Subsidies Energie Transitie Park

Subsidies

Bekijk hieronder subsidies die mogelijk interessant zijn wanneer u zich wilt vestigen op ons Energie Transitie Park (ETP). Mochten er vragen zijn over een subsidie, neem gerust contact op.

Vooral voor mkb'ers uit de provincie Groningen of de gemeente Emmen. Wellicht Noord-Nederland ook in de toekomst.

Just Transition Fund - Provincie Groningen

Voor de boerenondernemer die wil investeren in de verduurzaming en modernisering en/of verbetering van de leefbaarheid van het platteland. Tevens voor grotere bedrijven die kennis willen delen / grote innovatieprojecten willen realiseren.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) - Wegwijzer (rvo.nl)

Voor mkb'ers die projecten uitvoeren in het werkingsgebied. Het project moet leiden tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen.

Bedrijvenregeling Drenthe Arbeidsplaatsenregeling SNN

Voor ondernemingen in de agribusiness (mkb) die in Drenthe actief zijn. Of samenwerkingsprojecten met een kennisinstelling.

Subsidie Toekomstgerichte Landbouw - Provincie Drenthe

Voor industriële bedrijven met een productielocatie in Drenthe, met een jaarlijkse energierekening tussen de €200.000 en €1.000.000.

Subsidie Energiestrudies industriële bedrijven

 

Voor Drentse ondernemers, verenigingen en sportclubs om te investeren in o.a. energiebesparende en/of energie-opwekkende maatregelen die resulteren in een vermindering van de CO₂-uitstoot.

Energiefonds Drenthe - Energiefonds Drenthe (drentseenergieorganisatie.nl)

Voor startups met innovatieve plannen of bedrijven die willen uitbreiden en moderniseren, gevestigd in Drenthe, Groningen of Friesland.

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (nom.nl)

Voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren zoals de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Het gaat om hernieuwbare (duurzame) energie of CO₂-verlagende technieken.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) (rvo.nl)

Voor partijen die zich richten op de ontwikkeling en demonstratie van innovaties die een CO₂-vermindering bewerkstelligen.

Hernieuwbare Energietransitie (HER+) (rvo.nl)

Voor een individuele onderneming die voor eigen rekening en risico een project (of pilot- en demonstratieprojecten voor reductie CO₂) uitvoert of een deelnemer in een samenwerkingsverband. 

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) (rvo.nl)

Voor mkb'ers die een circulair product of circulaire dienst ontwerpen of die zelf processen of businessmodellen circulair willen organiseren. Minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Subsidie Circulaire ketenprojecten (rvo.nl)

Voor geïntegreerde demonstratieprojecten, best practices, coördinatie- en ondersteuningsacties, capaciteitsopbouw en bestuursprojecten.

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten (rvo.nl)

Voor meerdere partijen uit zowel Nederland als Duitsland.

Start - INTERREG (deutschland-nederland.eu)

Voor demonstratieprojecten van innovatieve koolstofarme technologieën met totale investeringskosten tussen €2.5M en €7.5M. 

Small-scale projects (europa.eu)

Voor organisaties die gevestigd zijn in de EU-lidstaten en in geassocieerde landen. Van startups, Mkb’ers, universiteiten en onderzoeksinstituten tot grote ondernemingen en overheden.

Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?