Attero vraagt om intrekking importheffing op afval

Goed bedoelde importheffing leidt tot meer CO2-uitstoot, meer storten en minder recycling.

Onderzoeksrapporten van TNO, CE Delft en Eunomia die recent uitkwamen tonen aan dat de importheffing op afval in Europa tot meer CO2-uitstoot, meer storten, minder recycling, minder hernieuwbare energie en minder werkgelegenheid leidt. Dit is in strijd met de criteria die het Kabinet voor zichzelf had gesteld voor de te nemen klimaatmaatregelen voor uitvoering van het Urgenda-vonnis. Maatregelen mochten niet tot meer CO2-emissies in het buitenland gaan leiden. TNO becijferde dat de importheffing Europees gezien zelfs tot bijna 1 Mton meer CO2-uitstoot leidt in plaats van de bedoelde 0,2 Mton CO2-besparing.

Tijdens het SO Circulaire Economie van 16 april jl. zijn er veel Kamervragen gesteld naar aanleiding van de rapporten:

VVD: “Deze leden achten het onwaarschijnlijk dat het doel van Urgenda geweest is om het probleem te verschuiven naar andere landen. Deze leden vragen de staatssecretaris of zij het met hen eens is dat een verschuiving van het probleem geen oplossing biedt. Is de staatssecretaris tevens op de hoogte van de bijkomende effecten van de importheffing op bijvoorbeeld werkgelegenheid? Is de staatssecretaris bereid om nog dit jaar samen met de branche alternatieven voor deze importheffing te bezien?”

PVV: “De leden van de PVV-fractie vragen of de staatssecretaris op de hoogte is dat het invoeren van een importheffing op buitenlands afval niet alleen leidt tot problemen voor de Nederlandse afvalverwerkingsbedrijven, maar ook compleet tekortschiet in de zogenaamde ‘CO2-besparing’, omdat dit afval nu gewoon in het buitenland wordt gedumpt”.

CDA: “De leden van de CDA-fractie vragen of de importheffing op afval ook vervangen zou kunnen worden door een CO2-heffing. Graag vernemen deze leden daar de voor- en nadelen van”.

SGP: “Heeft de staatssecretaris kennisgenomen van genoemde analyses? Deelt de staatssecretaris de constatering van deze leden dat de importheffing onder aan de streep negatief uitpakt voor het klimaat? Is de staatssecretaris bereid de importheffing per direct in te trekken en werk te maken van een alternatieve maatregel, zoals bijvoorbeeld de CO2-heffing die eerder vanuit de sector is voorgesteld?”

Van Haga: “Onderzoeksinstelling TNO constateert in haar berekeningen dat de importheffing op afval leidt tot 1 Mton meer CO2-uitstoot op Europees niveau. Wat is de appreciatie van de staatssecretaris op deze uitkomst? Is de staatssecretaris het eens met de constatering dat deze uitkomst in strijd is met de criteria die zijn gesteld in de Urgenda-brief, namelijk dat klimaatmaatregelen niet mogen leiden tot significante CO2-weglekeffecten naar het buitenland? (…) Het lid Van Haga vraagt verder of de staatssecretaris bekend is met het Britse artikel “Essex to landfill RDF in wake of Dutch tax” van Lets Recycle , waarin het graafschap Essex aankondigt vanwege de Nederlandse importheffing 200.000 ton afval niet langer naar Nederland te zullen brengen voor verwerking tot energie, maar dit voortaan te zullen gaan storten. Kan de staatssecretaris aangeven wat het klimaateffect is (toename van broeikasgassen ten opzichte van de verwerking in Nederland tot duurzame energie) van het storten van het afval? Is de staatssecretaris het eens dat het milieutechnisch wenselijker is dat dit afval naar Nederland zou blijven komen in plaats van dit in het VK te storten? Het lid Van Haga vraagt naar de reactie van de staatssecretaris op de constatering van onderzoeksbureau CE Delft dat de importheffing op afval leidt tot minder metaal recycling, minder hernieuwbare energie, minder werkgelegenheid en daarnaast ook lagere dividenden voor gemeenten die afvalbedrijven bezitten. Is de staatssecretaris erover geïnformeerd dat de import uit het VK sinds de invoering van de importheffing gehalveerd is en dat de door de importheffing veroorzaakte crisis in de afvalsector sterk verergerd is door de gevolgen van de coronacrisis (onder andere door het wegvallen van aanvoer van bedrijfsafval)? Is de staatssecretaris bereid de sector te helpen?”

Attero vraagt om de importheffing per direct in te trekken en te vervangen door een maatregel die wel tot de gewenste effecten leidt.

Meer informatie?

Neem contact op met Attero woordvooerder Robert Corijn:
E-mail: robert.corijn@attero.nl
Telefonisch: (06) 15 85 70 95

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?