Montfort

Locatie Montfort

Attero verzorgt de nazorg op deze gesloten stortlocatie. Het water dat wordt opgevangen uit het stort, wordt gezuiverd in de eigen waterzuiveringsinstallatie. De kwaliteit van het grondwater wordt gecontroleerd door analyse van monsters uit de peilbuizen rondom, en monitoringsdrains onder de stortplaats. Het stortgas wordt ingezet voor de opwekking van energie.

Op de locatie bevindt zich een milieustation waar inwoners van omliggende gemeenten afval kunnen brengen. Ook is er een terrein voor de opslag en verkleining van bouw- en sloopafval. Verder is er op de locatie een op- en overslag van brandbaar afval, gft, groenafval, veegvuil, grond en bouwstoffen en bevindt er zich een regionaal overslagstation voor wit- en bruingoed.

Adresgegevens

Maasbrachterweg 3
6065 NL Montfort
Postbus 4114
6080 AC Haelen
T centraal nummer: (088) 550 10 00
T doorkiesnummer: (088) 550 26 50

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur.
Laatste inweging: 30 minuten voor sluitingstijd.

 

Inhaalzaterdagen en de openingstijden op de feestdagen in 2018

Gesloten/afwijkend open op Vanwege Inhaalzaterdag Openingstijden
Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag Zaterdag 30 december 2017 9.00 – 15.00 uur
    Zaterdag 6 januari 2018 9.00 – 15.00 uur
Maandag 12 februari 2018 Carnaval Zaterdag 10 februari 2018 9.00 - 15.00 uur
Dinsdag 13 februari 2018 Carnaval Zaterdag 17 februari 2018 9.00 - 15.00 uur
Maandag 2 april 2018 2e Paasdag Zaterdag 31 maart 2018 9.00 – 15.00 uur
Vrijdag 27 april 2018 Koningsdag Zaterdag 28 april 2018 9.00 – 15.00 uur
Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag Zaterdag 12 mei 2018 9.00 – 15.00 uur
Maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag Zaterdag 19 mei 2018 9.00 – 15.00 uur
Dinsdag 25 december 2018 1e Kerstdag Zaterdag 22 december 2018 9.00 - 15.00 uur
Woensdag 26 december 2018 2e Kerstdag Zaterdag 29 december 2018 9.00 – 15.00 uur
Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag Zaterdag 5 januari 2019 9.00 - 15.00 uur

 

Wilt u er rekening mee houden dat de laatste inweging ongeveer een half uur voor sluitingstijd plaatsvindt? Op deze wijze hebben alle voertuigen rond sluitingstijd het terrein verlaten. Ook op de locaties zelf worden de aangepaste tijden bekend gemaakt.

Inhaalzaterdagen zijn in het leven geroepen voor inzamelaars van gemeentelijke afvalstromen, zoals huishoudelijk restafval en gft-afval. Onze poorten zijn dan ook specifiek voor hen geopend.

Attero heeft, naast een groot aantal eigen locaties, dienstverleningsovereenkomsten met locaties van andere exploitanten. Voor vragen en informatie over openingstijden van deze zogenoemde externe locaties kunt u contact opnemen met ons Shared Services Center via telefoonnummer (088) 550 25 00 of per e-mail ssc@attero.nl.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatie ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: