Veilig werken

Veilig werken met containers

De thema’s veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit (SHEQ) staan bij Attero op nummer één. Veilig werken in een veilige werkomgeving heeft op onze locaties de hoogste prioriteit. Graag willen we dat iedereen na elke werkdag of na een bezoek aan ons bedrijf weer gezond en veilig naar huis gaat. We besteden daarom veel energie en aandacht aan veilig werken en veilige werkomstandigheden.

Onze locaties, installaties en processen zijn niet geheel zonder risico. Er wordt gereden met vrachtauto’s en shovels, en op de locaties vinden diverse activiteiten plaats zoals bijvoorbeeld lassen/slijpen en schoonmaakwerkzaamheden met een verhoogd risico. Dit is de reden waarom wij voor iedereen strenge veiligheidsregels en voorschriften hanteren.

Met het project ‘Veilig werken met containers’ wil Attero op een praktische en doeltreffende wijze extra aandacht schenken aan de veiligheid op onze locaties. 

Materiaal wordt meestal gebracht met containers die handmatig geopend moeten worden.
Helaas zien wij een stijgende lijn in het aantal ongelukken bij het openen van containers. Middels een rondgang langs al onze locaties is een inventarisatie gedaan om de meest voorkomende gebreken in kaart te brengen.
Een beknopte samenvatting:

 • defecte/versleten opneemhaken 
 • niet gangbare vergrendelingen 
 • niet gangbare/versleten achterdeuren 
 • versleten/ontbrekende straatrollen 
 • gescheurde/versleten aanrijdbalken 
 • kromme/versleten scharnieren 
 • bolle zijwanden en ontzette achterdeuren

Voorkomen is beter dan genezen
Onze medewerkers zijn inmiddels geinformeerd over de mogelijke mankementen aan-, de gevaren van werken met-, en lossen van containers. Wanneer een aangeboden combinatie/container niet aan onze veiligheidswensen voldoet zal de container vooralsnog niet gelost worden. Dit kan één van volgende consequenties voor de betrokken chauffeur tot gevolg hebben:

 • een waarschuwing 
 • de vracht/combinatie wordt geweigerd 
 • vrachtwagen krijgt een rijverbod

In alle gevallen zal er een Veiligheidskaart worden ingevuld en foto’s worden gemaakt om het dossier verder op te bouwen. Dit dossier is bedoeld voor onderliggend bewijs en voor leerdoeleinden. Bij deze acties heeft iedereen zijn eigen rol:

Functie Rol
   
Acceptant/controleur ·Houdt toezicht op de veiligheid op de losplaats
  ·Beoordeelt of een aangevoerde container veilig kan worden gelost en voldoet aan de eisen
  ·Rapporteert een onveilige container volgens de geldende Attero procedure in het IRS systeem
  ·Informeert de accountmanager over containers die niet voldoen en verwijderd zijn 
   
 Transporteur/chauffeur ·Zich ervan overtuigen dat de container veilig kan worden gelost 
  ·Dient bekend zijn met het Locatiereglement van Attero voor het aanbieden van afval 
  ·Aanwijzingen van de Acceptant/Controleur/Toezichthouder opvolgen (inclusief PBM’s) 
   
 Locatiemanager ·Adequaat invoeren en hanteren van de werkinstructie 
  ·Periodieke controle/audit op het naleven van de werkinstructie 
  ·Periodieke controle op locatie door externe controleur 
   
 Klant ·Selectie van een transporteur met een goede staat van dienst op gebied van veiligheid. 
  ·Terugkoppelen van geweigerde afval transporten naar de betreffende transporteur. 

Preventieve maatregelen samengevat (voor meer informatie zie verder op deze pagina)
Er zijn een aantal preventieve maatregelen die u zelf kunt nemen:

 • Gelijkmatig beladen
 • Niet overbeladen
 • Visuele inspectie
 • Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s)
 • Juist gebruik vergrendelingen

Door deze acties willen we het lossen van afval voor alle betrokkenen veiliger maken. We rekenen op uw medewerking en verzoeken u deze actie te communiceren met uw chauffeurs en/of transporteurs.

We werken veilig of we werken niet!

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan staan we uiteraard voor u klaar. Neem contact op met uw accountmanager of met Customer Service via (088) 550 25 00. We helpen u graag.

 

Handige links

Arbocatalogus Afvalbranche

De arbocatalogus biedt maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de afvalbranche.

Preventieve maatregelen

Het is nodig dat een container gelijkmatig beladen wordt en dat voorkomen wordt dat het afval door een kraan of shovel zozeer wordt aangedrukt dat de deuren onder spanning komen.

 • Op basis van het gewicht van bakken kan het structureel overbeladen van containers door klanten worden gesignaleerd.
 • Bij aankomst op de stort locatie wordt beoordeeld of de deuren van de container onder spanning staan en een veilige lossing mogelijk is. 
 • Als de container onder spanning staat, wordt de combinatie apart gezet om het losproces van andere containers niet te frustreren.
 • Door Attero medewerkers wordt een beoordeling gemaakt of de container veilig kan worden gelost Indien Attero medewerkers van mening zijn dat de container niet veilig kan worden gelost, wordt
  dit gemeld en besloten of er al dan niet gelost kan worden.
 • Er is draagplicht van een veiligheidshelm tijdens het openen van volle containers vanwege de kans op vallende voorwerpen.
 • Over de hendel zit een borgpen zodat de container niet ongewild ontgrendeld wordt. De borgpen van de hendel vergrendeling moet met de hand te verwijderen zijn. Als de borgpen moeilijk los te krijgen is, dan oefent de hendel kracht uit tegen de borgpen; er staat dan mogelijk spanning op de deur.

Als de containerdeur onder spanning staat

Wat nooit doen?

Als de hendel vergrendeling van een container niet op een normale wijze te ontgrendelen is, ga dan nooit met brute kracht (bijvoorbeeld een hamer) de deuren alsnog proberen te ontgrendelen.
Probeer ook geen andere, creatieve manier. Een deur proberen te blokkeren of tegen te houden met heftruck, shovel of kraan is verboden.
Ga niet met een onveilige of gebrekkige container rijden. Inspecteer de container voor vertrek of gebreken en veiligheid. Alles gecontroleerd en in orde? Dan kun je weer veilig op pad!

Hoe wel te handelen?

1. Controleer of de onder-vergrendeling (indien aanwezig) juist is geborgd.

2. Druk tegen de hendel

Beoordeel of er abnormale weerstand is en dus mogelijk spanning op de deuren staat. Heb je twijfels? Denk je dat de spanning op de deuren te hoog is? Overleg met de acceptant en de planner en beoordeel of de
lading veilig kan worden gelost.

3. Plaats de klauwhaak op de hendel - indien aanwezig

Dit is de rood gekleurde haak. Toelichting: Niet alle containers zijn voorzien van een klauwhaak. De klauwhaak belet dat de handel plots ongecontroleerd versnelt tijdens het open trekken van de deurvergrendeling.

4. Verwijder de borgpen

Wees extra voorzichtig als er veel weerstand is. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk. Zorg dat hoofd en lichaam zich niet in de draaicirkel van de hendel bevinden. Bij het ongecontroleerd
loskomen van de borgpen, kan de hendel plots losschieten.

5. Trek de hendel voorzichtig open

Blijf op een veilige afstand van de hendel. Zorg er zoveel mogelijk voor buiten de draaicirkel van de hendel te staan. Tijdens het openen van een Franse sluiting komt de vergrendeling over een "dood punt". Vanaf dit
"dode punt" kan de hendel plots ongecontroleerd versnellen.

6. Geef tegendruk op de hendel

Houd de deur tegen door gecontroleerde druk op de hendel uit te oefenen in de richting van de containerdeur. Dit belet dat de deur plots ongecontroleerd versnelt. Indien een onder-vergrendeling aanwezig is: Ga aan de zijkant van de container staan en bedien de hendel van de onder-vergrendeling zodat de deur vrij wordt gezet.

7. Open en borg de deuren (helmplicht)

Sla de deuren om nadat de druk eraf is en vergrendel de deuren met behulp van de ketting. Wanneer de deur niet goed vergrendeld is met de ketting, kan de deur tijdens het kantelen van de container terugslaan
en de grond raken. Schade aan de deuren, het vallen van de deuren uit de container en het omvallen doordat het voertuig naar één kant gaat hellen, is dan goed mogelijk. Het laatste kan gebeuren bij een
breuk van de ketting of losraken van de kettingbevestiging.

8. Te doen na het lossen

Verwijder de kettingvergrendeling van de deuren. Sluit de deuren en vergrendel deze met de hendel. Plaats de borgpen van de hendel. Plaats de onder-vergrendeling. Controleer de volledige vergrendeling van de
deuren - onder en boven.

Zichtbare kenmerken van container onder spanning

Een afzetcontainer die overbeladen is kan onder spanning staan. Dit is ook het geval als de container is gevuld met een kraan en/of een shovel. Er kunnen ook dusdanige beschadigingen zijn aan de container en
het sluitwerk dat deze niet veilig kan worden geopend. De uiteindelijke beoordeling of de container veilig kan worden gelost ligt bij de Attero acceptant op de losvloer.
De volgende zichtbare kenmerken van een container geven aanleiding te vermoeden dat deze op spanning staat.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?