Van verpakkingsafval naar grondstof

Verpakkingsafval wordt meer en meer gerecycled. Dat kan met gescheiden inzameling van PMD (plastic, metalen en drankpakken) of met nascheiding. Met nascheiding wordt met slimme technieken het PMD achteraf uit het restafval gehaald. Bij ons kan het allebei. Afhankelijk van wat bij jou het beste past kies je voor bronscheiding of nascheiding.

Sorteren brongescheiden PMD

Bij bronscheiding sorteert Attero het aangeleverde PMD in haar Packaging Sorting Plant (PSP) in Wijster tot verschillende monostromen. Met allerlei technieken worden de volgende stromen van elkaar gescheiden: PET-flesjes, PET-trays, folies, HDPE, PP, mix, drankenkartons, ferro metalen, non-ferro-metalen en residu. Ook zwarte kunststoffen worden gesorteerd. Door continue verbeteringen en herinvesteringen heeft Attero nu een best-in-class sorteerinstallatie met heel hoge sorteerrendementen. De outputkwaliteit sluit aan bij de Duitse DKR-kwaliteitsspecificaties. Bij gesorteerde stromen waarbij de techniek niet feilloos is vindt een handmatige kwaliteitscontrole plaats, zoals dat ook bij andere sorteerinstallaties gebruikelijk is. De gesorteerde materialen worden tot balen geperst en afgezet naar recyclers in Nederland en andere Europese landen om er weer nieuwe producten van te maken. De grootste verpakkings stromen– de folies en mix plastics– recyclet Attero zelf in Wijster.

Nascheiding

Attero was in Nederland het eerste bedrijf dat nascheiding aanbood dankzij haar innovatieve installatie in Wijster in 1980. Met al de opgedane kennis opereren we nu met een state-of-the-art nascheidingsinstallatie. Wij zien nascheiding als een volwaardig alternatief voor de gescheiden inzameling van PMD-verpakkingsmateriaal.

Bij de nascheiding wordt eerst organisch materiaal dat zich in het restafval bevindt uitgezeefd. Deze zogenaamde Organische Natte Fractie wordt in onze vergistingsinstallatie ingezet om groengas te produceren. De rest van het restafval gaat langs scheidingsapparaten om plastic, metalen en drankpakken te scheiden. Deze gemengde nagescheiden PMD stroom wordt vervolgens als aparte batch gesorteerd in onze Packaging Sorting Plant (PSP) waar ook brongescheiden PMD gesorteerd wordt.

Kunststof recycling

In 2019 openden Frans Timmermans en onze directeur Paul Ganzeboom onze Polymer Recycling Plant (PRP). In deze innovatieve installatie recyclet Attero vervuilde folies en mix plastics uit nascheiding- en PMD-sortering tot een hoogwaardig regranulaat. De installatie is mede tot stand gekomen dankzij een Europese LIFE-subsidie. Lees hier meer over het AGANFOILS-project.

De kunststoffen worden in de PRP eerst verkleind tot flakes en daarna koud en vervolgens heet gewassen, waarbij schoonmaakmiddelen worden ingezet. De benodigde warmte wordt geleverd door onze afvalenergiecentrale. Door de intensieve wassing worden aanhangend vuil, papieren labels en vetten netjes verwijderd zodat schone flakes overblijven. Die voeden wij in onze extruder die er met druk en hitte regranulaat van maakt.

De PRP is EuCertPlast-gecertificeerd. Het regranulaat is van een hoge kwaliteit waardoor het in verschillende toepassingen ingezet kan worden. In het Prolifex project hebben we samen met partners uit het regranulaat potgrondzakken gemaakt waar ook  ons eigen gft-compost in verpakt wordt.

Meer informatie over Attero's InfiniteFilm regranulaat vind je in onze factsheet.

Vertellen is één. Laten zien is beleven!

Wil jij zien hoe wij het plastic afval verwerken tot regranulaat in de Polymeren Recycling Plant?
Start dan de video links om een kijkje in onze installatie te nemen.

Een kijkje ín de Polymeren Recycling Plant?

Stap voor stap beleven hoe we folies verwerken tot regranulaat. 
Dat laten we je in deze animatie zien.

Attero werkt mee aan het verbeteren van de recyclebaarheid van verpakkingen

Een circulaire plastic economie vraagt om samenwerking over de hele kunststof keten, waaronder de verpakkingsindustrie en de afvalindustrie. Bij de sorteer- en recyclinginstallaties van Attero zien we dat verpakkingsontwerp een grote invloed heeft op de recyclebaarheid van de verpakking.

Verpakkingseigenschappen kunnen ervoor zorgen dat een verpakking juist of onjuist gesorteerd wordt en daardoor wel of niet in het recyclingproces terecht komen. Door bij het ontwerp van verpakkingen al rekening te houden met de sorteer- en recyclingprocessen kan de recyclebaarheid sterk toenemen.

Samen met afstudeerstudent Margot Meijerink van de Universiteit Twente hebben we een tool ontwikkeld waarbij je visueel inzicht krijgt in de processen van de sortering en recycling van plastic verpakkingen. Door de sorteer- en recyclingprocessen te linken aan de ontwerprichtlijnen van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV) kan de tool ontwerpers en inkopers helpen te begrijpen in hoeverre hun eigen verpakking goed door de keten komt. Plastic verpakkingen die goed recyclebaar zijn en voldoen aan deze KIDV richtlijnen komen nota bene in aanmerking voor een lagere Afvalbeheersbijdrage aan Afvalfonds Verpakkingen (Tariefdifferentiatie kunststof | Afvalfonds Verpakkingen). 

De tool is inmiddels doorontwikkeld door KIDV en is op de website van het KIDV te vinden.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.