Uitdagingen Business Case en de toekomst

Op deze pagina leest u over onze uitdagingen ten opzichte van de Business Case en de toekomst van het LIFE AGANFOILS project.

Projectnaam: AGANFOILS – As Good as New Foils. Projectnummer: LIFE15ENV/NL/000429.

Uitdagingen

Het project heeft nu het punt bereikt dat het een stabiel recyclingproces heeft opgeleverd, om LDPE- folie te recyclen tot een herbruikbaar LDPE-regranulaat, dat geschikt is voor de productie van nieuwe folie.

De marktomstandigheden zijn momenteel uiterst onzeker, mede veroorzaakt door de economische ontwikkelingen, COVID-19 en nieuwe EU-regulering. Verplicht hergebruiken van regranulaat in nieuwe kunststoftoepassingen zal de vraag naar ons product laten toenemen. De prijsverschillen tussen virgin-kunststoffen en ons regranulaat zijn momenteel, mede door de in verhouding lage olieprijzen, te klein en producenten hebben te weinig incentive om regranulaat toe te passen.

Attero wacht op duidelijkheid rond regulering. De ontwikkeling hiervan vindt de komende tijd plaats, zowel op nationaal en als op Europees niveau. Zodra dit duidelijk wordt, biedt dit Attero het kader om dit project goed te dupliceren en verder te komen met geïnteresseerde partijen.

Een aantal zaken die ons project bedreigen zijn o.a. een verbrandingsbelasting. Die wordt opgelegd, terwijl andere industrieën hier niet of minder mee te maken hebben. Een gelijk speelveld voor ons regranulaat en een verplicht hergebruik in nieuwe kunststoftoepassingen zal nodig zijn om de concurrentie met virgin-kunststoffen blijvend aan te kunnen gaan.

Daarnaast heeft Attero ervoor gekozen om het regranulaat voor 100% te produceren van folie dat is gewonnen uit huishoudelijk afval. Ten gevolge van de hoge vervuilingsgraad van het afval, maakt dit het recycling proces extra uitdagend en meer complex. Verder hanteert Attero een hoge standaard m.b.t. milieu eisen, arbeidsveiligheid en de toepassing van gerecyclede materialen. Klanten van Attero verwerken het regranulaat alleen in toepassingen waar het verbruik van virgin plastics wordt verdrongen.

Dit in tegenstelling tot de recycling processen die worden toegepast in omringende landen:

  • Daar wordt het regranulaat veelal geproduceerd van gerecycled industrieel afval (meestal schoon) met een doorgaans constante samenstelling (bijvoorbeeld verkregen uit de verpakkingsindustrie).
  • Er wordt zelfs elders in Europa, onder de noemer gecertificeerde recycling, uitgesorteerd plastic gebruikt als vulmateriaal in bijvoorbeeld de beton industrie

De overheid zou bijvoorbeeld nieuwe producten moeten kopen die ten minste een gerecyclede inhoud heeft die is vastgelegd in recyclingsdoelen. Dit blijft nu steken op 10%. Als iedereen slechts 10% van de producten koopt, die op een circulaire wijze zijn geproduceerd, dan blijven we hangen op een 40% gerecyclede inhoud.

De business case van dit project was niet zo goed als werd verwacht vanwege de situatie in de markt (lage olieprijzen, lage virgin folieprijzen en een relatief lage vraag naar gerecyclede inhoud als gevolg van deze prijzen en COVID). De Europese Commissie addresseert deze markt-dynamiek effectief. Attero ziet de eerste signalen in de markt dat de geanticipeerde verplichte toepassing van gerecyclede inhoud een positieve impact zal hebben. Enkele Europese landen implementeren al stimulansen voor producenten om gerecyclede inhoud toe te passen via EPR schema’s en belastingen. De snelle implementatie en versterking door de Europese Commissie van deze voorgestelde regelgeving zal zeker een positieve prijstrend ondersteunen, die het project economisch interessant maakt. Het huidige herstel van de olieprijzen helpt ons ook een verbetering te zien in de marktomstandigheden.

De toekomst

We hebben een goed overzicht nodig om te weten waar de markt voor plastic naar toe gaat. Sommige producenten willen meer soorten plastic, terwijl sorteerbedrijven en plastic recylers minder soorten plastic willen. Bijv. Attero zou problemen ervaren als plastic folie wordt vervangen door bio-afbreekbare PLA folie.

We zien nieuwe soorten plastic op de markt komen om de nieuwe plastic folies te vervangen. Bioplastics die dezelfde karakteristieken hebben als nieuwe plastics kunnen makkelijk worden gerecycled in de huidige recycling infrastructuur. Bijvoorbeeld bioPE is een PE plastic dat is gemaakt van een biologische grondstof, maar kan worden gerecycled naar een nieuwe PE, net zo makkelijk als een nieuw PE op oliebasis. Dit maakt dat bioPE erg goed scoort in een lifecycle analyse (CO2 score), vergeleken met nieuwe plastics op oliebasis. Het is echter behoorlijk anders voor bioafbreekbare PLA folie plastic. Consumenten vinden het moeilijk onderscheid te maken tussen PLA folie en andere soorten folie. Dit maakt dat het erg waarschijnlijk is dat zij PLA plastic op dezelfde wijze weggooien als andere plastic verpakkingsafval. Als de grondstof voor de Attero folie recyclingsinstallie slecht een paar procent PLA folie in de LDPE folie bevat, zal de kwaliteit van het LDPE granulaat verslechteren en het onmogelijk maken om weer folie te blazen uit het regranulaat. Er zijn momenteel geen recyclers die bio-afbreekbare PLA in nieuwe PLA kan omzetten. En veel landen verbieden bio-afbreekbare PLA weg te gooien samen met bio-afval, omdat dit de compostkwaliteit verslechter en geen milieuvoordelen geeft (bijv. Duitsland, België , Nederland).

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.