3i Infrastructure plc en DWS beoogde nieuwe eigenaren Attero

Vrijdag 30 Maart 2018

Het consortium dat bestaat uit 3i Infrastructure plc (3i) en DWS (voorheen Deutsche Alternative Asset Management) heeft met de huidige aandeelhouder Waterland Private Equity Investments (Waterland) overeenstemming bereikt om 100% van de aandelen van Attero over te nemen.

Directie en Raad van Commissarissen verwachten van de voorgenomen verkoop van Attero het bedrijf een bestendig toekomstperspectief te bieden.

CEO Paul Ganzeboom: "Ik zie 3i/DWS als een uitstekende nieuwe aandeelhouder met een focus op de lange termijn waarbinnen Attero zijn strategie op het gebied van de productie van energie en grondstoffen uit afval, groei en operational excellence krachtig kan voortzetten."

De combinatie van 3i en DWS is een stabiele partij die continuïteit biedt en wil investeren in de toekomst van Attero. Beide beoogde aandeelhouders nemen ieder voor 50% de aandelen Attero van Waterland over. De nieuwe aandeelhouders zijn beide financiële investeerders die investeren in infrastructuurbedrijven: kapitaalsintensieve bedrijven met beperkt risicoprofiel en een stabiele kasstroom. Het kapitaal waarmee 3i en DWS deze investeringen financieren is overwegend afkomstig van institutionele beleggers en verzekeringsbedrijven, inclusief een groot aantal Nederlandse pensioenbedrijven.

In 2014 heeft Waterland na een competitief verkoopproces Attero overgenomen van een groep van publieke aandeelhouders bestaande uit provincies en gemeenten. Onder het aandeelhouderschap van Waterland heeft Attero haar strategie succesvol geherdefinieerd en tot uitvoering gebracht. De positie van Attero is in de afgelopen jaren verstevigd, onder meer door de realisatie van een gebalanceerde lange termijn contractportfolio, door omvangrijke en innovatieve investeringen in de productie van duurzame energie en de recycling van kunststoffen, en door focus op kostenefficiency en operational excellence. Attero is op diverse gebieden marktleider, waaronder de verwerking van restafval in haar afvalenergiecentrales, de duurzame verwerking van organisch afval in compost en de productie van groengas, en het beheer en exploitatie van stortplaatsen. De financiële positie van Attero is zeer solide te noemen, en dit zal niet veranderen als gevolg van de voorgenomen transactie.

In 2017 is Waterland gesprekken aangegaan met 3i en DWS over de mogelijke verkoop van Attero wat vandaag heeft geresulteerd in de voorgenomen transactie.

De voorgenomen verkoop is voorgelegd aan de ondernemingsraad van Attero die op korte termijn advies zal uitbrengen over de verkoop van Attero aan het consortium. De voorgenomen transactie is gemeld aan de vakbonden en de SER, en zal worden voorgelegd aan de Europese Commissie voor goedkeuring. Attero verwacht dat de transactie zal worden voltooid in de loop van 2018 na ontvangst van de relevante goedkeuringen.

 

Over 3i Infrastructure Plc
3i Infrastructure plc is closed-ended investeringsmaatschappij met een beursnotering aan de London Stock Exchange. 3i investeert in infrastructuurbedrijven en greenfield infrastructuurprojecten in ontwikkelde economieën, met een focus op de United Kingdom en Europa. De investeringsstrategie is erop gericht om een gebalanceerde portfolio van investeringen te hebben die een mix opleveren van jaarlijks rendement (dividend) en groei, ten behoeve van haar eigen aandeelhouders.

Over DWS
DWS (voorheen Deutsche Aternative Asset Management) is de investeringstak van Deutsche Bank die investeert in bedrijven en projecten in diverse sectoren, waaronder infrastructuur. DWS doet investeringen ten behoeve van haar eigen investeerders, voornamelijk institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeringsbedrijven.

Over Attero
Als partner van private en publieke bedrijven biedt Attero duurzame oplossingen voor hun afvalstromen. De kernactiviteiten omvatten het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen uit dit restafval en het omzetten van afvalstromen in duurzame energie. Innovatieve en rendabele oplossingen zijn daarbij het uitgangspunt. De strategie van Attero is gericht op het versterken van de kernactiviteiten, het realisreren van operational excellencein alle bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van groei door nieuwe investeringen en acquisities. Op deze manier wordt de continuïteit op lange termijn gewaarborgd. Attero verwerkt jaarlijks 3,5 miljoen ton afval en heeft circa 800 medewerkers in dienst. Waterland Private Equity Investments is eigenaar van Attero.

< Persbericht: 3i Infrastructure plc en DWS beoogde nieuwe eigenaren Attero >

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?