Van De Afvalvergroeners: Senior researcher Marijn Bijleveld van CE Delft: ‘Veel broeikasgasuitstoot is te vermijden’

Europa wil minder afval storten en meer recyclen en verbranden. Dit kan 150 miljoen ton aan CO2-uitstoot besparen. Maar: een Europese afvalinfrastructuur is noodzaak, concluderen Prognos en CE Delft na een studie over afvalbeheer. Afvalvergroeners sprak hierover met Senior researcher/consultant Marijn Bijleveld van CE Delft.

V: Het onderzoek van Prognos en CE Delft toont aan dat een enorme CO2-reductie in 2035 haalbaar is. Europa kan 150 miljoen ton CO2-uitstoot besparen, mits de recycling- en verbrandingscapaciteit binnen de EU en het Verenigd Koninkrijk optimaal wordt benut. Was u verbaasd door deze uitkomst van uw onderzoek?

A: 'Waar ik verbaasd over ben, is dat kennelijk veel lidstaten de huidige EU-richtlijnen nog niet goed implementeren. Denk dan aan het bereiken van afgesproken recyclingtargets en een maximum van tien procent afval naar de stort. En inderdaad, dan is er nog veel broeikasgasuitstoot te vermijden.'

V: Van de onderzochte tien afvalstromen werd in 2018 nog 133,3 miljoen ton gestort in Europa. Dat storten (vooral van papier en organisch afval dat ook in restafval zit) leidt tot grote methaanemissies. Bent u van de hoeveelheid gestort afval geschrokken?

A: 'Nou geschrokken, het is opvallend dat stort van deze organische reststromen zo’n grote bijdrage levert aan het totale resultaat.'

V: Een toename van afval door economische groei en bevolkingstoename of een daling door afvalpreventie is in het onderzoek van Prognos en CE Delft niet meegenomen, maar wel aannemelijk. Acht u het haalbaar dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft?

A: 'Deze studie richtte zich op het laaghangend fruit. Nederland haalt grotendeels de EU-recyclingtargets, dus de klimaatwinst komt vooral van landen die nog te veel storten. Wat betreft een circulaire economie zie ik veel potentie, maar ook grote uitdagingen. We gaan steeds beter met ons afval om, de technische mogelijkheden voor hoogwaardig grondstofbehoud zijn er. Maar we gebruiken nog steeds veel primaire grondstoffen.'

V: Wanneer Europa in 2035 van de onderzochte afvalstromen niets meer wil storten, is het volgens uw rapport essentieel dat alle beschikbare verbrandingscapaciteit in Europa optimaal wordt benut. Beleidsmakers zouden barrières, zoals de importheffing op afval, teniet moeten doen. Kunt u dat nader toelichten?

A: Meerdere rapporten tonen aan dat de impact van transport klein is vergeleken met de klimaatwinst die te behalen is door betere afvalverwerking. Liever recycling of verbranding van organische reststromen, waarvoor wat verder moet worden gereden, dan stort. Dan is het logisch om gebruik te maken van de beste faciliteiten die we hebben en daarbij mag je best over landsgrenzen heen kijken.

V: Jarno Stet, beleidsmedewerker afval van de City of Westminster in Londen en secretaris van de National Association of Waste Disposal Officers geeft aan dat onze afval-importtaks tot gevolg heeft dat in het VK meer afval minder efficiënt wordt verwerkt of zelfs wordt gestort omdat het te duur wordt om het afval te exporteren. Staat deze taks daarmee niet haaks op de Europese ambitie om broeikasgassen te verminderen?

A: 'Zeker op de korte en middellange termijn leidt de importheffing waarschijnlijk tot meer stort in het VK. De hoop is dat op termijn het VK zijn eigen afvalverwerking ook inzet voor CO2-reductie. Wellicht dat meer stort van materiaal dat agendeert. Of dit uiteindelijk echt zal gebeuren, weten we natuurlijk niet.'

V: Zouden we niet veel meer moeten samenwerken in Europa? Nederland is sterk in het verwerken van restafval voor verbranding. Duitsland is goed in het verwerken van chemisch afval. Moeten we elkaars expertise niet beter benutten?

A: 'Meer internationale samenwerking lijkt logisch, mits de afvalverwerking in het buitenland op een verantwoorde manier gebeurt. Goede afspraken over kwaliteit van verwerking en emissievoorwaarden zijn nodig.'

V: Wat zou u als onderzoeker de nieuwe minister en de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat adviseren met betrekking tot afvalverwerking?

A: 'Ik zou het breder willen trekken: duurzame productie, levensduurverlenging, design for recycling en een goede samenwerking tussen producenten en afvalverwerkers. Daar is stimulerend én regelgevend beleid voor nodig.'

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.