Acceptatievoorwaarden Attero

Acceptatievoorwaarden

Voorwaarden van Attero voor acceptatie, controle en weigering van afvalstoffen. Deze voorwaarden gelden voor alle eigen en externe afvalver-/bewerkinglocaties en bedrijven, aangewezen door Attero.

Wet- en regelgeving zijn bepalend bij de acceptatie van afvalstromen. Deze wet- en regelgeving kan in de tijd wijzigen of veranderen (bijvoorbeeld aanpassing Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen). Dit heeft dan ook invloed op de toepasselijkheid. Er bestaan ook aanvullende acceptatievoorwaarden die naast deze acceptatievoorwaarden gelden voor een specifieke be- of verwerking van afvalstoffen. Attero heeft het recht om dergelijke aanvullende acceptatievoorwaarden eenzijdig van toepassing te verklaren op overeenkomsten en aanbiedingen als bedoeld in artikel 2 lid 1, als dat op grond van overheidsmaatregelen/voorschriften (vergunningen) en/of in het kader van een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is of in redelijkheid noodzakelijk wordt geacht.

 

Wilt u de acceptatievoorwaarden als pdf downloaden? Klik dan op deze link.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: