfort Tilburg
Venlo Wijster
Wilp  

Wat heb ik nodig om te kunnen leveren?

Voor het transporteren en aanleveren van afval heb je een afvalstroomnummer nodig. Klanten kunnen afvalstroomnummers voor asbeststromen, (grof) bedrijfsafval en straalgrit (niet reinigbaar) aanvragen in ons klantportaal Mijn Attero. Voor overige afvalstromen kun je afvalstroomnummers aanvragen door het invullen van het omschrijvingsformulier. Mail dit naar ssc@attero.nl en ontvang binnen één werkdag het afvalstroomnummer. Nog geen klant? Neem dan contact op met Customer Services.

Artikel 16 Acceptatievoorwaarden organische reststromen

 1. Onder organische reststromen worden verstaan:
  • gft;
  • organisch bedrijfsafval;
  • keukenafval en etensresten (swill);
  • overige organische reststromen.

 2. De samenstelling van de aangevoerde organische reststromen dient aan de volgende eisen te voldoen:
  • hoofdbestanddeel, minimaal 98% (zowel voor wat betreft gewicht en/of volume) goed biologisch verwerkbaar materiaal en passend bij de producten compost en/of biomassa;
  • nevenbestanddelen, maximaal 2% (zowel voor wat betreft gewicht en/of volume) vervuiling zoals stenen, glas, rubber, metalen, kunststoffen, grof hout e.d.

 3. De samenstelling van gft dient te voldoen aan de richtlijnen die op de website van Milieucentraal zijn vermeld: wel/niet-lijst.

 4. Organische reststromen mogen geen iepenhout bevatten.

 5. Gft dient uiterlijk binnen 24 uur na het moment van inzameling te worden aangeboden aan Attero. 

 6. Een partij gft/organische reststromen wordt verder niet geaccepteerd als de in tabel 2 genoemde percentages overschreden worden. Tabel 2 Kwaliteitseisen gft en organische reststromen

  Parameters  Per partij of container 

  Individuele component uit kga-lijst

  Voorwerpen uit kga-lijst

  meer dan 0,02 gewichtsprocent (1 kg/ton gft)

  meer dan 0,1 gewichtsprocent (0,2 kg/ton gft) 

  Kadaver of ander voor destructie bestemd dierdeel of slachtafval. Organische reststromen: alleen cat. 3 materiaal is toegestaan. Materiaal vallend onder cat. 1 en 2 is niet toegestaan. meer dan 2 gewichtsprocent (20 kg/ton gft) 

  Voorwerpen van glas, steen, keramiek, rubber, hout, metaal, textiel, kunststof of combinaties daarvan.

  Individuele component van bovenstaand genoemde voorwerpen. 

  meer dan 2 gewichtsprocent (20 kg/ton gft)

  meer dan 1 gewichtsprocent (10 kg/ton gft)

  Stofzuigerzakken, absorptiekorrels, haren, veren of mengsel daarvan.  meer dan 1 gewichtsprocent (10 kg/ton gft) 
  Gft in zakken (uitgezonderd zakken met kiemplant logo, zie passage hieronder). 

  meer dan 2 gewichtsprocent (20 kg/ton gft) (dit is gewicht van zakken inclusief inhoud) 7. Gft mag worden aangeboden in zakken (zowel papier als biologisch afbreekbaar plastic) mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
  • gft-zakken kleiner dan 120 liter: deze moeten voorzien zijn van een goed zichtbaar kiemplantlogo;
  • gft-zakken (inliners) van 120 liter en groter: deze moeten goed zichtbaar voorzien zijn van én een milieukeurlogo én een kiemplantlogo.

 8. Om procestechnische redenen kunnen de volgende afvalstoffen in principe niet worden geaccepteerd:
  • afvalstoffen bestaande uit voorwerpen of materialen die in enige richting groter zijn dan 150 cm;
  • afvalstoffen met voorwerpen die groter zijn dan 0,5 m3 en/of zwaarder zijn dan 100 kg.

 9. Organische reststromen mogen niet bevatten:
  • stoffen waarvan de verwerking ingevolge enige wettelijke bepaling of daaruit voortvloeiende Europese regeling (EURAL) niet mogen worden geaccepteerd;
  • radio-actief-, anatomisch-, destructie-, ziekenhuis- of besmet afval: met dien verstande dat de chemische samenstelling van het aangevoerde gft-afval zodanig moet zijn dat, na compostering, aan de krachtens wettelijk voorschrift, opgestelde eisen wordt voldaan;
  • stoffen die belemmeren dat de compost voldoet aan de nieuwe Meststoffenwet met de gestelde criteria voor het verkrijgen van ‘compost’ of gelijkluidende criteria;
  • afvalstoffen die het biologisch omzettingsproces kunnen verstoren (met name ontsmettingsmiddelen of desinfectiemiddelen);
  • keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende middelen van vervoer. 
 10. Kasloven dienen geshredderd te worden aangeleverd en vrij te zijn van touw en clips.

 11. Kasloven op matten en steenwolmatten uit substraatteelt, fruit en brijachtig afval worden niet geaccepteerd.

 12. Bloembollenafval wordt niet geaccepteerd om het risico op verspreiding van de resistente schimmel Aspergillus fumigatus via de compost te verkleinen.

 13. Indien in verband met kwaliteitscontrole en/of uit verwerkingstechnisch oogpunt blijkt dat de aangevoerde organische reststromen gecontroleerd moeten worden, dan worden de verkregen gegevens aan de ontdoener toegezonden.

 14. De inzameling en het transport van organische reststromen dienen te geschieden op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de aan te bieden organische reststromen, in de zin van goede biologische verwerking, is gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat ingezamelde organische reststromen in gesloten voertuigen binnen 24 uur na inzameling dienen te worden aangeleverd bij Attero.

Je vindt onze acceptatieregeling, locatiereglement en de algemene voorwaarden op de pagina downloads.

Lees meer over de algemene procedure voor het aanbieden van afvalstoffen.

Weegpassen zijn pasjes op creditcardformaat met daarop alle noodzakelijke informatie digitaal opgeslagen om aangeboden vrachten te kunnen accepteren op onze locaties Wijster, Wilp, Moerdijk, Tilburg, Venlo, Montfort, Landgraaf en Maastricht. Voor vragen over nieuwe weegpassen of vervanging van bestaande weegpassen kun je contact opnemen met Customer Services. Bel daarvoor naar (088) 550 25 00. Mailen kan natuurlijk ook: ssc@attero.nl.

Lees meer over weegpassen

Als het is toegestaan door het LMA mag je afvaltransporten uitvoeren zonder papieren begeleidingsdocumenten. Bijvoorbeeld met Attero-weegpassen of met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA). Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Het gebruik van EBA vergt een technische aansluiting met de afval-app die je gebruikt. Voor zo’n aansluiting doorlopen wij eerst een testfase om zeker te weten dat we een veilige en correcte verbinding hebben. Voor meer informatie over een EBA-aansluiting neem je contact op met Robert Jan Saft per e-mail via robert.jan.saft@attero.nl.

Attero is aangesloten op het Peppol-netwerk waarmee wij zowel aan de overheid als aan bedrijven veilig kunnen factureren. Wil je onze facturen als E-factuur ontvangen? Neem dan contact op met onze afdeling Debiteuren door een e-mail te sturen naar: verkoopfacturatie@attero.nl of te bellen naar: (088) 550 11 75.

Mijn Attero bied je de mogelijkheid je eigen weeggegevens en facturen online te bekijken en te downloaden. Bovendien is het mogelijk uw afvalstroomnummers in te zien en nieuwe afvalstroomnummers aan te vragen. Maak je nog geen gebruik van Mijn Attero maar wil je dit wel? Vraag dan een account aan via Mijn Attero.

Iedereen die op onze locaties aanwezig is, moet deze weer veilig en gezond verlaten. Zorg ervoor dat het motto ‘zie je mij, zie ik jou’ altijd wordt toegepast. Let daarnaast op het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg aanwijzingen van onze medewerkers op. Zo voorkomen we samen ongevallen.

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons opHeb je een vraag of opmerking en wil je graag in contact komen met Attero? We helpen je graag verder. Onze accountmanager en het Customer Services klantenteam staan voor je klaar.

Sander Dekker
Overheden: algemeen (Noord)
Bedrijven: organische- en groenstromen


(06) 55 41 31 50

sander.dekker@attero.nl

Zeki Özdemir
Overheden: algemeen (Zuid)
Bedrijven: organische- en groenstromen
Aan- en verkoop biomassa

(06) 53 38 62 46

zeki.ozdemir@attero.nl

Customer Services Klantenteams
Klantenteam Organisch(088) 550 1515

organisch@attero.nl

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Veilig

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Betrouwbaar

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Innovatief

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Duurzaam

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Klantgericht

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.