Attero start onderzoek om teelt bloemen en planten te verduurzamen

Woensdag 02 Mei 2018

Op deze manier kan de teelt van bloemen en planten weer een stukje duurzamer gemaakt worden. Attero werkt samen met WUR-Glastuinbouw (Wageningen University & Research), HAS Den Bosch, Universiteit van Bologna en Nedvang in enkele onderzoeken om een hoogwaardige substraatgrondstof op basis van compost en houtvezel uit verpakkingshout te produceren. Deze onderzoeken vinden plaats op laboratoriumschaal en in teeltproeven.

In de tuinbouw is veen als grondstof belangrijk voor de productie van organische substraten en potgronden. Bij de ontginning van veen komt echter het broeikasgas CO2 vrij. Vandaar dat gekeken wordt naar alternatieven, zoals kokos of houtvezel uit naaldhout. Een meer duurzame oplossing ligt in het gebruik van organische reststromen die lokaal en regionaal vrijkomen.

Zo kijken we als Attero naar het bijmengen van houtachtige materialen met compost op basis van biosubstraatgrondstof. Mogelijke bronnen hiervoor zijn bijvoorbeeld houtachtige zeefresten en afvalhout dat vervezeld wordt. We hebben dat onder andere door de Universiteit van Bologna laten onderzoeken en hebben daarvoor een subsidie van Nedvang ontvangen.

Het recyclingpercentage van afvalhout is te vergroten door het materiaal als grondstof in te zetten voor de productie van houtvezel. Deze houtvezel is dan te gebruiken als grondstof voor substraten en potgronden. De voordelen en nadelen van de houtvezel is onderwerp van onderzoek. Zo is het lage zoutgehalte een voordeel, maar een nadeel is de beperkte stabiliteit van de houtvezel.

Benieuwd wat collega Adrie Veeken vertelt over dit onderzoek? Je leest het artikel hier op het Recycleplatform Hout van Nedvang.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?