Meer en "schoner" gft!

Donderdag 20 April 2017

GFT scheiding grote kans voor VANG-doelstelling
De doelstelling om meer en schoner gft in te zamelen staat volop in de belangstelling. Hierbij ligt tot op heden met name de nadruk op meer gft en niet op schoner gft. In het kader van VANG en de programma’s rond meer en beter recyclen speelt gft een prominente rol. Dit is gezien het enorme potentieel ook goed te verklaren. In Nederland bestaat circa 30 procent van het afval van huishoudens uit organisch materiaal. Organisch materiaal kan uitsluitend tot een afzetbare compost worden verwerkt indien het aan de bron wordt gescheiden. Het restafval bevat echter nog 35 procent organisch materiaal en vertegenwoordigt een volume van circa 1,3 miljoen ton.

Wat gemeenten kunnen doen aan circulariteit van gft 

Nascheiding is geen oplossing voor deze stroom. Attero heeft dertig jaar ervaring met het nascheiden van huishoudelijk afval. De organische fractie is dermate vervuild met zware metalen en andere verontreinigingen dat hier nooit een afzetbare compost uit geproduceerd kan worden. De uitdaging moet dus gezocht worden in het aan de bron scheiden van de organisch fractie. Punt van zorg hierbij is de visuele kwaliteit van deze fractie. In de drang om steeds meer gft in te zamelen komt de kwaliteit van het gft steeds meer onder druk te staan. Gemeenten en aanbestedende diensten hanteren vaak een norm voor gft van maximaal vijf gewichtsprocenten verontreinigingen. Dat klinkt weinig maar als je per 1000 kg gft 50 kg plastic toestaat dan zie je geen gft meer. De verwerkers van gft worden voor onoverkomelijke problemen gesteld indien het gft veel vervuiling bevat. Anderzijds worden in het kader van voedselveiligheid steeds strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van compost. Dus meer vervuiling aan de voorkant en strengere eisen aan de achterkant legt een enorme claim op de verwerking van gft.

Van kwantiteit naar kwaliteit
Gft kan en mag niet het putje van de afvalverwerking zijn. Sommige gemeenten en aanbestedende diensten staan zelfs nog meer vervuiling toe om te voorkomen dat afkeur van partijen plaatsvindt. Het zou prettig zijn indien ontdoeners van gft hun verantwoordelijkheid nemen en instaan voor een goede kwaliteit gft en niet weglopen voor afkeur. Gft is alleen een circulaire grondstof indien daadwerkelijk een afzetbaar product geproduceerd kan worden met weinig residu.

Attero onderschrijft van harte het standpunt “Van kwantiteit naar kwaliteit”. Zeker voor gft.

 

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?