Metropool Regio Eindhoven en Attero bereiken overeenstemming over toekomst Landgoed Gulbergen

Donderdag 17 December 2020

Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Attero hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van het erfpachtrecht van het Landgoed Gulbergen tussen Attero en de MRE. MRE krijgt met aldus weer de volledige regie van het Landgoed en krijgt daarmee de mogelijkheid om de planvorming en ontwikkeling van het gebied naar eigen inzicht in te vullen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MRE, een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Eindhoven en Attero, een landelijke speler op gebied van afvalverwerking en productie van duurzame energie, hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van het erfpachtrecht van het Landgoed Gulbergen tussen Attero en de MRE. De transactie is vandaag bekrachtigd door het besluit van het Algemeen Bestuur van MRE. Het Landgoed Gulbergen is een gebied van ruim 350 ha groot, en is gelegen in het hart van de regio Eindhoven, in de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo. Het Landgoed bestaat voor het grootste deel uit agrarisch gebied en natuurgebied. Daarnaast omvat het een voormalige stortplaats en de Golfbaan Gulbergen.

Het Landgoed inclusief stortplaats is in 2003 overgedragen door (de rechtsvoorganger van) MRE aan (de rechtsvoorganger van) Attero op basis van een erfpachtovereenkomst die tot 2078 zou doorlopen. De stortplaats is inmiddels volledig afgedekt en gesloten, en biedt plaats aan een aantal holes van de naastgelegen golfbaan. Attero verricht op dit moment de noodzakelijke nazorgwerkzaamheden aan de stortplaats, inclusief de gasonttrekking en -opwerking. Al enige tijd geleden zijn MRE en Attero met elkaar in gesprek gegaan om tot beëindiging van de erfpachtovereenkomst te komen. Na intensieve gesprekken tussen het projectteam van de MRE met projectleider Ans Leloux en bestuurlijk trekker Frank van der Meijden met de directie van Attero is er consensus bereikt over beëindiging van de erfpacht. Met de beëindiging van de erfpacht heeft de MRE weer de volledige regie in dit gebied. Daardoor krijgt MRE weer de mogelijkheid om de planvorming en ontwikkeling van het Landgoed naar Eigen inzicht in te vullen en ter hand te nemen.

Onderdeel van de overeenkomst is, dat de exploitatie van de golfbaan bij Attero blijft. Ook het eigendom en de exploitatie van de gasopwerkingsinstallatie Carbiogas blijven bij Attero. Het Dierenrijk is gevestigd op een deel van het Landgoed dat volledig eigendom is van Attero en valt buiten de scope van deze transactie. Attero blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de nazorgactiviteiten aan de voormalige stortplaats.

Frank van der Meijden, MRE: “Wij zijn zeer verheugd dat het Landgoed Gulbergen weer volledig eigendom is van MRE. Daarmee komt de toekomst van het Landgoed weer in handen van de direct betrokken gemeenten. In MRE verband zullen wij verdere plannen voor het Landgoed gaan ontwikkelen en uitvoeren. Wij zien een mooie toekomst voor dit prachtige gebied in het hart van onze regio.”

Paul Ganzeboom, Attero: “Attero volgt sinds de privatisering in 2013 een strategie waarbij Attero zich concentreert op haar kernactiviteiten: het verwerken van afvalstromen, het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen, en het genereren van duurzame energie. Het beheer en de ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen past daar niet meer in. Wij zijn ervan overtuigd dat het Landgoed Gulbergen bij MRE in goede handen is en een mooie toekomst tegemoet gaat. Wij zullen ons hierbij met name concentreren op de continuering van de nazorgactiviteiten voor de stortplaats Gulbergen.”

Links: Frank van der Meijden, MRE. Rechts: Paul Ganzeboom, Attero

Over MRE
MRE is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Eindhoven. In de MRE werken ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden van de 21 gemeenten samen. Elke 4 jaar wordt er een Werkprogramma vastgesteld waarin de thema’s voor de komende 4 jaar worden bepaald waar extra nadruk komt te liggen in de samenwerking. De thema’s waar we nu de verbindingen zoeken zijn Economie, Energietransitie, Mobiliteit en Transformatie en Transitie Landelijk Gebied.

Over Attero
Als partner van private en publieke partijen biedt Attero duurzame oplossingen voor hun afvalstromen. De kernactiviteiten omvatten het verwerken van afvalstromen zoals restafval, organisch afval en Mineraal afval, het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen uit deze afvalstromen, en het omzetten van afvalstromen in duurzame energie. Duurzame, innovatieve en rendabele oplossingen zijn daarbij Het uitgangspunt. De strategie van Attero is gericht op het versterken van deze kernactiviteiten, het realiseren van operational excellence in alle bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van groei door nieuwe investeringen en acquisities. Op deze manier wordt de continuïteit op lange termijn gewaarborgd. Attero verwerkt jaarlijks ruim 3,5 miljoen ton afval en heeft ca. 800 medewerkers in dienst. Sinds 2018 zijn 3i Infrastructure en DWS eigenaar van Attero.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?