Attero’s CO2-footprint 2021

Jaarlijks maakt Attero een berekening van haar totale CO2-footprint. Over 2021 werden de CO2-emissies net als eerdere jaren volledig gecompenseerd door vermeden emissies. De scope 1, 2 en 3 emissies telden op tot 883.958 ton CO2eq, terwijl de vermeden emissies 901.752 ton CO2eq betroffen, waardoor Attero 17.794 ton meer CO2eq-uitstoot vermeed dan uitstootte.

Reduceren van emissies uit afvalenergiecentrales
De belangrijkste emissies bij Attero ontstaan bij het verbranden van restafval. Een deel van het restafval bestaat uit delen van fossiele oorsprong zoals plastic, fleece, luiers, etc. Attero zet in op meer en meer plastic nascheiding zodat deze emissies worden verlaagd. Daarnaast onderzoekt Attero de mogelijkheden om CO2-uitstoot af te vangen. Met CO2-afvang kunnen zelfs negatieve CO2-emissies worden bereikt doordat tegelijkertijd ook biogene CO2 wordt afgevangen. Op deze manier kan Attero CO2-neutrale (zelfs CO2-negatieve) warmte leveren aan stadsverwarming en de industrie. Attero is partner in de Industrietafel Midden- en West-Brabant die zich inzet om de Delta Corridor van de grond te krijgen. De Delta Corridor bevat onder andere een CO2-infrastructuur om op een efficiënte manier afgevangen CO2 op te slaan of te vervoeren naar nuttige toepassingen zoals de glastuinbouw.

Voorkomen van methaanemissies uit stortplaatsen
Een andere belangrijke emissie is de methaan die vrijkomt uit gestort afval. Deze methaan ontstaat uit afval dat was gestort in de jaren tot dat Attero composteringsinstallaties en afvalenergiecentrales in gebruik nam. De gerapporteerde methaanuitstoot is een gemodelleerde hoeveelheid en kan nog niet gemeten worden. Door onderdruk te creëren in de stortplaatsen wordt in de werkelijkheid maximaal methaan onttrokken waaruit groengas en elektriciteit wordt geproduceerd. Naast deze methaanuitstoot voorkomt Attero ook methaanuitstoot door restafval te importeren. In omringende landen is nog onvoldoende recycling- en verbrandingscapaciteit waardoor bijna een kwart van het huishoudelijk restafval in Europa nog gestort wordt. Door dit afval in Nederland om te zetten in hernieuwbare energie wordt methaanuitstoot in Europa voorkomen. Deze vermeden methaanemissie in omringende landen is echter niet opgenomen in Attero’s CO2-footprint, maar draagt wel degelijk bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Groeien naar één miljoen ton vermeden emissies
De vermeden emissies worden door Attero gerealiseerd met de productie van hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen. Attero produceert uit restafval en groente-, fruit-, en tuinafval zowel groengas, hernieuwbare warmte en elektriciteit die anders uit kolen, aardgas en olie zouden zijn geproduceerd. De secundaire grondstoffen die primaire grondstoffen vervangen en daarmee CO2-uitstoot vermijden betreffen compost, metalen, kunststof regranulaat, uitgesorteerde verpakkingsmaterialen, afgevangen CO2 en puingranulaat. Het is Attero’s ambitie om met innovatieprojecten in 2025 de vermeden emissies te vergroten naar 1.000.000 CO2. Over de voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.