Subsidies

Bekijk hieronder subsidies die mogelijk interessant zijn wanneer u zich wilt vestigen op ons Energie Transitie Park (ETP). Mochten er vragen zijn over een subsidie, neem gerust contact op.

Vooral voor mkb'ers uit de provincie Groningen of de gemeente Emmen. Wellicht Noord-Nederland ook in de toekomst.

Just Transition Fund - Provincie Groningen

Voor innovatieve mkb'ers.

EFRO Noord-Nederland 2021-2027 | SNN

Voor de boerenondernemer die wil investeren in de verduurzaming en modernisering en/of verbetering van de leefbaarheid van het platteland. Tevens voor grotere bedrijven die kennis willen delen / grote innovatieprojecten willen realiseren.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) - Wegwijzer (rvo.nl)

Voor mkb'ers die projecten uitvoeren in het werkingsgebied. Het project moet leiden tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen.

Bedrijvenregeling Drenthe Arbeidsplaatsenregeling SNN

Voor ondernemingen in de agribusiness (mkb) die in Drenthe actief zijn. Of samenwerkingsprojecten met een kennisinstelling.

Subsidie Toekomstgerichte Landbouw - Provincie Drenthe

Voor industriële bedrijven met een productielocatie in Drenthe, met een jaarlijkse energierekening tussen de €200.000 en €1.000.000.

Subsidie Energiestrudies industriële bedrijven

Voor Drentse ondernemers, verenigingen en sportclubs om te investeren in o.a. energiebesparende en/of energie-opwekkende maatregelen die resulteren in een vermindering van de CO₂-uitstoot.

Energiefonds Drenthe - Energiefonds Drenthe (drentseenergieorganisatie.nl)

Voor startups met innovatieve plannen of bedrijven die willen uitbreiden en moderniseren, gevestigd in Drenthe, Groningen of Friesland.

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (nom.nl)

Voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren zoals de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Het gaat om hernieuwbare (duurzame) energie of CO₂-verlagende technieken.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) (rvo.nl)

Voor partijen die zich richten op de ontwikkeling en demonstratie van innovaties die een CO₂-vermindering bewerkstelligen.

Hernieuwbare Energietransitie (HER+) (rvo.nl)

Voor een individuele onderneming die voor eigen rekening en risico een project (of pilot- en demonstratieprojecten voor reductie CO₂) uitvoert of een deelnemer in een samenwerkingsverband. 

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) (rvo.nl)

Voor mkb'ers die een circulair product of circulaire dienst ontwerpen of die zelf processen of businessmodellen circulair willen organiseren. Minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Subsidie Circulaire ketenprojecten (rvo.nl)

Bedrijfsmiddel moet op de energielijst van RVO staan. Minimale waarde van de investering €2,500. 

MIA en Vamil voor ondernemers (rvo.nl)

Voor geïntegreerde demonstratieprojecten, best practices, coördinatie- en ondersteuningsacties, capaciteitsopbouw en bestuursprojecten.

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten (rvo.nl)

Voor meerdere partijen uit zowel Nederland als Duitsland.

Start - INTERREG (deutschland-nederland.eu)

Voor demonstratieprojecten van innovatieve koolstofarme technologieën met totale investeringskosten tussen €2.5M en €7.5M. 

Small-scale projects (europa.eu)

Voor organisaties die gevestigd zijn in de EU-lidstaten en in geassocieerde landen. Van startups, Mkb’ers, universiteiten en onderzoeksinstituten tot grote ondernemingen en overheden.

Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.