Wat gebeurt er met deze afvalstroom?

Van jouw restafval maken we nieuwe grondstoffen en duurzame energie.

Wil je ook dat jouw restafval duurzaam wordt verwerkt? Wij halen plastic, metalen en drankenkartons uit restafval en maken van de rest warmte, elektriciteit en groengas. Duurzamer kan niet.

Waar kan ik restafval aanbieden?

Attero verwerkt (brandbaar) restafval op locaties Moerdijk en Wijster. Hierbij werken wij nauw samen met grote inzamelaars in de markt. Wilt u brandbaar afval leveren bij Attero, informeer bij ons naar de voorwaarden (minimaal 1000 ton op jaarbasis).

Moerdijk Wijster


Overslaglocaties:

Landgraaf Maastricht
Montfort Tilburg
Venlo  Wilp

Wat heb ik nodig om te kunnen leveren?

Voor het transporteren en aanleveren van afval heb je een afvalstroomnummer nodig. Klanten kunnen afvalstroomnummers voor asbeststromen, (grof) bedrijfsafval en straalgrit (niet reinigbaar) aanvragen in ons klantportaal Mijn Attero. Voor overige afvalstromen kun je afvalstroomnummers aanvragen door het invullen van het omschrijvingsformulier. Mail dit naar ssc@attero.nl en ontvang binnen één werkdag het afvalstroomnummer. Nog geen klant? Neem dan contact op met Customer Services.

Artikel 9 Acceptatievoorwaarden brandbaar afval (binnenlands)

 1. Afval moet losgestort in bulkvervoer worden aangeleverd. Alleen in overleg met Customer Services kan hiervan afgeweken worden.

 2. Afvalstoffen die als ‘fijn’ zijn aangemeld (en dus niet verkleind hoeven te worden) mogen een maximale grootte hebben van 300 x 300 x 1.000 mm.

 3. Afvalstoffen die als ‘grof’ zijn aangemeld en verkleind moeten worden, mogen een maximale grootte hebben van 1.000 x 1.000 x 1.500 mm, en geen voorwerpen of materialen bevatten die een inhoud hebben groter dan 0,5 m3. Attero kan hiervoor een verkleiningstoeslag in rekening brengen.

 4. Afvalstoffen dienen een soortelijke gewicht te hebben groter dan 200kg/m3.

 5. Bij aanbiedingen van volumineuze afvalstromen (bijvoorbeeld tempex, rubber, textielvezels, isolatiemateriaal en kunststoffen) met een soortelijk gewicht minder dan 200 kg/m3, kan een toeslag gelden.

 6. Standaard houten pallets inclusief los gestapeld brandbaar materiaal worden per geval beoordeeld.

 7. De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd in brandbaar afval:
  • afvalstoffen die een massief of inert karakter hebben, waardoor geen volledige verbranding kan plaatsvinden;
  • afvalstoffen die het verbrandingsproces nadelig kunnen beïnvloeden en/of schade aan materieel en installaties kunnen veroorzaken;
  • afval dat voorwerpen of materialen bevat die zwaarder zijn dan 100 kg;
  • materialen e/o afvalstoffen die stofontwikkeling tijdens het lossen e/o verwerken veroorzaken;
  • afvalstoffen die lintvorming veroorzaken;
  • afvalstoffen afkomstig uit shredderinstallaties auto-industrie;
  • afvalstoffen die licht ontvlambare materialen bevatten;
  • afvalstoffen die staven van metaal bevatten;
  • afvalstoffen die in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren of anderszins schade kunnen veroorzaken;
  • afvalstoffen die drukhouders bevatten zoals brandblussers, gasflessen, lachgas- en heliumcilinders;
  • autowrakken of niet-brandbare onderdelen daarvan en auto-/motoronderdelen die olieresten en/ of brandstof (kunnen) bevatten;
  • afvalstoffen die asbest bevatten;
  • afvalstoffen waarin zich gesloten vaten en/of andere verpakkingsmaterialen bevinden;
  • afvalstoffen die tijdens het verkleinen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid (bijvoorbeeld polyester platen);
  • lithium-houdende batterijen en/of andere brandgevaarlijke batterijen;
  • (geshredderde) matrassen en/of kussens, indien meer dan 1 per 20 m3.

 8. De eerste aanlevering van een nieuwe afvalstroom kan op afspraak plaatsvinden, in het geval Attero dit noodzakelijk acht. Customer Services van Attero stelt u in voorkomende gevallen op de hoogte.

 9. Voor brandbaar afval dat wordt aangeboden bij inrichtingen aangewezen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag, moet Attero bij de ontdoener een afvalstoffenbelasting in rekening brengen. Vanaf 1 januari 2021 is op grond van bovengenoemde wet tevens een CO2-heffing ingevoerd. Attero brengt deze heffing in rekening bij de ontdoener van brandbaar afval.

 10. Als afvalstoffen op pallets worden aangeleverd, moet het aanleverend voertuig voorzien zijn van een eigen pallettruck. Als deze niet aanwezig is, kan bij wijze van uitzondering gebruik gemaakt worden van de pallettruck op de locatie van Attero, indien aanwezig. Het afvaltransport moet in dit geval minimaal twee werkdagen voor aanlevering worden aangemeld. Er worden voor het lossen met de pallettruck extra handelingskosten in rekening gebracht. Een pallettruck is niet op alle Attero locaties aanwezig.

 11. Attero kan aanvullende voorwaarden stellen voor afval dat op of via een buffer wordt aangeleverd.

Artikel 10 Brandbaar afval (import)

 1. Artikel 9 lid 2 en 5 zijn onverkort van toepassing voor geïmporteerd brandbaar afval.

 2. Brandbaar afval zoals hier bedoeld dient te bestaan uit stedelijk restafval of daarmee vergelijkbaar restafval van bedrijven.

 3. De ontdoener is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle gestelde eisen in regelgeving omtrent internationale overbrenging van afvalstoffen (EVOA).

 4. Een afschrift van de beschikking die door verantwoordelijke autoriteiten wordt afgegeven op grond van regelgeving als vernoemd in artikel 10, lid 3 dient aanwezig te zijn op het moment dat het afval daadwerkelijk bij Attero wordt aangeboden.

 5. Afval kan losgestort of in balen worden aangeleverd. Indien balen worden aangeboden, dienen deze te zijn voorzien van netten, danwel kunststof draden, alsmede te zijn omwikkeld met tenminste 8 lagen folie.

Je vindt onze acceptatieregeling, locatiereglement en de algemene voorwaarden op de pagina downloads.

Lees meer over de algemene procedure voor het aanbieden van afvalstoffen.

Weegpassen zijn pasjes op creditcardformaat met daarop alle noodzakelijke informatie digitaal opgeslagen om aangeboden vrachten te kunnen accepteren op onze locaties Wijster, Wilp, Moerdijk, Tilburg, Venlo, Montfort, Landgraaf en Maastricht. Voor vragen over nieuwe weegpassen of vervanging van bestaande weegpassen kun je contact opnemen met Customer Services. Bel daarvoor naar (088) 550 25 00. Mailen kan natuurlijk ook: ssc@attero.nl.

Lees meer over weegpassen

Als het is toegestaan door het LMA mag je afvaltransporten uitvoeren zonder papieren begeleidingsdocumenten. Bijvoorbeeld met Attero-weegpassen of met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA). Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Het gebruik van EBA vergt een technische aansluiting met de afval-app die je gebruikt. Voor zo’n aansluiting doorlopen wij eerst een testfase om zeker te weten dat we een veilige en correcte verbinding hebben. Voor meer informatie over een EBA-aansluiting neem je contact op met Robert Jan Saft per e-mail via robert.jan.saft@attero.nl.

Attero is aangesloten op het Peppol-netwerk waarmee wij zowel aan de overheid als aan bedrijven veilig kunnen factureren. Wil je onze facturen als E-factuur ontvangen? Neem dan contact op met onze afdeling Debiteuren door een e-mail te sturen naar: verkoopfacturatie@attero.nl of te bellen naar: (088) 550 11 75.

Mijn Attero bied je de mogelijkheid je eigen weeggegevens en facturen online te bekijken en te downloaden. Bovendien is het mogelijk uw afvalstroomnummers in te zien en nieuwe afvalstroomnummers aan te vragen. Maak je nog geen gebruik van Mijn Attero maar wil je dit wel? Vraag dan een account aan via Mijn Attero.

Iedereen die op onze locaties aanwezig is, moet deze weer veilig en gezond verlaten. Zorg ervoor dat het motto ‘zie je mij, zie ik jou’ altijd wordt toegepast. Let daarnaast op het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg aanwijzingen van onze medewerkers op. Zo voorkomen we samen ongevallen.

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons opHeb je een vraag of opmerking en wil je graag in contact komen met Attero? We helpen je graag verder. Onze accountmanager en het Customer Services klantenteam staan voor je klaar.

Peter van der Kraan

Manager Commercie

(06) 41 25 80 02

peter.van.der.kraan@attero.nl

Customer Services klantenteams

Klantenteam AEC

(088) 550 25 60

aec@attero.nl

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Veilig

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Betrouwbaar

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Innovatief

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Duurzaam

Wij zijn Attero

Als marktleider in Nederland verwerkt Attero op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig.

Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin of het scheiden en sorteren van kunststoffen. Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

Lees verder

Klantgericht

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.