Met Attero Moerdijk zitten we er warmpjes bij

Maandag 15 Augustus 2016

Van afvalenergiecentrale naar duurzame warmte-leverancier

“Moeten die afvalenergiecentrales niet dicht?”
“We gaan toch alles recyclen? Anders krijgen we nooit een circulaire economie”.

Wat moet je als afvalbedrijf met dergelijke vragen? In je helikopter stappen en het grotere plaatje bekijken!

En wat zie je dan? Het mooie, schone Nederland dat de Europese recyclingdoelstellingen met twee vingers in de neus haalt. 

Maar dat in Europa maar niet mee kan komen met de klimaatdoelstellingen voor energie. Waar we nog steeds de meeste warmte en elektriciteit opwekken met kolen uit Columbia, Zuid-Afrika en Rusland, en met Gronings gas.

En als we nog een stukje hoger vliegen dan zien we een Europa waar nog de helft van al het afval gestort wordt. Met enorme CO2-emissies als gevolg waardoor de klimaatdoelstellingen van de Parijs-top nog verder onder druk komen te staan. En dat terwijl we in Europa afgesproken hebben dat we elkaar mogen helpen om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Even wat droge kost hierover: Artikel 16 van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen stelt: ‘De lidstaten nemen passende maatregelen, in samenwerking met andere lidstaten (…) om een adequaat geïntegreerd netwerk tot stand te brengen van afvalverwijderingsinstallaties en van installaties voor de nuttige toepassing van gemengd stedelijk afval. Dit netwerk moet zo worden opgezet dat de Gemeenschap als geheel hierdoor zelfvoorzienend kan worden (…) De beginselen van nabijheid en zelfvoorziening betekenen niet dat iedere lidstaat zelf over alle faciliteiten voor definitieve nuttige toepassing moet beschikken.’

Als je met je helicopter-view goed kijkt, dan zie je dat we elkaar gelukkig al helpen. Schepen met afval uit Ierland meren direct aan bij de kade van Attero Moerdijk. Vrachtwagens die goederen uit het Ruhrgebied en de Rotterdamse haven naar Groot-Britannië brengen en voorheen vaak leeg terugkwamen, hebben nu balen met Refuse Derived Fuel (brandstof uit afval) bij zich. Het afval van Norfolk County Council, Westminster County Council en Kent County Council wordt bij Attero verwerkt tot duurzame warmte en elektriciteit. En dat is niet alleen beter dan het te storten in Groot-Britannië. Dankzij de enorm hoge energie-efficiëntie van Attero’s installaties en het feit dat transport slechts een zeer kleine CO2-footprint kent is het volgens onderzoeksbureau Eunomia zelfs beter voor het klimaat om dit afval bij Attero te verbranden dan in Groot-Britannië zelf (als ze daar nog vrije capaciteit voor hadden gehad).

Vliegen we een stukje verder dan zien we een grote kolencentrale die het Amer warmtenet voedt met warmte. Bedrijven en huizen worden verwarmd door deze kolencentrale. Met de plannen van Minister Kamp om deze centrale te sluiten om aan het Klimaatakkoord Parijs te voldoen, wordt er gezocht naar een alternatieve centrale bron om aan de warmtevraag te kunnen voldoen, maar dan van duurzame aard. Attero Moerdijk ziet hier mogelijkheden en wil graag meedoen. Er wordt al warmte geleverd aan de buurman Shell, maar het Amer warmtenet zou prima aangehaakt kunnen worden. Dit vergt wel grote investeringen. Maar ook daar schrikt Attero niet voor terug. Momenteel wordt er al ruim €100 miljoen in Attero Moerdijk geïnvesteerd om de energieterugwinning verder te optimaliseren.

Afvalenergiecentrales leveren nu al achttien procent van alle hernieuwbare energie in Nederland. En we doen er alles aan om alles eruit te halen wat erin zit. Er ligt vooral veel potentie op warmte-leveringen. Vereniging Afvalbedrijven heeft berekent dat waar afvalenergiecentrales in 2012 vier PetaJoule aan warmte produceerden er de potentie is om in 2023 maar liefst vijftien PetaJoule aan warmte te produceren. Ik krijg het er warm van.

Dankzij deze helikopervlucht zitten we nu met nieuwe vragen:
“Hoe kunnen we zo snel mogelijk de warmte uit de Amer kolencentrale vervangen door duurzame warmte van Attero Moerdijk?”
“Welke andere Europese bondgenoten kunnen we helpen met de verwerking van hun afval om CO2-emissies in die landen te voorkomen en Nederland meer duurzame energie op te laten wekken?”

Dadelijk nog maar eens een rondje vliegen.   

Robert Corijn
Marketing Manager

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?