Verwerking van afvalstoffen onder toezicht

De procedure ‘Verwerking van afvalstoffen onder toezicht’ geldt voor afvalstoffen waarvoor een vernietigingsverklaring nodig is. Voor verwerking onder toezicht gelden onverminderd de aanvullende acceptatievoorwaarden van de betreffende afvalsoort.

U kunt afvalstoffen bij ons laten verwerken onder toezicht. Dat geeft u de zekerheid dat de afvalstoffen definitief vernietigd zijn. U krijgt van ons een zogenoemde vernietigingsverklaring.

Vernietigingsverklaring

De vernietigingsverklaring ontvangt u achteraf. Wilt u de vernietigingsverklaring direct bij het uitwegen van de vracht meenemen? Geef dit dan aan als u de afvalstroom aanmeldt.

Vernietiging

 • De procedure ‘Verwerking van afvalstoffen onder toezicht’ geldt voor afvalstoffen waarvoor een vernietigingsverklaring nodig is. Voor verwerking onder toezicht gelden onverminderd de aanvullende acceptatievoorwaarden van de betreffende afvalsoort. 
 • Als een ontdoener een partij ter vernietiging aan wil bieden, kan hiervoor een apart afvalstroomnummer bij Customer Services van Attero worden aangevraagd. Met dit afvalstroomnummer kan de partij als vernietigingspartij worden aangemerkt om te garanderen dat de partij de vernietigingsprocedure onder toezicht doorloopt. 
 • De partij moet twee werkdagen voor aanlevering worden aangemeld bij de Customer Services van Attero onder vermelding van de datum en het tijdstip waarop de partij bij Attero wordt aangeleverd. 
 • Voor het verwerken van afvalstoffen onder toezicht geldt een aangepast tarief met een toeslag per aanbieding. 
 • Bij aankomst op het terrein van locatie Moerdijk-afvalenergiecentrale moet de partij vergezeld gaan van een correct ingevulde begeleidingsbrief of elektronische variant daarvan, aan de hand waarvan de partij kan worden gewogen. 
 • Bij verwerking onder toezicht zijn altijd een medewerker van Attero en een vertegenwoordiger van de ontdoener, douane en/of politie aanwezig. Als een van beide partijen ontbreekt, kunnen wij helaas geen vernietigingsverklaring afgeven.
 • Als een partij ter vernietiging wordt aangeboden, ondergaat de partij eerst een verkleiningsbehandeling. Vervolgens wordt de partij naar de afvalbunker van de Attero-locatie getransporteerd en daar opgemengd met ander afval om een goede verbranding te garanderen. Daarna wordt de partij direct in de vultrechter gebracht. Toezicht kan gehouden worden vanuit de loshal of vanuit de kraancabine. • Na verwerking van de vracht wordt een vernietigingsverklaring ingevuld door de medewerker van Attero. De vernietigingsverklaring wordt ondertekend door beide partijen. 
 • Na weging van de partij overhandigt de weegmeester van Attero een doorslag of kopie van de weegbon aan de chauffeur. 
 • De vernietigingsverklaring wordt apart per post toegezonden. 
 • Grote partijen kunnen gespreid over de week en over de dag aangeleverd worden. Deze dienen minimaal één week voorafgaand aan levering te worden aangemeld bij Customer Services, en door Attero te worden geaccordeerd.
 • Voor vernietiging van douanegoederen moet de ontdoener de manier van vernietiging afstemmen met de douane. 
 • Voor alle manieren van verwerking onder toezicht geldt dat wijze van verpakking en aanlevering in overleg met Customer Services van Attero besproken kan worden.

Verzegeling 

 • Afvalstoffen kunnen in een verzegelde container bij Attero worden aangeleverd. Veelal worden containers met vernietigingsvrachten verzegeld om te garanderen dat er geen materiaal wordt uitgehaald of wordt toegevoegd. Men onderscheidt twee soorten verzegeling, namelijk:
     1. van overheidswege opgelegde verzegelingen;
     2. overige verzegelingen.

Verbreken van overheidswege opgelegde verzegelingen

 • Het zegel van de container moet ‘onder ambtelijk toezicht’ worden verbroken. Een zegel mag niet zonder schriftelijke toestemming door een medewerker van Attero verbroken. 
 • Als een verzegelde container bij Attero aangeboden wordt, moet dit twee werkdagen voor aanlevering worden aangemeld bij Customer Services van Attero onder vermelding van de datum en het tijdstip waarop de container bij Attero wordt aangeboden. Ook moet worden gemeld welke contactpersoon van welke instantie bij het aanbieden van de container aanwezig is tijdens het verbreken van het zegel. Pas als de contactpersoon van de desbetreffende instantie aanwezig is, wordt het zegel onder zijn toezicht verbroken en de container geleegd.
 • Is de contactpersoon verhinderd tijdens het verbreken van het zegel en moet de container toch op dezelfde datum geleegd worden? Dan kan een medewerker van Attero op verzoek van en uitsluitend na schriftelijke toestemming van desbetreffende instantie het zegel verbreken. De medewerker van Attero vult op het inspectierapport behorende bij de partij afval in dat hij of zij het zegel met toestemming van de betreffende instantie heeft verbroken onder vermelding van diens naam. Het zegel wordt ingenomen samen met eventueel bijbehorende formulieren en wordt door Attero opgeslagen ter verdere behandeling. Met de betreffende instantie en de ontdoener kunnen afspraken worden gemaakt over voornoemde administratieve afhandeling.
 • Als de verzegelde container een vernietigingsvracht bevat, wordt de vracht vernietigd volgens de hiervoor beschreven vernietigingsprocedure van Attero.

Verbreken van overige verzegelingen

 • Als een verzegelde container bij Attero aangeboden wordt, moet dit twee werkdagen voor aanlevering worden aangemeld bij Customer Service van Attero onder vermelding van de datum en het tijdstip waarop de container Attero wordt aangeboden. Een medewerker van Attero verbreekt met uitsluitend schriftelijke toestemming van de ontdoener het zegel. De medewerker van Attero vult op het inspectierapport behorende bij de partij afval in dat hij of zij het zegel met toestemming van de ontdoener heeft verbroken onder vermelding van diens naam. Het zegel wordt ingenomen samen met eventueel bijbehorende formulieren en door Attero opgeslagen ter verdere behandeling. Met de ontdoener of diens vertegenwoordiger kunnen afspraken worden gemaakt over voornoemde administratieve afhandeling. Als de verzegelde container een vernietigingsvracht bevat, wordt de vracht vernietigd volgens de vernietigingsprocedure van Attero.

Voor beide soorten verzegeling geldt dat als vooraf niet is aangemeld dat de container verzegeld wordt aangeboden, het zegel niet door een medewerker van Attero wordt verbroken. De chauffeur die het afval aanbiedt, wordt verzocht de verzegeling te verbreken. Als de chauffeur het verzoek niet inwilligt, zendt Attero de vracht onverrichter zake retour.

Neemt u bij vragen of twijfel contact op met Customer Services, telefoon (088) 550 25 00.

Locatie Wijster

Het verwerken van afvalstoffen onder toezicht kan tussen 9.00 uur en 11.30 uur en tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Uw contactpersoon bij Customer Service spreekt met u een tijdstip af.

Voor het onder toezicht verwerken van afval hebben we drie methodes:

Verbranden: via een lift rechtstreeks de oven in

Deze manier is geschikt voor kleinere partijen; maximaal 1.000 liter (1 m3) per levering. Verpakkingseis: emballage met een maximaal formaat van 60 x 60 x 60 centimeter.

Verbranden: via een aparte verbrandingslijn de oven in

Deze manier van verwerken onder toezicht is uitermate geschikt voor grotere partijen. U kunt het materiaal in containers aanleveren.

Storten en afdekken

Deze manier van verwerken onder toezicht gebruiken we alleen als de aangeboden afvalstoffen niet verbrand mogen worden volgens onze acceptatievoorwaarden en er voor het aangeboden afval geen stortverbod geldt. Het is noodzakelijk dat het materiaal aangeboden wordt in een container (minimaal 6 meter lang), die opgepakt kan worden met een kettingsysteem. Deze container wordt op het terrein van Attero overgezet op materieel van Attero voor verder transport over de locatie.

Locaties Tilburg en Landgraaf

Storten en afdekken

Deze manier van verwerken onder toezicht wordt alleen gebruikt als de aangeboden afvalstoffen niet verbrand mogen worden volgens onze acceptatievoorwaarden en er voor het aangeboden afval geen stortverbod geldt. Het aangeboden materiaal wordt onder uw toezicht gestort en door zwaar materieel vernietigd.

Voor alle manieren van verwerking onder toezicht geldt dat wijze van verpakking en aanlevering in overleg met Customer Services besproken kan worden. Heeft u specifieke wensen voor het vernietigen van bijvoorbeeld douanegoederen? Neemt u dan contact op met Customer Services.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?