Tilburg

Locatie Tilburg

Locatie Tilburg ligt ten noorden van Tilburg en is één van de vier actieve stortplaatsen van Attero. Deze deponie is de centrale stortplaats voor afval uit de provincie Noord-Brabant. Er is hier een stortvak speciaal ingericht voor gevaarlijk afval. Op het overslagstation wordt afval uit de regio Tilburg overgeslagen voor verwerking in onze afvalenergiecentrale en compostfabriek in Moerdijk. De locatie beschikt verder over een composteerinstallatie en een vergister voor gft en een vergister voor materiaal uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Het geproduceerde biogas zet Attero om in groengas. Ook wordt op de locatie groenafval gecomposteerd en is er een grondbank.

De stortplaats op locatie Tilburg is grotendeels voorzien van onderafdichting en een netwerk voor de onttrekking van stortgas. In een eigen installatie werken we dit gas op tot aardgaskwaliteit dat als groen gas aan het regionale gasnet geleverd wordt. Water dat in aanraking geweest is met het afval, wordt gezuiverd in de eigen waterzuiveringsinstallatie op het terrein. Onder een deel van de stortplaats loopt een tunnel die wordt gebruikt om afvalwater te kunnen controleren en uit het stortlichaam af te voeren.

Adresgegevens

Onze locatie bestaat uit diverse onderdelen die aan de Vloeiveldweg liggen. U vindt hier de nummering van die onderdelen:

Waterzuivering: Vloeiveldweg 6a
Gasfabriek: Vloeiveldweg 6b
Compostfabriek: Vloeiveldweg 6c
Kantoor: Vloeiveldweg 8
Weegbrug: Vloeiveldweg 7
Stortplaats: Vloeiveldweg 9

Voor alle adressen geldt:
5048 TD Tilburg

Postbus 4114
6080 AC Haelen
T centraal nummer: (088) 550 10 00
T doorkiesnummer: (088) 550 22 00
F (088) 550 23 54

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.30 uur. Op zaterdag gesloten.
Laatste inweging: 30 minuten voor sluitingstijd.

Inhaalzaterdagen en de openingstijden op de feestdagen in 2018

Gesloten/afwijkend open op Vanwege Inhaalzaterdag Openingstijden
Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag Zaterdag 30 december 2017 8.00 - 15.00 uur
Maandag 2 april 2018 2e Paasdag Zaterdag 31 maart 2018 8.00 – 15.00 uur
Vrijdag 27 april 2018 Koningsdag Zaterdag 28 april 2018 9.00 – 16.00 uur
Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag Zaterdag 12 mei 2018 9.00 – 16.00 uur
Maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag Zaterdag 19 mei 2018 8.00 – 15.00 uur
Dinsdag 25 december 2018 1e Kerstdag Zaterdag 22 december 2018 8.00 - 15.00 uur
Woensdag 26 december 2018 2e Kerstdag Zaterdag 29 december 2018 8.00 – 15.00 uur
Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag Zaterdag 5 januari 2019 7.00 - 16.30 uur

Deze locatie is tijdens de carnavalsperiode conform de reguliere openingstijden open.

Wilt u er rekening mee houden dat de laatste inweging ongeveer een half uur voor sluitingstijd plaatsvindt? Op deze wijze hebben alle voertuigen rond sluitingstijd het terrein verlaten. Ook op de locaties zelf worden de aangepaste tijden bekend gemaakt.

Inhaalzaterdagen zijn in het leven geroepen voor inzamelaars van gemeentelijke afvalstromen, zoals huishoudelijk restafval en gft-afval. Onze poorten zijn dan ook specifiek voor hen geopend.

Attero heeft, naast een groot aantal eigen locaties, dienstverleningsovereenkomsten met locaties van andere exploitanten. Voor vragen en informatie over openingstijden van deze zogenoemde externe locaties kunt u contact opnemen met ons Shared Services Center via telefoonnummer (088) 550 25 00 of per e-mail ssc@attero.nl.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatie ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: