Ons klimaat

Attero investeert in CO2-reductie

Attero investeert al decennia in de duurzamere verwerking van afvalstromen. Tot begin van de negentiger jaren werd restafval in Nederland nog veel gestort. Gestort restafval stoot methaan uit, een agressief broeikasgas. De afvalsector – en ook Attero – heeft geïnvesteerd in afvalenergiecentrales waardoor restafval niet langer wordt gestort, maar wordt omgezet in duurzame energie. Daarnaast onttrekt Attero het methaan uit de stortplaatsen om er groengas van te maken. Stortvakken die niet meer gebruikt worden, worden afgedekt en doorontwikkeld voor recreatiedoeleinden. De CO2eq-emissies van restafvalverwerking in Nederland zijn hierdoor maar liefst zeventig procent lager dan in 1990.

Attero’s CO2-footprint

Attero wil haar uitstoot verder reduceren en uiteindelijk CO2-neutraal worden. Attero stootte in 2022 in totaal 864 kton aan CO2eq uit. Het grootste deel van de uitstoot ontstond door het verbranden van restafval om hier energie van te maken (631 kton). Restafval bestaat voor een belangrijk deel uit fossiele inhoud zoals plastic wat bij verbranding tot fossiele CO2-uitstoot zorgt. De methaanemissie uit stortplaatsen nam in 2022 verder af naar 151 kton.   

Om de uitstoot nog verder te verlagen en nog meer te recyclen investeert Attero in de nascheiding van verpakkingsmateriaal, zoals plastic verpakkingen. Hierdoor wordt er minder plastic verbrand en neemt de fossiele CO2-uitstoot verder af. De grootste reductie kan echter gerealiseerd worden met Carbon Capture & Storage (CCS). Hierbij wordt CO2 afgevangen uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Doordat hiermee ook biogene CO2 wordt afgevangen worden zelfs negatieve CO2-emissies behaald. Attero onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor investeringen in CO2-afvang op haar afvalenergiecentrales.

Vermeden emissies

Met haar activiteiten creëert Attero ook vermeden emissies. Door secundaire grondstoffen te maken zoals gerecycled plastic, metalen en compost hoeven deze grondstoffen niet nieuw gewonnen te worden. Bedrijven die Attero’s secundaire grondstoffen in 2022 inzetten vermeden daarmee 249 kton CO2-emissies. Attero produceert ook elektriciteit, stoom, warmte, groengas en duurzame brandstoffen uit afval die energie uit fossiele bronnen vervangt. In 2022 werd met deze energie 693 kton aan CO2-emissies vermeden. In totaal vermeed Attero in 2022 maar liefst 942 kton aan CO2-emissies in de keten.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.