Aanleg fietsparcours op VAMberg start voorjaar 2018

Vrijdag 24 November 2017

Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe legt uit: "Het plan dat er nu ligt neemt die risico’s van het afschuiven van de aan te leggen fietspaden weg. Dat gevaar bestond omdat het een voormalige stortplaats is die afgedekt is met folie, waarop een meter laag grond ligt. Dat bood te weinig houvast voor scherpe bochten. De grootste veranderingen zijn in de op- en afritten van de berg, waar in eerste instantie veel haarspeldbochten gepland waren. Uit het onderzoek bleek de grond juist op die plekken het moeilijkst te zijn. Dat moest dus anders.” Het tracé krijgt door het verdwijnen van de haarspeldbochten een iets ruimere opzet. Ook wordt het fietspad wat ingekort: van de geplande 2,3 naar 2,1 kilometer."

Voor iedereen
Het parcours is echt voor iedereen. Het is uiteraard een uitdaging, maar ieder kan op zijn eigen manier gebruik maken van het aangelegde parcours. De recreant zal wellicht één keer naar boven rijden. De sportieve fietser wel een keer of wat. Er is ook rekening gehouden met e-bikes. De route is breed en kan bovendien ingekort en afgewisseld worden.  Ook zorgen we ervoor dat fietsers niet met hoge snelheid op de wandelpaden komen afrazen. Er is goed over nagedacht.

Planning
Het definitieve ontwerp is naar verwachting snel klaar. Vervolgens begint de aanbesteding. Dat kan binnen enkele maanden afgerond zijn en kunnen de werkzaamheden in het voorjaar beginnen. Verwacht wordt dat in de zomer van 2018 de eerste fietsers gebruik kunnen maken van de VAMberg. In het ontwerp kruist het fietsprcours zo min mogelijk met de wandelpaden op de VAMberg. Ook is er aandacht voor de aansluitingen van bestaande wegen op het nieuwe tracé en blijft de werkweg naar Attero toegankelijk. Aan de zuidkant van het bedrijfsterrein van Attero is een parkeerterrein opgenomen in het ontwerp.

Voor de landschappelijke inpassing van het ontwerp en de aansluiting op bestaande wegen en paden in de omgeving gaat de provincie de komende maanden samen met Attero, gemeente Midden Drenthe en de inwoners aan de slag. Er zijn enkele informatieavonden geweest, waarop omwonenden hebben kunnen reageren op de plannen. Dat heeft onder meer geleid tot een verkeersonderzoek om een inschatting te kunnen maken van de toeloop van fietsers en verkeer in de toekomst.

Provincie en gemeente blijven nauw contact houden met een klankbordgroep. Samen gaan zij toezien op het ontwikkeling van het project. Afgesproken is dat men regelmatig rond de tafel gaat om te bespreken hoe een en ander verloopt en er geen overlast en problemen ontstaan.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?