Project resultaten en updates

Attero investeerde 30 miljoen euro in de bouw van de Polymeren Recycling Plant op de locatie Wijster. Deze fabriek werkt plastic zakken en andere folies uit huishoudelijk afval op tot hoogwaardig regranulaat voor recycling. Attero zet hiermee een belangrijke stap in het sluiten van de kringloop van deze kunststofsoort (LDPE). De fabriek is op 15 maart 2019 geopend door vicevoorzitter van de Europese Commissie, dhr. Frans Timmermans. Voor deze innovatieve aanpak met Aganfoils krijgt Attero een LIFE subsidie uit Europa.

Aganfoils door Attero

Met het Aganfoils-project demonstreert Attero een nieuw recyclingproces, waarmee gebruikt plastic uit huishoudelijk afval opgewerkt wordt in ‘As Good As New folie’. Attero investeerde 30 miljoen euro in de bouw van de Polymeren Recycling Plant op de locatie Wijster. Deze fabriek werkt plastic zakken en andere folies uit huishoudelijk afval op tot hoogwaardig regranulaat voor recycling. Attero zet hiermee een belangrijke stap in het sluiten van de kringloop van deze kunststofsoort (LDPE).

Projectnaam: AGANFOILS – As Good as New Foils. Projectnummer: LIFE15ENV/NL/000429.

Voor dit project ontwikkelden we onderstaande animatie:

Update april 2024

Bandfilter Attero / PRP / Wijster

Om een hogere doorzet te realiseren bij een fijnere filtratie die tevens van een hogere kwaliteit is, gaan wij een bandfilter in serie plaatsen op één van onze EREMA extruders.

De huidige extruder heeft al een laserfilter van de extruder fabrikant EREMA. Deze filters zijn erg geschikt voor grote hoeveelheden vervuiling maar hebben ook behoorlijk veel verlies van goed materiaal dat wordt gebruikt om de vervuiling naar buiten te draaien. Daardoor lopen de percentages lumbs alleen wel op.

Door het bandfilter van de fa. Brittas in serie te plaatsen kunnen we op het eerste filter (laserfilter) grover filteren omdat we met het bandfilter nafilteren. In onze situatie gaan we in twee stappen filteren.

Ondanks het nadeel van hoge kosten voor een bandfilter, wegen de voordelen van een bandfilter in serie zwaarder:

  • Door inzet van het bandfilter in serie gaat de capaciteit van de extruder omhoog.
  • Minder lumbs, dus minder verlies van goed materiaal.
  • Verhogen van de kwaliteit door filteren bij een lagere druk.
  • Snel wisselen van filterdoorlaat (laserfilterwissel 2,5 uur)

Update maart 2022

Momenteel is de PRP installatie stabiel en consistent in bedrijf met betrekking tot de input van vervuilde folies, de output en de kwaliteit van het regranulaat.

De technische capaciteit van input folies is gegroeid tot 27 kton per jaar zonder in te hoeven boeten op de hoge kwaliteit folie regranulaat.

De commerciële interesse in PRP’s duurzaam gerecyclede plastic producten is de laatste jaren substantieel gegroeid; we kunnen nauwelijks aan de vraag voldoen. Steeds verder groeiende sociale bewustzijn, milieu-uitdagingen en stijgende olieprijzen maken het duidelijk dat er een goede toekomst is voor mechanische recycling van plastics als bij de PRP. Chemische recyclers zijn ook geïnteresseerd in PRP’s sorteer en schoonmaakfaciliteiten. Wegens het feit dat chemische recycling afhankelijk is van schoon en gestorteerd PO voeding, is het wasproces van de PRP een “must have” voor deze initiatieven. Chemische en mechanische recycling zijn aanvullend op die wijze, zodat de PRP kennis nog meer zal bijdragen aan de toekomst van gerecyclede plastics op de meest efficiënte en duurzame wijze als mogelijk is.

Acties voor veiligheidsverbeteringen

Omdat veiligheid bij Attero de hoogste prioriteit heeft zijn er een aantal zaken in het leven geroepen. Doorlopend worden er veiligheidsronden gelopen, worden verspilpunten geïdentificeerd en is er oog voor Good Housekeeping.

Dit heeft geresulteerd in de volgende zaken:

  • Gereedschappen zijn met kleur op vaste locaties opgehangenVervelende afstapjes worden afgezet met klaphekjes.Op termijn zullen een aantal geprofileerde banden worden vervangen door gladde banden met schrapers om verspilling tegen te gaan.
  • Om dit proces een continue karakter te geven worden deze zaken periodiek besproken in verschillende overleggen. Dit om uiteindelijk te voldoen aan het credo: ”We doen het veilig of we doen het niet.”

Waterbehandeling; de laatste optimalisaties

Opvolging van de demonstratie van het Aganfoils-project.

Attero heeft onlangs een aantal aanpassingen uitgevoerd in het proces.

De eerste optimalisatie is een modificatie van het waterbehandelingsproces. Het resultaat van deze optimalisatie is, dat de waterhoeveelheid voor het wasproces bijna verdubbeld is. In het proces, wordt het water schoon gemaakt en recente modificaties maken het mogelijk het proces ten aanzien van het gebruik van chemicaliën en verwijderen van vervuiling en zonder verlaging van de algehele kwaliteit te optimaliseren. Aanvullende schoonmaakapparatuur is geïnstalleerd om achtergebleven vervuiling van de flakes nog verder te verminderen. Deze toevoegingen zijn nu uitgevoerd en werken nu naar tevredenheid.

Update november 2020

Zo’n 30 tot 40 procent van het huishoudelijk verpakkingsafval bestaat uit folies. Maar deze folies maar nog slechts beperkt gebruikt in hoogwaardige toepassingen. Nieuwe folies bestaan uit virgin materiaal, veelal LDPE. Attero, TUSTI, Oerlemans Packaging zaten samen in een CIRCO track. Na aansluiting van Pokon Naturado, TU Eindhoven en Dow Benelux leidde dat tot de start van project ProLiFeX. Samen ontwikkelen de deelnemers aan dit project een kwalitatief hoogwaardig granulaat uit de foliestroom. Dit granulaat wordt vervolgens toegepast in de productie van nieuwe folies. Het einddoel is bv PokonNaturado’s verpakkingen van meststoffen en potgrond te maken met dit granulaat.

Circulaire ontwerpstrategie

Attero sorteert folies uit het huishoudelijk restafval en PMD-afval door middel van wind shifters en infrarooddetectie. Zij versnipperen, wassen en recyclen dit folie daarna tot granulaat. Dit is nu goed mogelijk op de installatie die, mede door de LIFE subsidie, tot stand is gekomen en nu naar tevredenheid draait. TUSTI en de TU/e zijn betrokken als kennispartner om de kwaliteit van het granulaat te waarborgen en optimaliseren. Zij evalueren samples van Attero, die vervolgens het recyclingproces aanpast om het recyclaat te verbeteren, bijvoorbeeld door het waswater eerder te verversen. Oerlemans gebruikt het granulaat uiteindelijk om folie van te blazen.

Een kritieke factor voor het blazen van goede folies is de zuiverheid van het granulaat. Verdere optimalisatie van het sorteer- en recyclingproces is daarom nodig om de kwaliteit te verhogen. Daarnaast worden additieven en virgin kunststoffen van Dow toegevoegd. Het streven is om zoveel mogelijk gerecyclede folies toe te passen voor de productie van nieuwe folies. In het enkellaagse folie voor het verpakken van meststoffen is dit eenvoudiger te realiseren. Dit heeft te maken met de lagere eisen voor sterkte en uitstraling. Voor complexere meerlaagse folies is dit moeilijker, daarvoor gelden namelijk hogere eisen.

Circulair businessmodel

Naar aanleiding van de ‘European Strategy for Plastics’ en toenemende druk vanuit de maatschappij, stellen steeds meer grote ‘brand-owners’ doelen ten aanzien van het gebruik van gerecycled materiaal in hun verpakkingen. Project ProLiFeX heeft een doorlooptijd van tweeënhalf jaar. De uitvoering is in samenwerking met Topsector Energiesubsidie (Joint Industry Project) van het Ministerie van Economische Zaken. Aan het einde van het traject blijft het ontwikkelde granulaat eigendom van Attero. Zij brengen het op de markt, met een kwaliteit en bijbehorende prijs die dicht in de buurt van virgin kunststoffen ligt.

Resultaat & vervolg ProLiFeX

Momenteel zijn de partijen bezig met het ontwikkelen van het granulaat en het folie. Wanneer dit is gelukt, test Pokon het folie op de verpakkingslijn voor meststoffen. In het geval van succes ontwikkelt ProLiFeX ook een meerlaagse folie voor de productie van potgrond zakken, waar hogere eisen voor gelden.

Attero dankt de EU voor de LIFE subsidie voor het AGAINFOILS-project.

Beurs Kunststoffen 2019

Dit jaar is Attero wederom aanwezig op de beurs Kunststoffen.
De beurs vindt plaats op 25 en 26 september in NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven en is van 09.30 tot 17.00 uur geopend.

Je vindt Attero in de Kempenhal op stand 99.

Over de beurs

De 21e editie van de Kunststoffenbeurs belicht zowel op de beursvloer als in het congresprogramma actuele ontwikkelingen en kansen binnen thema’s als: circulaire economie, duurzaamheid, slimme grondstoffen, nieuwe materialen, kostprijsbesparing, innovatieve productiemethodes, productontwikkeling en businesskansen. Hierbij biedt de Kunststoffenbeurs u bovendien de gelegenheid om in één dag belangrijke spelers uit de industrie te ontmoeten.

Thema van de beurs: Kunststoffen, te waardevol om weg te gooien!

De vraag naar kunststofproducten stijgt onverminderd. Zo wordt er in 70% van alle nieuwe uitvindingen kunststof verwerkt. Het groeipotentieel is veelbelovend, maar zorgt ook voor vraagstukken als: Kiezen we voor nieuw of hergebruik? Hoe zetten we slimme materialen optimaal in? Welke business kansen biedt circulair ondernemen en hoe maken we de productieprocessen efficiënter? Een ding is zeker: Kunststoffen zijn te waardevol voor onze samenleving om weg te gooien. Niet voor niets is dit het thema van deze editie.

Terugblik

Het is duidelijk merkbaar op de beurs is dat de recycling en ontwikkeling van de markt voor harde kunststoffen als PP en HDPE al verder is dan de recycling van folie.
PP en HDPE worden veel toegepast en daar is dan ook veel vraag naar.
De afzetmarkt voor gerecyclede folie is het meest 'nieuw', zeker voor het post-consumer verpakkingsmateriaal.
Hier zien we dat de doelstellingen van de EU samen met het plastic pact wat alle grote brandowners hebben gesloten hun schaduw al vooruitwerpen.
In 2025 moeten alle kunststoffen recyclebaar zijn en moet er 25% recycled content zijn toegepast in de hele markt.
Iedereen weet dat het er aan komt maar het is nu vooral nog de zoektocht naar de weg ernaar toe.
Kwaliteit is hierbij het sleutelwoord. De beste kwaliteiten vinden al vrij snel de weg naar toepassing. Maar de gerecyclede grondstoffen uit huishoudelijk verpakkingsmateriaal hebben een kwaliteit die niet zo makkelijk inzetbaar is. Hier moet veel tijd en energie gestoken worden in het vinden van de juiste combinaties.
De beurs in Veldhoven is de juiste plek om goed te luisteren naar de behoeftes van afnemers en op die manier contacten te leggen voor mogelijke inzet en afname in de toekomst.

Aganfoils: As good as new

De capaciteit van de nieuwe opwerkingsinstallatie is 24.000 ton folies per jaar. Attero loopt in Europa voorop met de bouw van deze granulaatfabriek. De locatie Wijster heeft grote voordelen. De scheidings- en sorteerfabriek ter plaatse levert de folies en dat betekent geen extra transport. De procesaanpak is uniek en verschilt van bestaande installaties elders, omdat gebruik gemaakt wordt van warm water met een temperatuur van 80 graden Celcius voor het intensieve wasproces. De reiniging van het plastic is daardoor optimaal en ook de geur verdwijnt. Voor deze innovatieve aanpak met Aganfoils krijgt Attero een LIFE subsidie uit Europa. De afvalenergiecentrale in Wijster levert de benodigde warmte en er is waterzuiveringscapaciteit beschikbaar. Het eindproduct, het regranulaat, komt zo als eindproduct hoger op de plastic-recycling-waarde ladder te staan. Naar verwachting zo hoog dat er weer nieuwe folieproducten zoals vuilniszakken van kunnen worden gemaakt.

Attero in de recycle keten

Kunststofproducenten zijn erg bezig met verduurzaming. Ze streven daarom naar een hoger percentage hoogwaardig re-granulaat in hun producten. Attero is daarom optimistisch over de afzet van Aganfoils, omdat de fabriek straks granulaat levert met een zeer hoge zuiverheid. Goed als grondstof voor hoogwaardige producten, zoals folies, buizen en specifieke toepassingen in de auto-industrie. Attero wil opschuiven in de keten van recycling. Daarom willen we kunststoffen ook graag zelf opwerken.

Polymeren Recycling Plant, updates

Update april 2019
Plastics Recyling Show

Ook dit jaar was Attero aanwezig als standhouder op de Plastics Recycling Show Europe in Amsterdam ter promotie van onze nieuwe PRP (Polymer Recycling plant) en specifiek het InfiniteFilm LDPE regranulaat. We hebben een zeer succesvolle beurs gehad met veel internationale belangstelling. Steeds meer neemt het bedrijfsleven haar rol als belangrijke speler in het verduurzamen op zich. Door middel van het inzetten van ons InfiniteFilm LDPE regranulaat kan zij dit tastbaar maken in de vorm van nieuwe eindproducten en ook zichtbaar maken richting haar klanten.

Update 15 maart 2019
Opening PRP

Op 15 maart werd de PRP geopend door vicevoorzitter van de Europese Commissie, dhr. Frans Timmermans. Lees hier ons nieuwsbericht over de opening. Tijdens de opening presenteerden we onderstaande animatie.

Update maart 2019
Nieuwsbrieven

We verzenden regelmatig nieuwsbrieven aan onze relaties. De laatste nieuwsbrief leest u hier.
Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen: meld u hier dan aan.

Update februari 2019
Attero wint The Circular Award Business

Samen met 120 andere deelnemers, had Attero een aanvraag ingediend om een Circular Award te winnen tijdens de Nationale Conferentie over de Circulaire Economie. Deze werd georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur & Waterzaken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en werd bijgewoond door staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Minister Sigrid Kaag.

Attero won de Business Circular Award in de categorie Kunststoffen voor de nieuwe Polymer Recycling Plant (PRP, ook bekend als project AGANFOILS). We werden daarom gevraagd om onze innovatie tijdens de conferentie te pitchen voor een publiek van 700 mensen uit de ministeries, bedrijven, onderwijs en NGO's. We hebben de unieke combinatie van technologieën toegelicht en hebben onze steun uitgesproken voor het LIFE-programma. Omdat de circulaire economie niet alleen door Attero kan worden gerealiseerd, hebben we ook ons nieuwe circulaire project met onze partners Pokon Naturado, Oerlemans Packaging, Dow, TU / e en TUSTI laten zien om samen compostzakken voor consumenten te produceren van het LDPE-regranulaat uit de PRP.

Update november 2018
Timelaps

In een timelaps laten we zien hoe de bouw de afgelopen twee jaar verliep.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.