Circular award 2019 | Winnaar categorie kunststoffen

Haps

Locatie Haps

Op deze locatie is 2 miljoen ton afval gestort. De milieuvergunning biedt nog ruimte voor het storten van 650.000 ton. Om die reden is het stort nog niet volledig voorzien van een definitieve afdeklaag: het grootste deel heeft een tijdelijke afdeklaag. Hemelwater wordt gedeeltelijk opgevangen in bassins en kan na controle worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Controle van de grondwaterkwaliteit gebeurt aan de hand van metingen via een netwerk van peilbuizen nabij en controledrains onder de stortplaats. Verontreinigd water uit de stortplaats wordt gezuiverd in de eigen percolaatwaterzuiveringsinstallatie. Uit het stort wordt stortgas onttrokken, dat met een gasmotor wordt omgezet in energie.

Adresgegevens

Beijers Bos 1
5443 PL Haps
Postbus 40047
7300 AX Apeldoorn
T (088) 550 10 00

Wanneer u op onze locatie bent gelden in de gemarkeerde zones de volgende veiligheidsmaatregelen:

Klik voor een vergroting
Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: