Over Attero

Attero is een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf. Wij zijn al ruim 90 jaar actief in het terugwinnen en hergebruiken van de energie en grondstoffen uit ons afval. Ons bedrijf is opgebouwd uit krachtige afvalverwerkende bedrijven tot de marktleider van nu in ons land.

Wat doen we!

Onze afvalenergiecentrales in Moerdijk en Wijster verwerken restafval tot energie. Dat is de helft van ons jaarlijks te verwerken aanbod aan afval. Attero vindt verbranden van restafval waardevol en verantwoord. Het levert duurzame energie op in de vorm van warmte en/of stroom. En nog voor de helft groen ook. Daarvoor hoeven we geen olie, kolen of gas uit de aarde te halen. Naast windenergie, is energie uit afval al jaren de grootste bron van duurzame energie in ons land.

Maar Attero is ook marktleider als het gaat om het terugwinnen van grondstoffen uit restafval. Onze scheidings- en sorteerinstallaties halen kunststoffen, drankenkartons, metalen en etensresten eruit die worden omgezet in grondstoffen en energie. Dit gecombineerde afvalverwerkingsconcept tot grondstof en energie noemt Attero ook wel het EFW2.0-concept. Kunststoffen worden vervolgens op soort gesorteerd en daarna gewassen, verkleind en weer tot nieuwe kunststofkorrels gegranuleerd, zodat er weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt.

En wat te denken van compostproducten voor een gezonde bodem voor onze gewassen en groenten, de aanplant van bomen of de aanleg van recreatiegebieden en sportvelden. Attero maakt elk jaar honderdduizenden tonnen hoogwaardige compost uit aan de bron gescheiden gft. En, daarnaast ook nog miljoenen kubieke meters groengas, als schoon alternatief voor fossiel aardgas.

Attero reinigt ook verontreinigde grond, verwerkt puin tot bruikbaar verhardingsmateriaal en maakt legobetonblokken en scheidingswanden uit inerte stromen. Producten en grondstoffen die het afgraven van kwetsbare gebieden voor het winnen van zand en grind beperken.

En voor schadelijke stoffen die we juist voorgoed uit het milieu willen weren biedt Attero de komende decennia nog de nutsfunctie van storten. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld asbestdaken voor altijd veilig verwijderen uit onze woonomgeving.

Onze aanpak

Wij stemmen onze processen af op de wensen van onze klanten. Efficiency, duurzaam en veilig werken en lage kosten zijn daarbij leidend. Daarom passen wij onze technieken doorlopend aan. Zo willen wij onze bijdrage aan een schone leefomgeving blijven leveren. Met al deze inspanningen slagen wij er in om vrijwel CO₂-neutraal te werken. Dat motiveert ons en geeft ons energie.

Wij vinden dat het verwerken, recyclen, energie produceren en nuttig toepassen van afval betaalbaar en rendabel moet gebeuren. Er moet sprake zijn van een gelijk speelveld als het gaat om het aantrekken van afvalstromen en het vermarkten van de geproduceerde energie en grondstoffen.

De positie van Attero op de Nederlandse afvalmarkt is uniek omdat wij over een omvangrijke strategische buffercapaciteit beschikken. Op onze stortlocaties Tilburg en Wijster mogen wij aanzienlijke hoeveelheden restafval tijdelijk opslaan. Wij kunnen hierdoor als betrouwbare partner altijd afval van onze klanten accepteren. Bovendien zijn we zo in staat altijd op vollast te draaien. Wij kunnen zo zeer efficiënt en effectief sturen voor een optimale inzet van de beschikbare verwerkingscapaciteit van onze afvalenergiecentrales. Klanten kunnen altijd bij ons aankloppen als ze een probleem hebben met hun afval. Wij laten ze niet in de kou staan en samen vinden we een oplossing die past.  

Onze medewerkers

Onze 800 enthousiaste en betrokken medewerkers verwerken jaarlijks 4 miljoen ton afvalstoffen. Dat doen zij op 15 operationele locaties in ons land. Onze werkomgeving is dynamisch en elke dag is een nieuwe uitdaging. Aan veiligheid voor onze mensen besteden wij veel aandacht. Het heeft de hoogste prioriteit. Mogelijkheden om opleidingen, scholing en trainingen te volgen zijn binnen Attero uitgebreid voorhanden. Zo houden wij onze mensen kundig, betrokken en duurzaam inzetbaar. Attero discrimineert niet en biedt gelijke kansen bij gelijke geschiktheid.

 

Rondleidingen

Wij ontvangen regelmatig verzoeken tot rondleidingen op onze locaties van basisscholen en voortgezet onderwijs. Helaas bieden wij voor deze groepen geen rondleidingen aan.
Wel hebben we voor het basisonderwijs een lespakket samengesteld en vertellen we op ons YouTube-kanaal wat Attero doet en hoe onze locaties er uit zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?