Veiligheid

Binnen Attero de hoogste prioriteit

De thema's veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit (SHEQ) staan op nummer één bij Attero. Veilig werken in een veilige werkomgeving heeft op onze locaties de hoogste prioriteit. Wij willen dat iedereen na elke werkdag of na een bezoek aan ons bedrijf weer gezond en veilig naar huis gaat.

Veiligheidsinstructie

Gezond en veilig naar huis. Dat geldt voor onze eigen medewerkers maar zeker ook voor leveranciers die werkzaamheden verrichten op één van onze locaties.
Vanaf 1 september 2020 verlenen we alleen toegang tot de locaties als het Attero veiligheidscertificaat getoond wordt.
Deze ontvangt u na het bekijken van de veiligheidsinstructie en het maken van een toets. U kunt de veiligheidsinstructie en toets vooraf maken op een computer, tablet of mobiele telefoon met internet. Ga daarvoor naar onze pagina met de veiligheidsinstructie.

Veiligheid bij Attero

Wij besteden veel energie en aandacht aan veilige werkomstandigheden en veilig werken. Zo willen we ongevallen in onze werkomgeving voorkomen en uitsluiten. Onze locaties, installaties en processen zijn niet zonder risico’s. Er wordt gereden met vrachtwagens en shovels en er zijn activiteiten zoals bijvoorbeeld lassen/slijpen en schoonmaakwerkzaamheden met een verhoogd risico. Daarom hanteren wij voor iedereen strenge veiligheidsregels en voorschriften waaraan men zich moet houden en zien wij toe op de naleving ervan.

Maatregelen en aandacht

Om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen is het van belang dat onze installaties op een goede manier worden gebouwd. Wij besteden daarom veel aandacht aan veiligheid in het ontwerp om mogelijke risico’s weg te nemen. Resterende risico’s nemen we weg door voorschriften en veiligheidsregels. Bovendien geven wij voortdurend aandacht aan veiligheid. Zo houden wij onze medewerkers en bezoekers alert. Wij scholen onze medewerkers goed en trainen ze herhaaldelijk. Op alle afdelingen houden we regelmatig korte bijeenkomsten (toolboxen) waarin specifieke veiligheidsthema's worden besproken. Dagelijks lopen onze medewerkers veiligheidsrondes, en melden medewerkers via een intern systeem eventuele onveilige situaties, handelingen en bijna-ongevallen. Zo krijgen we inzicht en kunnen we onze installaties en voorschriften verder verbeteren.

Daarnaast organiseren we regelmatig projecten om de veiligheidsbeleving onder medewerkers scherp te houden. Ook voor contractors organiseren we speciale bijeenkomsten over veilig werken en waarderen we initiatieven van afdelingen en medewerkers om veiliger te werken.

Extra en onverwacht

Bij grote periodieke onderhoudsprojecten aan onze verwerkingsinstallaties intensiveren wij onze inspanningen. Kick-off bijeenkomsten brengen dan alle aspecten van veiligheid onder de aandacht. Extra veiligheidskundigen worden ingezet om toezicht te houden op de uit te voeren werkzaamheden. Naast de aandacht die wij geven aan veiligheid voor iedereen bij ons op het terrein, verwachten wij ook dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en die van een ander. Naast de reguliere controles houden we ook onverwachte alcoholcontroles en ontruimingsoefeningen.

Samenwerking

Onze branche van afvalverwerkende bedrijven werkt samen om van elkaar te leren hoe veilig werken zonder ongevallen bereikt kan worden. In het afgelopen decennium is er veel bereikt, wordt er veel veiliger gewerkt en neemt het aantal ongevallen met verzuim jaarlijks af. Deze samenwerking heeft geleid tot de arbocatalogus. Het is een uitgebreid digitaal document waarin maatregelen staan voor optimale arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de afvalbranche, deze catalogus is door iedereen te raadplegen.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?