Tilburg

Locatie Tilburg

Locatie Tilburg is één van de vier actieve stortplaatsen van Attero. Deze deponie is de centrale stortplaats voor niet brandbaar en/of recyclebaar afval uit Noord-Brabant en omstreken. De locatie beschikt over een vergistings- en composteringsinstallatie voor gft en materiaal uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Het geproduceerde biogas wordt in een eigen installatie opgewerkt tot aardgaskwaliteit dat als groen gas aan het regionale gasnet geleverd wordt.

Op het overslagstation en de aanwezige buffer wordt brandbaar afval uit de provincie Noord-Brabant op- en overgeslagen voor verwerking in onze afvalenergiecentrales. Ook wordt op de locatie groenafval gecomposteerd en beschikt de locatie over een grondbank/-reiniging.

De stortplaats op locatie Tilburg is voorzien van onderafdichting en een netwerk voor de onttrekking van stortgas dat vrijkomt uit de stortplaats. Dit stortgas wordt samen met het biogas van de vergisting in onze eigen installatie opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geleverd aan het regionale gasnet. Onder een deel van de stortplaats loopt een tunnel die wordt gebruikt om het afvoersysteem van het afvalwater te controleren en uit het stortlichaam af te voeren. Dit afvalwater wordt met het afvalwater van de vergister en extern aangevoerd afvalwater gezuiverd in de eigen waterzuiveringsinstallatie op het terrein.

Adresgegevens

Onze locatie bestaat uit diverse onderdelen die aan de Vloeiveldweg liggen. U vindt hier de nummering van die onderdelen:

Waterzuivering: Vloeiveldweg 6a
Gasfabriek: Vloeiveldweg 6b
Compostfabriek: Vloeiveldweg 6c
Kantoor: Vloeiveldweg 8
Weegbrug: Vloeiveldweg 7
Stortplaats: Vloeiveldweg 9

Voor alle adressen geldt:
5048 TD Tilburg

Postbus 40047
7300 AX Apeldoorn
T centraal nummer: (088) 550 10 00
T doorkiesnummer: (088) 550 22 00
F (088) 550 23 54

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.30 uur.
Op zaterdag gesloten.
Laatste inweging: 30 minuten voor sluitingstijd.

Veiligheid voorop

Komt u werken op onze locatie? Dan moet u in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat. Bekijk onze veiligheidsfilm en maak daarna de (korte) toets om het certificaat te behalen: klik hier.

Rondleidingen

Wij ontvangen regelmatig verzoeken tot rondleidingen op onze locaties van basisscholen en voortgezet onderwijs. Helaas bieden wij voor deze groepen geen rondleidingen aan. Wel hebben we voor het basisonderwijs een lespakket samengesteld en vertellen we op ons YouTube-kanaal wat Attero doet en hoe onze locaties er uit zien.

Wanneer u op onze locatie bent gelden in de gemarkeerde zones de volgende veiligheidsmaatregelen:

Klik voor een vergroting

Inhaalzaterdagen en de openingstijden op de feestdagen in 2020/2021

Gesloten/afwijkend open op Vanwege Openingstijden
Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag Gesloten
Zaterdag 2 januari 2021 Inhaalzaterdag 10.00 - 16.00
Zaterdag 13 februari 2021 Inhaalzaterdag 10.00 - 16.00
Maandag 15 februari 2021 Carnaval 07.00 - 16.30
Dinsdag 16 februari 2021 Carnaval 07.00 - 16.30
Zaterdag 20 februari 2021 Inhaalzaterdag Gesloten
Zaterdag 3 april 2021 Inhaalzaterdag 10.00 - 16.00
Maandag 5 april 2021 2e Paasdag Gesloten
Zaterdag 24 april 2021 Inhaalzaterdag 10.00 - 16.00
Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag Gesloten
Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag Gesloten
Zaterdag 15 mei 2021 Inhaalzaterdag 10.00 - 16.00
Zaterdag 22 mei 2021 Inhaalzaterdag 10.00 - 16.00
Maandag 24 mei 2021 2e Pinksterdag Gesloten
Vrijdag 24 december 2021 Kerstavond 07.00 - 16.30
Zaterdag 25 december 2021 1e Kerstdag Gesloten
Zondag 26 december 2021 2e Kerstdag Gesloten
Vrijdag 31 december 2021 Oudejaarsdag 07.00 - 16.30
Zaterdag 1 januari 2022 Nieuwjaarsdag Gesloten


Wilt u er rekening mee houden dat de laatste inweging ongeveer een half uur voor sluitingstijd plaatsvindt? Op deze wijze hebben alle voertuigen rond sluitingstijd het terrein verlaten. Ook op de locaties zelf worden de aangepaste tijden bekend gemaakt.

Inhaalzaterdagen zijn in het leven geroepen voor inzamelaars van gemeentelijke afvalstromen, zoals huishoudelijk restafval en gft-afval. Onze poorten zijn dan ook specifiek voor hen geopend.

Attero heeft, naast een groot aantal eigen locaties, dienstverleningsovereenkomsten met locaties van andere exploitanten. Voor vragen en informatie over openingstijden van deze zogenoemde externe locaties kunt u contact opnemen met ons Shared Services Center via telefoonnummer (088) 550 25 00 of per e-mail ssc@attero.nl.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: