Bouw stoomturbinegenerator

Attero investeert in nieuwe turbine

Attero bouwt voor zijn afvalenergiecentrale Moerdijk een nieuwe stoomturbine-generator voor de levering van duurzame energie. Het project bestaat uit de bouw van een stoomturbine en bijbehorende faciliteiten, zoals de koelwatervoorziening en aansluiting op het 150kV elektriciteitsnet. De bouw is in december 2015 gestart en neemt een kleine twee jaar in beslag. De hoofdaannemer van dit project is Kraftanlagen München Gmbh, een dochter van het Zwitsers industrieel conglomeraat Alpiq. Attero garandeert zo de langjarige verwerking van afval. En we verbeteren zo de bijdrage van onze onderneming aan de duurzame energievoorziening van ons land voor lange tijd.

Continuering levering duurzame energie

Attero produceert sinds 1997 duurzame energie in zijn afvalenergiecentrale in Moerdijk. Het is een van de meest energie-efficiënte afvalenergiecentrales in ons land en de enige die hogedrukstroom levert. De reden voor Attero een eigen stoomturbine te bouwen is dat vanaf eind 2017 geen stoom meer geleverd kan worden aan de naastgelegen energiecentrale. Het contract loopt af en er is geen mogelijkheid gevonden dit te verlengen. Met de bouw van een eigen centrale blijft Attero leverancier van duurzame energie en kunnen wij elektriciteit en warmte aan derden blijven leveren.

De nieuwe stoomturbine-generator wordt volledig geïntegreerd in de bestaande afvalenergiecentrale. Daarbij is rekening gehouden met het leveren van warmte naar omliggende bedrijven en aan toekomstige warmtenetten. Het nieuwe turbinehuis staat pal voor de huidige installatie. Naast de bouw van een stoomturbine-generator die de energie produceert, komen er ook voorzieningen voor de inname en uitstroom van het koelwater. Daarnaast zijn er voorzieningen nodig voor de koppeling aan het landelijke elektriciteitsnet en andere aanvullende werkzaamheden. De installatie gaat 120 megawatt leveren aan het net, voldoende voor het stroomverbruik van meer dan 400.000 huishoudens per jaar. We hebben de installatie zo ontworpen dat we het maximale energetisch rendement uit de stoom halen.

Tweede helft 2016

Op 20 oktober 2016 is de nieuwe gebouwde stoomturbine geplaatst in het turbinegebouw. De turbine weegt 159 ton en is door twee kranen op een railconstructie gehesen en vervolgens over deze rails naar zijn plek gereden. Op diezelfde dag is ook de generator gepositioneerd. Dit onderdeel weegt 163 ton en is op gelijke wijze geplaatst. Beide onderdelen vormen het hart van de stoomturbinegenerator die ruim 120 MW aan energie gaat leveren, ruim voldoende voor de energiebehoefte van 400.000 huishoudens.

De stoomturbinegenerator staat op een betonnen tafel van 2,5m meter dikte. Deze betonnen plaat ligt op zijn beurt weer op acht betonnen pilaren met daartussen grote veerpakketten. Deze vangen eventuele trillingen van de turbine op. Binnen de industrie van afvalenergiecentrales is deze stoomturbinegenerator een van de grootste in de wereld. De turbine is gebouwd in Görlitz niet ver van Dresden, nabij de Tsjechische grens. Het transport naar Moerdijk vond per schip plaats en de laatste kilometers op een dieplader.

Eerste helft 2017

In deze periode was de aanleg van de glasvezelversterkte koelwaterleiding het andere grote werk. Deze leiding heeft een doorsnede van twee meter en voert water vanuit de haven naar de turbine om te koelen. Daarna voert een vergelijkbare leiding het verwarmde water af naar het oppervlakte water. Hierbij kwam een staaltje bijzondere techniek kijken; het boren van een tunnel onder de doorgaande verbindingsweg. De koelwaterinlaat is direct achter de afvalenergiecentrale aangelegd. Een diep verankerde betonnen constructie waarvoor duizenden tonnen beton zijn gebruikt. De aanvoer van afval met vele tientallen transportbewegingen ging gewoon door tijdens de aanleg van deze leiding die dwars over het bedrijfsterrein loopt

Werkzaamheden tot opstart

Er staan vele apparaten en leidingen in verbinding met de turbine, zoals vaten, pompen en afsluiters. Deze moeten allemaal aangesloten worden op de turbine. De inbedrijfstelling zelf gaat in fases. Eerst worden alle apparaten los van elkaar getest op hun werking: doet de afsluiter het goed, draaien de pompen zoals het hoort, et cetera. Als alle apparaten individueel naar behoren werken, gaat de installatie in zijn samenhang getest worden. Dit is het moment waarop voor het eerst stoom in de turbine wordt ingevoerd om te testen of deze ook daadwerkelijk elektriciteit produceert. Het project is inmiddels uitgebreid met de realisatie van stoomlevering aan nabij gelegen industrie. 

Op 3 oktober 2018 wordt de stoomturbine feestelijk geopend door CEO Paul Ganzeboom en minister-president Mark Rutte.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven: