Van restafval naar grondstof en energie

Per seconde gooien we in Nederland drie grijze minicontainers met afval weg. Opgeteld zijn dat vele miljoenen tonnen restafval. Maar weggooien is niet hetzelfde als er nutteloos afstand van doen. We hergebruiken dit afval grotendeels in ons land. Als energiebron en als bron van grondstoffen.

Attero verwerkt jaarlijks zo’n 1,8 miljoen ton restafval. Hieruit winnen we plastic, metaal en drankenkartons terug door nascheiding. In onze afvalenergiecentrales (AEC) produceren we uit restafval groen gas, hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte. Deze energie en de teruggewonnen grondstoffen vervangen fossiele brandstoffen en primaire grondstoffen en dat is winst voor ons leefmilieu. Alle afvalenergiecentrales in ons land leveren, na windenergie, de grootste bijdrage aan de hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie.

Onze installaties in Wijster en Moerdijk zijn ieder uniek en behoren (milieu)technisch gezien tot de top in de wereld. Attero’s grootste centrale staat in Moerdijk. Deze centrale schakelt flexibel tussen de productie van hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte voor de industrie en voor toekomstige warmtenetten. Op onze locatie in Wijster produceren we uit restafval zowel grondstoffen als energie. Nascheiding en vergisting leveren zowel groen gas als plastic, metaal en drankenkartons op. In Wijster produceert Attero bovendien hernieuwbare elektriciteit en warmte. Onze warmte leveren we onder andere aan bedrijven op ons Energie Transitie Park.

De assen die na verbranding overblijven worden opgewerkt tot secundaire bouwstoffen die de ontginning van zand en grind voorkomt.

Europese markt

De verwerking van restafval is een Europese markt. Nederland exporteert ongeveer net zoveel restafval als dat het importeert. Ook wij verwerken afval uit andere Europese landen tot hernieuwbare energie. Dit afval zou in die landen anders gestort worden wat tot significante broeikasgasemissies zou leiden. In Europa wordt bijvoorbeeld nog een kwart van het huishoudelijk restafval gestort. Door er hernieuwbare energie van te maken voorkomen we dat ons land nog afhankelijker wordt van de import van energie en helpen we klimaatverandering tegen te gaan. Wil je meer lezen over onze standpunten? Klik dan hier.

Vertellen is één. Laten zien is beleven!

Wil je zien hoe wij het restafval verwerken tot elektriciteit, warmte en groen gas?
Start dan de video rechts om een kijkje in onze installaties te nemen.

Stoomturbine Moerdijk

Op 3 oktober 2018 werd in Moerdijk de stoomturbine geopend door minister-president Mark Rutte en Attero's CEO Paul Ganzeboom. Deze animatie werd gepresenteerd tijdens de opening en laat het nut en de werking van de stoomturbine zien.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.