Composteringsinstallatie Deurne trekt de aandacht van Zembla

Attero verwerkt het groente-, fruit- en tuinafval (gft) van vele Nederlanders tot compost voor de landbouw. Sinds 1996 composteert Attero ook Brabants gft in haar installatie in Deurne. Een nieuwe vergunningaanvraag voor deze locatie heeft de aandacht getrokken van Zembla.

Wat is er aan de hand? Wij Nederlanders scheiden steeds meer afval. De hoeveelheid gescheiden ingezameld gft-afval is van 2018 naar 2020 met twaalf procent gegroeid (van 1.487.000 ton naar 1.671.000 ton). De Gemeente Deurne doet niet onder met een groei van 17% meer gft-afval in die periode. Om deze groei in gft-afval te kunnen verwerken wordt de composteringscapaciteit in Nederland op verschillende locaties uitgebreid. Om ook de groei in het Brabantse gft-afval op te vangen wil Attero haar capaciteit in Deurne uitbreiden van 50.000 naar 65.000 ton.

Investering in ‘state-of-the-art’ geurbehandeling

De investering in de uitbreiding is niet alleen belangrijk in de ontwikkeling richting een circulaire omgeving, maar biedt ook de omgeving voordelen. De beperkte capaciteitsuitbreiding gaat namelijk hand in hand met een investering van €500.000,- in nieuwe geurbehandeling volgens Best Beschikbare Techniek (BBT). In de huidige situatie wordt met biofilters de ammoniak- en geuremissie voor het grootste deel verwijderd. Met de uitbreiding van de GFT-compostering zal de ammoniak- en geuremissie iets toenemen. Echter met een additionele investering in een zure gaswasser wordt de uiteindelijke emissie van ammoniak en geur verder gereduceerd en compenseert de toename als gevolg van de capaciteitsuitbreiding ruimschoots. Dit resulteert in een netto geurreductie ten opzichte van de huidige situatie. De geurwaarden zijn onafhankelijk vastgesteld door Advies- en Ingenieursbureau Tauw en onderdeel van de vergunningaanvraag. Ook Rijkswaterstaat geeft op haar website ‘Kenniscentrum Infomil’ als belangrijk voordeel van een zure gaswasser voor composteringsinstallatie de ‘zeer hoge verwijderingsrendementen’ aan. In de beoordeling van de vergunningaanvraag heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant namens de Provincie (het bevoegd gezag) de aanvraag onder andere getoetst aan geuraspecten en geconcludeerd is dat de geurbelasting ter plaatse van de geurgevoelige objecten voldoet aan de richtwaarden zoals opgenomen in de ‘Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018’. Metingen bij Attero’s composteringsinstallatie in Tilburg hebben ook aangetoond dat het door Kenniscentrum Infomil aangegeven zeer hoge verwijderingsrendement daadwerkelijk wordt behaald. Bovendien verandert het aanzicht van de composteringslocatie na de aanpassingen minimaal, zoals te zien is op de bouwtekening.

Wel bezwaar, maar helaas geen gesprek

De vergunningaanvraag werd desalniettemin aangegrepen door een buurtbewoner om zich te uiten tegen het feit dat er in Deurne een bedrijventerrein is met verschillende bedrijven waar zij overlast van ondervindt. De buurtbewoner organiseerde zich in de Aktiegroep (G)een Frisse Toekomst Deurne en zocht social media en de pers op. Toen op social media bleek dat de actievoerster geuroverlast van Attero zou ondervinden heeft Attero’s bedrijfsleider direct contact gezocht. Attero hanteert bij klachten het beleid dat er direct gereageerd wordt naar de klagers (mits die daar voor openstaat) om samen te kunnen bekijken of Attero de veroorzaker is en zo ja, hoe deze klachten kunnen worden beperkt of voorkomen. Klachten die via de provincie Noord-Brabant c.q. via de Omgevingsdienst bij Attero zijn binnengekomen zijn ook altijd op deze wijze aangepakt. Dit waren er in de afgelopen jaren slechts enkelen. Bovendien gaat Attero bij aanpassingen van de vergunningen altijd in gesprek met de omgeving indien bekend is dat er gevoeligheden zijn in de nabijheid van onze bedrijfslocaties. In Deurne was dat niet bekend omdat de geurklachten niet bij Attero zijn gemeld. Vergunningsaanvragen voor aanpassingen van de installatie in 2011, 2016 en 2018 leidden bovendien tot geen enkele zienswijze van omwonenden. We waren bij Attero dan ook verrast door de Aktiegroep dat zij zich niet eerst tot ons gericht hebben maar direct via social media en de pers tot Zembla.

We waren echter nog meer verrast door de afwijzende reactie van de Aktiegroep om in gesprek te gaan: “We gaan ervanuit dat u als bedrijf niets te verwijten valt en dat u zich aan de regels die de politiek heeft opgesteld houdt. We hebben bezwaar tegen de politieke besluiten van de gemeente en de provincie. Zij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de leefbaarheid van haar burgers. Zij maken wetten en regels en kunnen die ook veranderen. We richten ons uitsluitend op de politiek”.

We betreuren het dat we niet in gesprek kunnen over de ervaren overlast, maar willen die overlast uiteraard graag wel tot een minimum reduceren en zijn dus ook bereid om hierin te investeren. De uitnodiging voor een gesprek blijft dan ook uiteraard staan. Op het verzoek van Zembla om een interview op camera af te geven is Attero niet ingegaan. Attero heeft niet het vertrouwen dat het programma een gebalanceerde weergave zal geven van de situatie en heeft daarom besloten tot deze schriftelijke verklaring

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.