Nascheiden

Scheiden en sorteren in Wijster en Groningen

Scheiden en sorteren in Wijster

In ’s werelds grootste nascheidingsinstallatie scheidt een grote schudzeef organisch en fijn materiaal af en verdeelt de rest van het afval naar grootte in drie stromen. Het organische afval wordt in een vergistingsinstallatie omgezet in groen gas. De overgebleven stromen gaan gesorteerd op grootte via lopende banden naar ballistische scheiders. Ballistische scheiders zorgen ervoor dat bij het overgebleven materiaal de lichte vlakke materialen (kranten en folies) en 3-dimensionale zwaardere materialen van elkaar gescheiden worden. Zogeheten foliescheiders verwijderen vervolgens de zachte kunststof verpakkingen en plasticfolies uit het restafval. Daarna zorgt infraroodtechniek dat harde kunststof verpakkingen zoals frisdrankflesjes, shampooflessen en andere vormvaste plastics, samen met drankenkartons herkend worden en vervolgens van de lopende band uit de afvalstroom geblazen worden. Lopende banden vervoeren de zo verkregen stromen harde en zachte kunststoffen en drankenkartons naar Attero’s sorteerinstallatie. Het gescheiden organisch afval wordt in Attero’s vergistingsinstallatie omgezet en biogas en daarna opgewerkt tot de verkoopproducten groengas en CO2. 

Scheiden in Groningen

De scheidingsinstallatie in Groningen is in hoofdlijnen vergelijkbaar met die van Wijster. Ook hier vindt nascheiding plaats van kunststof verpakkingen, drankenkartons en organisch materiaal. Een extra stroom zijn de ferro en non-ferro metalen. Er vindt geen verdere sortering plaats van de teruggewonnen verpakkingen in deelstromen. Dat gebeurt in de sorteerinstallatie in Wijster.

Het organisch materiaal gaat voor opwerking naar een speciale fabriek, waar zand en inerte delen als glas en steen verwijderd worden. De grotendeels overblijvende organische stroom is de voeding voor de vier vergistingsreactoren, waar biogas ontstaat uit de afbraak door bacteriën. Het biogas werkt Attero vervolgens op in een speciale fabriek tot groengas, een duurzaam gas dat dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, maar niet bijdraagt aan de klimaatverandering.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: