Ons klimaat

Wij opereren meer dan klimaatneutraal. Dat betekent dat wij onze CO2-emissies meer dan compenseren met vermeden emissies. Weten hoe we dit doen?

Onze CO2-footprint over 2021 ziet er als volgt uit:

  • Afvalverwerking: De meeste CO2-uitstoot bij Attero wordt veroorzaakt door het verbranden van afval. Weggegooide voorwerpen in het restafval die (gedeeltelijk) gemaakt zijn van fossiele grondstoffen worden omgezet in energie waarbij er fossiele CO2 via de schoorsteen in de lucht komt. Daar staat tegenover dat wij uit dit afval warmte, elektriciteit en groengas maken die anders uit kolen of aardgas geproduceerd zou zijn. De productie uit kolen en aardgas leidt tot veel meer CO2-uitstoot welke wij nu voorkomen. Deze vermeden emissies nemen wij ook mee in onze CO2-footprint. Daarnaast importeert Attero ook niet-recyclebaar restafval uit landen waar het anders gestort zou worden. Bij het storten van restafval komen grote hoeveelheden broeikasgassen vrij. Dat wij deze stortgasemissies in het buitenland voorkomen nemen wij overigens niet mee in onze CO2-footprint.
  • Stortplaatsen: Vroeger werd er veel restafval gestort. Attero vangt dit stortgas zoveel mogelijk af om het op te werken tot groengas of elektriciteit. Een deel wordt niet afgevangen en veroorzaakt methaan emissies (een broeikasgas dat wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten, CO2eq).
  • Recycling: Attero verwerkt veel afval tot grondstoffen. Doordat we plastic recyclen voorkomen we dat er meer plastic uit olie gemaakt hoeft te worden. En met de productie van hoogwaardige bodemverbeteraars uit gft-afval hoeft er minder veen uit de Baltische Staten ontgonnen en naar Nederland getransporteerd te worden. Bij de verwerking van gft-afval tot compost wordt bovendien ook via een tussenstap weer hernieuwbaar biogas geproduceerd. En door metalen uit restafval en pmd-afval te recyclen hoeven deze metalen niet in een mijn gedolven te worden. Met al deze recyclingactiviteiten vermijdt Attero nog meer CO2-uitstoot.

Alles bij elkaar heeft Attero in 2021 884 kton CO2 uitgestoten en 902 kton CO2-uitstoot vermeden, waarmee Attero onder aan de streep CO2-uitstoot bespaart en dus meer dan Klimaatneutraal is over 2021.
Het is onze ambitie om in 2030 met innovatieve projecten de hoeveelheid vermeden emissies te verhogen naar minimaal 1 miljoen ton CO2.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.