Attero klimaatneutraal over 2019

Donderdag 09 April 2020

De afgelopen jaren heeft Attero flink geïnvesteerd in innovaties om meer hernieuwbare energie te produceren en meer te recyclen. Daarnaast heeft Attero in haar duurzaamheidsbeleid CO2 een centrale plaats gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat Attero over 2019 haar CO2-uitstoot ruimschoots compenseerde met vermeden emissies. 

Het is Attero’s missie om de potentie in afval maximaal te benutten door hernieuwbare grondstoffen en energie terug te winnen om daarmee klimaatverandering en grondstoffenschaarste tegen te gaan. Het klimaatbeleid van Attero wordt elk jaar aangescherpt om onze bijdrage te vergroten en dat lukt steeds beter. Sinds enkele jaren berekent Attero per kwartaal zijn CO2-footprint om de effectiviteit van dit beleid te volgen. Voor alle mogelijke investeringsprojecten worden vooraf CO2-berekeningen gemaakt die worden meegewogen in de investeringsbeslissing. En het ontwikkelen van nieuwe CO2-reducerende opties is opgenomen op de zogenaamde Balance Score Card waarin de jaarlijkse hoofddoelen van Attero voor het personeel staan gepubliceerd.

Investeringen in recycling en hernieuwbare energie maken Attero klimaatneutraal
De afgelopen jaren heeft Attero meer dan €200 miljoen geïnvesteerd in nieuwe innovatieprojecten. Deze innovatieprojecten hebben ertoe geleid dat onze afvalenergiecentrales meer energie produceren, we meer groengas afzetten op het landelijke gasnet, we meer plastic verpakkingsmateriaal recyclen en we de ontginning van veen voorkomen met de productie van hoogwaardigere bodemverbeteraars. Met al deze innovaties vermijden we de ontginning van fossiele alternatieven en vermijden we daarmee CO2-emissies. Ook brengen we onze eigen emissies terug met bijvoorbeeld het innovatieproject IDS, waarmee de emissies uit stortplaatsen versneld worden teruggedrongen.
Het afgelopen jaar heeft Attero zelfs 11% meer vermeden CO2-emissie gerealiseerd door meer plastic te recyclen en meer hernieuwbare energie te produceren. Hierdoor zijn we over 2019 klimaatneutraal geworden. Dat wil zeggen dat we onze emissies van onze afvalenergiecentrales en stortplaatsen met meer dan 100% compenseerden met de vermeden emissies uit de productie van hernieuwbare grondstoffen en energie. En daar zijn we trots op.

Effectief klimaatbeleid nodig voor verdere CO2-reductie
Niet alle landen hebben zo’n geavanceerde afvalinfrastructuur als bij Attero. Omdat omringende landen nog achter lopen maken deze landen graag gebruik van eventuele vrije capaciteit bij onze afvalverwerking. Zo zetten wij bijvoorbeeld afval uit Engeland om in hernieuwbare energie die we anders uit kolen en aardgas hadden gemaakt. Daarmee zorgen we bovendien dat dit afval in Engeland niet gestort wordt wat anders tot grote CO2-emissies zou leiden. De nieuwe importheffing op afval heeft deze import nu bemoeilijkt. Onderzoeksinstellingen TNO, CE Delft en Eunomia geven in recente rapporten allen aan dat de importheffing op Europees niveau tot hogere CO2-emissies zal leiden, waarbij TNO heeft berekend dat dit zelfs om 1 Mton extra CO2-emissie gaat. Attero pleit er daarom voor om de importheffing zo snel mogelijk in te trekken en te vervangen door een zorgvuldig ingevoerde CO2-heffing. Deze CO2-heffing zou zo moeten worden vormgegeven dat er een stimulerende werking vanuit gaat om te investeren in het reduceren van de eigen CO2-emissies als ook in het vergroten van de vermeden CO2-emissies door meer recycling en meer hernieuwbare energie productie.

Vragen? Neemt u dan contact op met Robert Corijn, robert.corijn@attero.nl, 06 15 85 70 95.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?