Financiering voor bio-LNG uit GFT-afval voor de scheepvaart

In Wilp werken Nordsol, Attero en Titan samen aan het produceren van bio-LNG voor maritiem transport. Deze biobrandstof wordt gemaakt door biogas op te vangen wat vrijkomt bij de vergisting van organisch afval. Dit biogas wordt vervolgens vloeibaar gemaakt zodat het kan dienen als brandstof voor schepen. De financiering van Nordsol voor de installatie wordt mede mogelijk gemaakt door Triodos Bank en Oost NL. Oost NL investeert vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland. De verwachting is dat het eerste schip in 2024 op bio-LNG, uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT) uit Wilp, kan varen.

Onder de naam FirstBio2Shipping werken de drie bedrijven samen aan een installatie die jaarlijks 2.400 ton bio-LNG (of vloeibaar biogas) produceert. Attero zorgt als milieubedrijf voor het gft-afval als grondstof en bouwt samen met Nordsol een installatie op basis van Nordsols gepatenteerde iLNG-technologie. “Weer een nieuwe stap in onze missie om voortdurend te verduurzamen en grondstoffen en energie uit afval te halen”, zegt Jan Willem Steyvers van Attero. Titan is een leverancier van schone brandstoffen en neemt het bio-LNG af om het vervolgens aan de scheepvaart te kunnen leveren. 

“Het doel van FirstBio2Shipping is om de maritieme transportsector te helpen om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Door voor het eerst direct naast de biogasinstallatie op een gestandaardiseerde en schaalbare manier bio-LNG voor de scheepvaart te produceren, willen we laten zien dat bio-LNG een kosteneffectieve vervanging van zware stookolie kan worden”, legt Wouter Zijlmans, CFO bij Nordsol namens het consortium uit. 

Het geproduceerde bio-LNG zal de broeikasgasemissies met 92% verminderen in vergelijking met een conventionele brandstof voor de scheepvaart. Dat komt neer op meer dan 87.500 ton aan CO2-emissies die gedurende de eerste tien jaar van exploitatie worden vermeden.

Investering voor realisatie installatie

Het produceren van bio-LNG uit biogas voor het verduurzamen van de maritieme sector is een unieke innovatie, legt Wouter Zijlmans uit. “We zijn in staat om biogas tot een hoogwaardig kwaliteitsproduct te maken. De vergister staat er al en we voegen er nu een installatie aan toe om bio-LNG te kunnen produceren. Omdat maritiem transport voor verduurzaming afhankelijk is van bio-LNG, krijgt biogas door het vloeibaar te maken een veel hogere ecologische en economische waarde.”

Om die installatie te kunnen bouwen was externe financiering nodig.

De financiering werd uiteindelijk gevonden bij Triodos Bank en Oost NL. Joka Bosch, investment manager Energy bij Oost NL, over de investering: “De transportsector moet net als andere sectoren verduurzamen. Dat kan onder meer door over te gaan op duurzame brandstof, waarbij ‘afval’ ook nog eens als grondstof wordt ingezet. Wij kijken uit om met bio-LNG en partners stappen te zetten en te werken aan een circulaire en duurzame economie.” Oost NL investeert vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, een fonds van de provincie Gelderland dat Oost NL beheert.

Remko de Bie, senior relatiemanager Energie en Klimaat bij Triodos Bank: “Als financiële koploper in de energietransitie draagt Triodos Bank graag bij aan de totstandkoming van dit duurzame LNG project. De transportsector stoot nog veel CO2 en stikstof uit. De overstap naar duurzamere LNG is een belangrijke eerste stap om deze uitstoot te verminderen. De vervolgstap die we met dit project nemen om met organisch afval van omliggende gemeenten te werken is cruciaal in de verdere verduurzaming van de transsportsector. Het vermindert niet alleen de afhankelijkheid van landen met een fossiele LNG industrie maar leidt ook tot een afname van internationale transportbewegingen om fossiele LNG naar Nederland te vervoeren.”

Europese subsidie

In 2021 kende de Europese Unie het project 4,3 miljoen euro subsidie toe. De EU ziet een belangrijke rol weggelegd voor bio-LNG bij het verduurzamen van zeevervoer over lange afstand. In 2022 nam het Europees Parlement de Fuel EU Maritime Regulation aan, die gericht is op het koolstofvrij maken van het zeevervoer. Het bio-LNG-project in Wilp past perfect in het Europese beleid om de klimaat- en energietransitie doelstellingen te bereiken.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.