Klimaatbeleid

Klimaatverandering gaan we tegen met Europese samenwerking en beleid dat zich richt op echte CO2-besparing.

 

TNO: Importheffing op afval leidt tot meer CO2-uitstoot

De importheffing op afval is ingevoerd als Urgenda-maatregel om 0,2 Mton CO2-uitstoot te besparen. Helaas werkt de maatregel averechts. TNO berekende dat de importheffing tot 0,9 Mton meer CO2-uitstoot in Europa leidt door meer restafval gestort zal worden en minder hernieuwbare energie geproduceerd zal worden. De Afvalvergroeners zetten zich in om de importheffing teruggedraaid te krijgen.

Bekijk het TNO rapport www.afvalvergroeners.nl

CE Delft/Prognos: Met Europese samenwerking besparen we 150 Mton CO2-uitstoot

Als we de Europese doelstellingen behalen voor minder storten van brandbaar afval (nog maar 10%), meer recycling (65%) en de rest omzetten in energie dan besparen we in Europa volgens een CE Delft/Prognos studie maar liefst 150 Mton CO2-uitstoot. De onderzoekers roepen beleidsmakers op om alle in Europa beschikbare recycling- en verbrandingscapaciteit daarvoor te benutten. De Nederlandse capaciteit is in Europees perspectief broodnodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Rapport

IPCC: Afvalenergiecentrales kunnen 60 tot 70 Mton negatieve emissies realiseren

Volgens het laatste IPCC rapport zijn afvalenergiecentrales een kostbare manier om duurzame energie te maken ten opzichte van energie uit fossiele bronnen, maar wegen de milieuvoordelen op tegen de hoge kosten. Als in Europa afvalenergiecentrales voorzien worden van CO2-afvang dan kan volgens IPCC bovendien 60 tot 70 Mton negatieve CO2-emissie gerealiseerd worden, doordat meer dan de helft van de CO2-uitstoot biogene CO2-uitstoot betreft. Het beleid zou zich moeten richten op het grijpen van deze kans.

Rapport

Verenigde Naties: De grootste kans voor Europese methaanreductie ligt in afvalbeleid

Methaanuitstoot heeft gezorgd voor de helft van de opwarming van de aarde tot nu toe. De Global Methane Assessment van de Verenigde Naties stelt dat de grootste kans voor Europa om methaanuitstoot te verminderen ligt in beter afvalbeleid. Veel afval dat in Europa op stortplaatsen belandt had ingezet kunnen worden voor recycling of energieproductie. Met de ondertekening van de Global Methane Pledge heeft Nederland belooft samen te werken om de wereldwijde methaanuitstoot te reduceren. Het optimaal toegankelijk maken van de Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur zou daar een wezenlijk onderdeel van moeten zijn.

Global methane assessment Global methane pledge

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.