Officiële kick-off uniek experiment duurzaam stortbeheer

Donderdag 13 Juli 2017

Attero, Afvalzorg, de Vereniging Afvalbedrijven, drie provincies, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wetenschappelijke instituten werken samen om antwoord te kunnen geven op de vraag of het mogelijk is verontreiniging binnen een stortplaats onschadelijk te maken. Het experiment is uniek in de wereld en gaat tien jaar duren.

De betrokken partijen markeerden maandag 22 mei op feestelijke wijze de start van dit innovatieve en wetenschappelijke onderzoek. Als het experiment slaagt, levert dat kennis op voor een duurzame toekomst. Dan behoort de nu wettelijk vereiste eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden en wordt deze zorg niet doorgegeven aan toekomstige generaties. Een stortplaats vereist dan geen bijzondere aandacht meer en een bovenafdichting is niet meer nodig. Resultaten die ook interessant zijn vanuit internationaal perspectief.

Stimuleren natuurlijke processen

In het afgelopen jaar hebben de beide exploitanten, Attero en Afvalzorg, voorbereidingen getroffen zoals het aanleggen van voorzieningen en het aanvragen van de vereiste vergunningen. Duurzaam stortbeheer maakt gebruik van natuurlijk afbraakprocessen. Door geforceerd water en lucht in de stortplaats te brengen, versnelt de afbraak. Eerder wetenschappelijk onderzoek toont aan dat verontreinigingen deels afgebroken en vastgelegd worden in vaste bestanddelen van het afval. De verwachting is dat het tien jaar duurt voordat dit proces is afgerond. Tijdens het experiment worden de emissies naar bodem en (grond)water intensief gecontroleerd. De resultaten worden getoetst aan vooraf vastgestelde emissietoetswaarden. Deze zijn ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Monitoring vindt plaats in samenwerking met TU Delft, en WUR.

Uitstel

In afwachting van de resultaten van het experiment kunnen stortplaatsen die geschikt zijn voor duurzaam stortbeheer, uitstel krijgen voor het aanbrengen van de nu wettelijk vereiste bovenafdichting. Op basis van een aantal criteria krijgt een stortplaats dan de kwalificatie
Potentieel Duurzaam Stortbeheerlocatie (PDS-locatie). Voor Attero zijn dat de locaties Tilburg, Haps en Wilp.

Basis is Green Deal

Op 6 oktober 2015 ondertekenden na jaren van zorgvuldige voorbereiding rijksoverheid, provincies en afvalbranche de Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend. Het experiment krijgt invulling in
het programma 'introductie Duurzaam Stortbeheer'(iDS) engebeurt op drie stortplaatsen: Afvalzorg (stortplaats in Almere en Middenmeer) en Attero (stortplaats Bergen op Zoom). Deze locaties zijn vooraf uitgebreid onderzocht en zijn voorzien van een goed functionerende onderafdichting en de daarbij behorende voorzieningen.

De samenwerkende partijen
zijn: provincie Flevoland, provincie Noord-Brabant, provincie Noord-Holland,Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Afvalzorg, Attero, Stichting DuurzaamStorten, Vereniging Afvalbedrijven

Onafhankelijk betrokken organisaties zijn: RIVM, ECN, Technische Commissie Bodem (TCN), TU Delft, Wageningen University & Research (WUR), Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW),  Deltares

Van links naar rechts: Bert Krom, directeur Afvalzorg; Ad Meijer, gedeputeerde provincie Flevoland; Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Noord-Brabant; Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland; Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Afvalbedrijven en Paul Ganzeboom, algemeen directeur Attero.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Enkele keren per jaar informeren wij u over de belangrijkste en meest innovatieve ontwikkelingen van onze duurzame afvalverwerking. De nieuwsbrief biedt u praktische informatie, die u van pas kan komen voor een soepel verloop van uw contacten met ons bedrijf.

Mogen we weten waar uw interesse ligt? Dan sturen we u daarvoor de specifieke nieuwsbrief/brieven:

Attero maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?