Context van het LIFE AGANFOILS project

De initiële focus van het AGANFOILS project was duurzaam en efficiënt upcyclen van LDPE plastic afval- folie van MSW-stromen op de locatie van Attero in Wijster, Nederland, en te voorzien in een afval-tot-grondstof oplossing. Attero draagt bij aan het verminderen van de impact die het toepassen van plastics op het milieu heeft wanneer deze in het milieu achterblijven. Door te investeren in de kunststoffen hergebruikketen, zorgen wij voor het hoogwaardig hergebruik van 25.000.000 kilo folie uit huishoudelijke inzameling. Om het milieuprobleem te begrijpen waarop het AGANFOILS project is gericht, volgt hieronder een beschrijving van de milieu-impact van de verwijdering en huidige recycling methode van plastic afval folie.

Projectnaam: AGANFOILS – As Good as New Foils. Projectnummer: LIFE15ENV/NL/000429.

Tegenwoordig wordt in Europa een relatief klein maar groeiend deel van het plastic afval gerecycled (26%). Met betrekking tot plastic folie uit huishoudelijke inzameling, dat uit MSW wordt gehaald, heeft het niveau van vervuiling een negatieve impact op het recycling proces, namelijk:

  • Alleen het deel van de plastic afval folie dat uit het behandelings- en sorteringsproces wordt gehaald, is geschikt voor recycling wegens kwaliteitsbeperkingen. Voorbehandeling van de folies is noodzakelijk;
  • Vanwege de relatief hoge mate van vervuiling is een arbeidsintensieve behandeling van de folie noodzakelijk. Ons recyclingproces bevat diverse manieren van slijpen, wassen, water-gebaseerde afscheiders, mechanische reinigers, sink/float-installaties, waterzuiveringstechnieken, thermische heaters en drogers. De voor het recycleproces benodigde hoeveelheid energie en water is aanzienlijk. Attero gebruikt hiervoor de door Attero’s afvalenergiecentrales geproduceerde duurzame elektriciteit en stoom. In verhouding tot de inzet van energie voor de productie van nieuwe kunststoffen is ons recycle proces veel meer energie-efficiënt. Omdat er maar een klein aantal recyclers beschikbaar zijn in Europa (bijv. Duitsland) bestaat er veel transport tussen de afvalverwerkers en -sorteerders enerzijds, en recyclers anderzijds. De jaarlijkse afstand voor het transport van de gesorteerde folies, die door Attero werd verreden is 4,800,000 km. Dit resulteerde in een CO2-emissie van 550 ton /jaar. Met de bouw van de PRP wordt dit transport nu vermeden en de voornoemde CO2-emissie voorkomen.

De huidige recycleprocessen zijn niet in staat om de vervuiling voldoende te verminderen, wat de kwaliteit van het gerecycled regranulaat negatief beïnvloedt. Toepassingen in hogere marktsegmenten zijn daarmee alleen mogelijk wanneer een uitgebreid wasproces zoals dat van de PRP wordt ingezet om de kwaliteit van het regranulaat te laten aansluiten bij de toepassing voor bijvoorbeeld de productie van blaasfolie. Momenteel is het AGANFOILS proces operationeel. Attero heeft geïnvesteerd in een innovatief en uniek proces voor het hergebruiken van LDPE kunststof afval, uit de huisvuilcollectie. Onze Polymer Recycling Plant (PRP) is geïntegreerd in Attero’s huidige inzameling, voorscheiding- en sorteerinrichting in Wijster, Nederland. Door het gebruik van de allernieuwste uitrusting in een slimme reeks en combineren van de recyclingstap met het al bestaande proces, een geïntegreerde afval-tot-grondstof afvalmanagement proces is gerealiseerd.

Door het introduceren van de heet water wasstap in het plastic folie recycling proces zijn wij nu wel in staat een regranulaat van goede kwaliteit te produceren, dat kan worden gebruikt in hoogwaardige applicaties zoals geblazen folie. Door de integratie op een fysieke locatie, vindt er geen transport plaats naar een externe recycle-locatie, waardoor de transportafstanden substantieel verminderen. De circulaire economie kan worden waargenomen in Wijster.

Waardeketen

Attero’s PRP wordt nu beschouwd als “best practice*” binnen Europa, ook door CEFLEX. CEFLEX is een samenwerkend Europa-breed initiatief, die de hele waardeketen van flexibele verpakkingen vertegenwoordigt, inclusief 180 regelingen voor producentverantwoordelijkheid, verpakkingsproducenten, sorteer- en recyclingbedrijven, etc. Attero heeft rondleidingen voor een CEFLEX delegatie georganiseerd, heeft Groep-vergaderingen en discussies bijgewoond om onze inzichten te delen. Europese verpakkingsproducenten realiseren zich nu dat de doelstellingen voor de Europese kunststof verpakkingsrecycling alleen kunnen worden bereikt als ook Attero’s infrastructuur voor nascheiding en sorteren in combinatie met een PRP-achtige recyclinginstallatie wordt gedupliceerd. CEFLEX heeft recentelijk een position paper gepubliceerd over geprefereerde inzamelingsystemen voor flexibele verpakkingen (plastic folie), waarin dit wordt bevestigd:

“Separate inzameling van flexibele verpakkingen bij de bron wordt geprefereerd. Flexibele verpakking kan worden gecombineerd met andere verpakkingen, inclusief onbuigbare plastics, metaal en drankkartons. Aangezien een relevante aandeel aan flexibele verpakking in de gemengde vaste afvalstromen kan achterblijven, is het aanvullend sorteren van flexibele verpakkingen uit het gemengde afval nodig om winning te maximaliseren en circulariteit mogelijk te maken. Met de doelmatige infrastructuur, laat de bestaande praktijk zien dat deze materialen vergelijkbare kwaliteitsrecyclaat kan leveren. Als separate inzameling niet rendabel is, is inzameling van gemengd afval en sorteren van flexibele verpakkingen uit het gemengde afval een alternatieve inzamelingsoptie." (bron: www.ceflex.eu/resources).

Toekomst

Voor de nabije toekomst verwachten wij zelf onze recycling-capaciteit voor kunststoffen bij de PRP uit te breiden en binnen de circulaire kunststoffen keten van Attero als geheel. De resultaten van de PRP zullen verbeteren als er gebruik wordt gemaakt van non-LDPE kunststoffen; dit zal de inhoud zodanig veranderen dat onze (van de PRP) residue plastics worden hergebruikt in processen en toepassingen, die een mix van kunststoffen en vervuilingsniveaus, die er in zitten, toestaan. Zodra hergebruik van kunststoffen in non-food toepassingen verplicht wordt, zal Attero additionele investeringen overwegen in hetzij een tweede PRP recycle-inrichting, hetzij door upgrading van enkele van onze kunststof grondstof producten, als geproduceerd door onze Plastic Sorteer inrichting. De huidige economie dwingt Attero momenteel zich te focussen op de dik-gelaagde markt-toepassingen voor onze regranulaten. Echter, we hebben bewezen in staat te zijn om geblazen folie te produceren in onze PRP productielijn. Zodra de economie dit toelaat (prijs/aanbod en vraag) zullen we onze verkoop verschuiven naar deze hoogwaardige toepassingen.

*Werkt u aan een LIFE-project en bent u geïnteresserd in best practice? Neem dan contact op met Aleksejs Zitkevics.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?