Attero wint aanbesteding restafval Regio Arnhem

Dinsdag 25 Juni 2019

De Milieusamenwerking Regio Arnhem heeft de verwerking van fijn en grof huishoudelijk afval Europees aanbesteed. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding is definitief gegund aan Attero BV. De opdracht gaat in op 1 januari 2020. Het betreft 2 percelen, namelijk om ca. 55 kton fijn restafval per jaar en ca. 12 kton grof restafval.

Wij hebben vooral goed gescoord op milieuaspecten. De aanbestedende dienst had veel zorg besteed aan het opnemen van gunningscriteria ten behoeve van CO2-reductie en circulaire economie. Het onderzoeksbureau CE Delft heeft recentelijk een zeer praktisch rapport opgesteld dat zich richt op duurzame gunningscriteria voor restafval, gft en pmd om de transitie naar een CO2-arme en circulaire economie te stimuleren.  Bij EA MRA hebben we elementen van dit rapport terug gezien, zodat duurzaamheid ook daadwerkelijk beloond wordt in de gunningsystematiek.   

Het afval wordt vervoerd vanaf het overslagstation in Duiven naar de verwerkingsinstallatie in Wijster. Transport vindt plaats op basis van biobrandstof. De verwerking bestaat uit twee stappen: uit het restafval worden nog aanwezige herbruikbare fracties zoals plastic, metalen en organisch materiaal, zoals etensresten, uitgesorteerd. Daarna wordt het resterend materiaal met energieterugwinning hoogwaardig verbrand. Het scheiden aan de bron, zoals nu in elke gemeente gebeurt, blijft ook in de toekomst van groot belang. Deze verwerkingswijze geeft aanvullend daarop een extra impuls aan hergebruik en verlaagt de hoeveelheid te verbranden materiaal.

De MRA-gemeenten (Arnhem, Lingewaard, Montferland, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar) hebben gezamenlijk een aanbestedingsstrategie vastgesteld en de aanbesteding gepubliceerd op 5 maart 2019. Op basis van de aanbesteding zijn in totaal zijn twee inschrijvingen ontvangen. De inschrijvingen zijn beoordeeld op beste prijs-kwaliteitsverhouding. Naast de tariefprijs voor verwerking is het criterium duurzaamheid vertaald naar CO2-kosten die gepaard gaan met de verwerkingstechnieken en transportmiddelen. Op basis van deze beoordeling zijn beide percelen gegund aan ons. De contractperiode loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025 met de mogelijkheid om twee keer met twee jaar te verlengen.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?