Tijdlijn

Attero koploper in innovatie

Attero heeft zich de afgelopen 90 jaar bewezen als koploper in grootschalige innovaties op het gebied van afvaltransport en afvalverwerking. In sommige gevallen was Attero de ontwikkelingen zelfs ver vooruit. Denk hierbij aan de eerste huisvuilscheidingsinstallaties in Wijster en Groningen die nu pas als volwaardig nascheidingsconcept worden erkend.  Maar ook op het gebied van composteren en vergisten staat Attero regelmatig aan de basis van nieuwe ontwikkelingen. Denk hierbij aan het vergistingsconcept in Venlo in combinatie met de ontwikkeling van gecertificeerde substraat grondstof.
Ook op het gebied van kunststofrecycling is Attero koploper. De eerste verwerkingsconcepten dateren al uit 1978. In de historische tijdlijn worden 10 hoogtepunten en belangrijke mijlpijlen van Attero en haar voorlopers digitaal weergegeven.

Attero, eerste en grootste composteerbedrijf van NL

1929 -1985

In 1929 precies 90 jaar geleden is de voorloper van Attero de Vuil Afvoer Maatschappij VAM opgericht. Afval uit Den Haag werd per trein naar Wijster getransporteerd waar van het integrale huisvuil,  huisvuilcompost werd gemaakt om de schrale Drentse gronden te verbeteren.

https://www.youtube.com/watch?v=WrohWBAL8rE

Attero, groot in treintransport van afval

1929-2016

Attero heeft jarenlang een groot deel van het afval per spoor vervoerd. Van 1929 tot en met 2016 is afval over het spoor aangevoerd. Attero beschikte over eigen wagons en eigen overlaadstations en was daarmee uniek in Nederland en Europa.

https://www.youtube.com/watch?v=FHiUu5fmgGU

Attero,eerste gasonttrekking uit stortplaatsen in Europa

1997-2019

Vroeger bevatte het afval dat gestort werd nog veel organisch materiaal zoals papier en keukenafval. Door anaerobe afbraak van dit organische materiaal komt het broeikasgas methaan vrij. Vanaf 1987 heeft Attero als eerste in Europa een systeem met horizontale en verticale gaskanalen ontwikkeld om het vrijkomende biogas uit stortplaatsen af te vangen en om te zetten in groengas en elektriciteit.

https://www.youtube.com/watch?v=AvHuRcBFIHI

Attero, eerste en grootste gesloten compostering in Europa

1994

Vanaf 1994 is de gescheiden inzameling van GFT in Nederland verplicht geworden. In korte tijd werd veel GFT afval ingezameld terwijl nog onvoldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar was.  Om die reden is in Wijster de grootste gesloten compostering van Europa gebouwd met een vergunde capaciteit van 480.000 ton per jaar. Attero is nog steeds marktleider in Nederland met 7 verwerkingsinstallaties voor GFT.

https://www.youtube.com/watch?v=pA2CI5EeofQ

Attero, Eerste restafval-sorteerinstallaties van Nederland

1980

Attero is al vroeg begonnen met het scheiden van afval. De eerste contouren van een huisvuilscheidingsinstallatie kwamen tot stand eind 70 jaren. Het eerste concept betrof de Flakt-installatie in Wijster daarna opgevolgd door de huisvuilscheidingsinstallatie (HVS) bij de VAGRON in Groningen en bij de VAM in Wijster.  Het concept van afval nascheiden is verder geoptimaliseerd en in een latere fase toegepast bij de GAVI (geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie) in Wijster.

https://www.youtube.com/watch?v=m7HQX6D9F_Q

Attero, eerste geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie in Europa

1996

De GAVI (geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie) is uniek omdat in deze installatie het afval voordat het de afvalenergiecentrale in gaat eerst wordt gescheiden. Metaal, ONF (organische natte fractie) papier en kunststof worden er eerst uitgehaald. Wat overblijft wordt verbrand. Met de warmte van de verbrandingsovens wordt de turbine aangedreven die elektriciteit produceert. Ook kan warmte uitgekoppeld worden.

https://www.youtube.com/watch?v=8SOAH2-_OrE

Attero, eerste grootschalige vergister in Nederland

2008

Bij Attero in Wilp is in 2008 de eerste full--scale droge vergister voor het verwerken van GFT gebouwd. In een later stadium heeft Attero 3 andere vergisters gebouwd met elk een specifieke techniek. In Wijster zijn 2 verticale vergisters gebouwd:  1 voor GFT en 1 voor de organische fractie uit huisvuil. In Tilburg is naast de GFT vergister een vergistingsinstallatie voor swill-achtige stromen gebouwd. In Venlo is een 2 fasen vergister gebouwd in combinatie met een uniek spoelsysteem om zoutarme compost te produceren. 

https://www.youtube.com/watch?v=2s68ias6hnE

Attero, eerste sorteerinstallatie voor zowel bron- als nagescheiden PMD PSP

2015

Nederlandse huishoudens en bedrijven gooien jaarlijks honderdduizenden tonnen kunststof verpakkingen, drankenkartons en metalen verpakkingen weg. Dit zogeheten PMD-afval brengen wij opnieuw in de kringloop met onze Plastic Sorteer Plant (PSP). Als Nederlands eerste en grootste nascheider, wint Attero ook een belangrijk deel van deze plastic, metalen en drankenkartons terug uit restafval. Bij Attero worden dus zowel brongescheiden verpakkingen als nagescheiden verpakkingen gerecycled zodat niets verspild wordt.

https://www.youtube.com/watch?v=Ei_fKLZsh0U

Attero, Flexibele afzet van warmte en elektriciteit uit afvalenergiecentrale

2017

Restafval uit Nederland en onder andere Engeland en Ierland, is brandstof voor onze efficiënte afvalenergiecentrales in Moerdijk en Wijster. Onze installaties zijn ieder uniek en behoren (milieu)technisch gezien tot de top in de wereld. Alle afvalenergiecentrales in ons land leveren, na windenergie, de grootste bijdrage aan de hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie. Attero’s grootste centrale staat in Moerdijk. Deze centrale schakelt flexibel tussen de productie van hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte voor de industrie.

https://www.youtube.com/watch?v=ROqxxah082M

Attero, eerste upcycling plant voor bron- en nagescheiden folie verpakkingsafval

2018

Attero investeerde 30 miljoen euro in de bouw van de Polymeren Recycling Plant op de locatie Wijster. Deze fabriek werkt plastic zakken en andere folies uit huishoudelijk (rest)afval op tot hoogwaardig regranulaat voor recycling. Attero zet hiermee een belangrijke stap in het sluiten van de kringloop van deze kunststofsoort (LDPE). De fabriek is op 15 maart 2019 geopend door vicevoorzitter van de Europese Commissie, dhr. Frans Timmermans.

https://www.youtube.com/watch?v=tEDM5WL6bQo

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?