Afvalsector mist nog steeds onderbouwing nut afvalimportheffing

De belasting op de ingevoerde importheffing op afval leidt niet tot de beoogde 0,2 megaton reductie van CO2-uitstoot. Deze heffing, ingevoerd per 1 januari 2020, zorgt er wel voor dat investeringen binnen de sector al een jaar onder druk staan.   

Onderzoeken van PWC, TNO en CE Delft toonden alle in 2019 aan dat de afvalimportheffing negatieve milieueffecten sorteert. Het leidt niet tot de beoogde beperking van de CO₂-uitstoot in Nederland, en geeft mondiaal zowel meer CO₂-uitstoot als methaanemissies door het onnodig storten van afval in omringende landen. Ook heeft de heffing een negatieve impact op het financieel rendement van afvalenergiecentrales (AEC’s). “Onze duurzame investeringen in meer recycling en meer hernieuwbare energie staan nu al ruim een jaar onder druk”, stelt een coalitie van afvalenergiecentrales, de Afvalvergroeners.

Duurzaam grondstoffenbeheer
De Afvalvergroeners en de Vereniging Afvalbedrijven (VA) dragen al sinds september 2019 bij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) alternatieven aan om tot de gewenste CO2-besparing te komen. “Daarbij worden wij ondersteund door Kamerleden van PVV, VVD en CDA en regionaal bestuurders, die een onderbouwing vroegen van het kabinet over de werkelijke milieueffecten van de heffing. Naar onze mening blokkeert de heffing juist de doelstellingen voor de circulaire economie en werkt contraproductief voor een duurzaam grondstoffenbeheer”, aldus de Afvalvergroeners.

Beantwoording Kamervragen
Na anderhalf jaar vooralsnog tevergeefs overleg doet deze AEC-coalitie een klemmend beroep op de overheid. “We vinden het onbegrijpelijk dat koste wat kost vastgehouden wordt aan de importheffing. We missen nog steeds de onderbouwing van het nut van deze heffing. Tot op heden zijn Kamervragen en die van de VA sinds oktober 2019 onvoldoende onderbouwd beantwoord”, stelt de Afvalvergroeners.

Uitvoering Urgendavonnis
Volgens de AEC-coalitie werkt de heffing niet alleen averechts, maar brengt deze de afvalenergiecentrales, die zorgen voor elektriciteit, restwarmte en CO₂-terugwinning, in acute liquiditeitsproblemen. De overheid heeft jarenlang geïnvesteerd in verbrandingsovens, die niet-recyclebare materialen een herbestemming geven en storten beperken. “Daarmee is voor ons deze maatregel onrechtvaardig. Het beschadigt de Nederlandse concurrentiepositie en zet de werkgelegenheid onder druk. Reik de sector nu de hand om zelf een grensoverschrijdende bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Urgendavonnis”, betoogt deze coalitie van afvalenergiecentrales.

Voorkom een weglekeffect
Het ministerie van IenW erkent het belang van Europese samenwerking in afvalverwerking. De Afvalvergroeners: “Voor het bereiken van meer circulariteit en minder CO2-uitstoot moeten we tot gezamenlijk Europees beleid komen. Ongeveer 85% van het buitenlandse afval dat in Nederland wordt verbrand, komt uit het Verenigd Koninkrijk. Laat Nederland ook een actief beleid voeren om recycling te bevorderen en storten te ontmoedigen. De Nederlandse afvalenergiecentrales zijn ingericht om deze 1,7 miljoen ton afval efficiënt om te zetten in duurzame energie. Maar liefst 11% van de duurzame energie in Nederland komt sinds 2018 van afvalenergiecentrales. Daarmee voorkom je dus een significant CO2-weglekeffect”,  aldus de Afvalvergroeners


Persinformatie
Indien u als journalist geïnteresseerd bent in ‘Alternatief plan AEC-coalitie importheffing’ met de concrete initiatieven die bijdragen aan de beoogde 0,2 megaton reductie van CO2-uitstoot door deze AEC-coalitie, dan is deze op aanvraag verkrijgbaar. Neem dan contact op met Robert Corijn, robert.corijn@attero.nl, 06-15857095

Over de coalitie van afvalenergiecentrales (de Afvalvergroeners)
Vier afvalbedrijven vormen de coalitie van afvalenergiecentrales, die vooroplopen in een succesvolle transitie naar een circulaire economie in 2050. Dat zijn de afvalbedrijven ARN, Attero, AVR en EEW. Zij investeerden de afgelopen jaren bijna €350 miljoen in nieuwe nascheidingslijnen, een kunststof recyclinginstallatie, luierrecycling, CO₂-afvang, warmte-uitkoppeling en andere innovaties. Voor 2021 staan diverse nieuwe investeringen gepland. 

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.